Programové tipy Radia Proglas na 46. týden 2018

V týdnu od 12. do 18. listopadu uslyšíte na Proglasu rozhovor s filosofem a signatářem Charty 77 Danielem Kroupou, nebo pořad Lví silou, vzletem sokolím, který se věnuje historii Sokola.
Publikováno: 10. 11. 2018 11:00

V aktuálním týdnu zachytíte tyto bohoslužby: v úterý 13. listopadu v 18.00 mši svatou ze studia Proglasu za nemocné přátelé posluchače Proglasu, ve čtvrtek 15. listopadu v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 16. listopadu v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně, na státní svátek v sobotu 17. listopadu v 10.00 mimořádně mši svatou z kostela svaté Ludmily v Praze, celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, v neděli 18. listopadu v 9.00 mši svatou z kostela Všech svatých v Litoměřicích.

V týdnu zazní také modlitba růžence – v pondělí (radostný) a ve středu (slavný) v 18.00, v úterý (bolestný) a v pátek (bolestný) od 22.30 a v sobotu (světla) od 20.30.

V pátek se můžete krátce po 15. hodině připojit k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

Na státní svátek 17. listopadu pro vás Proglas připravil speciální program. V 9.00 mimořádně zazní repríza pořadu Živě z Prahy na téma Svoboda. Hostem bude Daniel Kroupa filosof, signatář Charty 77, vysokoškolský pedagog a bývalý politik. 17. hodina přinese mimořádný pořad s názvem Lví silou, vzletem sokolím. V době, kdy si připomínáme 100 let od vzniku Československa, budeme na Proglasu mluvit s místopředsedou Sokola Michalem Doleželem nejen o legiích, okolnostech vzniku Sokola za Rakouska-Uherska, ale také o hrdinech z řad Sokolů za druhé světové války nebo v době komunismu. K mikrofonu usedli také pamětníci prvorepublikového či poválečného „sokolování“.

V neděli 18. listopadu si církev připomíná Světový den chudých, který papež František ustanovil vždy na 33. neděli v mezidobí. Ve svém poselství se letos papež inspiroval slovy žalmu „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“. Text načetl ředitel Proglasu Martin Holík a zazní od 10.00.

Unikátní kniha rozhovorů papeže Františka a Dominique Woltona, sociologa a odborníka na komunikaci nese podtitul O společnosti a politice. Ve vší otevřenosti zde spolu hovoří hlava katolické církve a vědec, který se má za agnostika a je obecně řazen k intelektuální levici. Věnují se velkým tématům naší doby: válce a míru, politice a jednotlivým náboženstvím, globalizaci a kulturní rozmanitosti, fundamentalismu a sekularitě, problematice migrace, ekumenismu a mezináboženského dialogu. Své místo mají též otázky rodiny, individuality, jinakosti, důvěry a radosti. Nad knihou se společně zamýšlejí redaktoři Hana Svanovská a Daniel Blažke v Knihovničce Proglasu v neděli 18. listopadu od 13.20.

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, kompletní program, audioarchiv a další informace naleznete na www.proglas.cz.

(Autorka anonce: Sabina Hauserová, Radio Proglas)

Autor článku:
František Jemelka

Související články