Papež František pozval na nedělní oběd 3 tisíce chudých

13. 11. 2018 Rubrika: Papež František
V Římě vrcholí přípravy na druhý Světový den chudých, který si budeme připomínat již tuto neděli 18. listopadu. Na náměstí sv. Petra vyrostla provizorní nemocnice pro ty, kteří se ocitli v obtížích, a celý tento týden jim poskytuje bezplatnou pomoc. V neděli bude sloužit papež František v bazilice sv. Petra mši svatou pro chudé a po ni bude následovat společný oběd, na který papež pozval zhruba 3 tisíce chudých. K papežovu poselství se připojuje i Charita Česká republika.

Na fotce provizorní nemocnice na Svatopeterském náměstí: © Mazur/catholicchurch.org.uk

Provizorní nemocnice pro chudé na náměstí sv. Petra neposkytuje jen zdravotní péči

Na závěr nedělní modlitby Anděl Páně připomněl papež František Světový den chudých, který se bude slavit tuto neděli 18. listopadu. V Římě budou probíhat díky Papežské radě pro podporu nové evangelizace různé evangelizační iniciativy, společné modlitby a sdílení, ke kterým jsou vyzvány i ostatní farnosti na celém světě. Doufám, že tento den podpoří rostoucí pozornost k potřebám těch nejposlednějších a hladovějících na okraji společnosti,“ uvedl papež.

Na náměstí sv. Petra přímo pod kolonádou vlevo vyrostla provizorní nemocnice, která poskytuje celý tento týden vždy od 10 do 22 hodin zdravotní péči těm, kteří se ocitli v obížích. Již první den v pondělí 12. listopadu navštívilo tuto nemocnici mnoho potřebných, kteří ztratili práci a střechu nad hlavou, někteří spí v autě nebo přímo pod kolonádou... O chod nemocnice se stará cca 30 doktorů, zdravotníků a dalších dobrovolníků. Pomáhají zde nejen Červený kříž, Řád Maltézských rytířů a hnutí Milosrdenství, ale prostě ti, kterým leží charita na srdci. V loňském roce bylo v provizorní nemocnici ošetřeno více než 600 osob.

„Přicházejí sem nejen ti, které trápí nějaký zdravotní problém, ale především i ti, kteří hledají útěchu duše, slova podpory, přátelství a lásky. Jejich problémy se pohybují od těch nejjednodušších, které lze vyřešit snadno a rychle, až po ty komplexnější, u kterých může být nezbytné jejich přesměrování do nemocničního zařízení,“ cituje web Vatican News lékaře, kteří kromě poskytování zdravotní péče s úsměvem naslouchají svým pacientům.

Papež zasedne ke stolu společně s chudými

V sobotu 17. listopadu začne ve 20 hodin v bazilice sv. Vavřince za hradbami modlitební vigílie pro členy dobrovolnických organizací.

V neděli 18. listopadu v 10 hodin bude slavit papež František v bazilice sv. Petra mši svatou, které se zúčastní cca 6.000 chudých doprovázených dobrovolníky. Po ní bude následovat společný oběd, na který papež pozval cca 3.000 chudých lidí. Aula Pavla VI. se tak promění v improvizovanou jídelnu a papež zasedne ke stolu společně se svými hosty. Menu nabídne hotel Rome Cavalieri - Hilton Italia ve spolupráci s organizací Ente Morale Tabor. V tento den budou chudí pozvaní na oběd i na jiných místech Říma, k akci se připojilo mnoho farností, dobrovolnických asociací a některé univerzity. K akci se přidalo také mnoho mecenášů, např. historická továrna na těstoviny Rummo rozdá mezi chudé a dobrovolnické organizace 4,5 tuny těstovin...

Charita Česká repubika se připojuje k papežovu poselství

K papežovu poselství se připojuje také Charita Česká republika. „Naši pracovníci a dobrovolníci se snaží podle této výzvy jednat. Chudým a vyloučeným lidem jsme nablízku, abychom je vyslechli, porozuměli jejich trápení a pomohli nalézt cestu, jak změnit jejich nepříznivý osud,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

„Charita, která tvoří síť zařízení v řadě míst České republiky, pracuje s chudými lidmi a lidmi na okraji. Charita provozuje také služby v terénu, kde lidi na okraji vyhledává a nabízí jim odbornou pomoc. Charitní odborníci se snaží také odhalit příčiny chudoby a aktivně snaží se o změnu legislativy v této oblasti,“ uvádí tisková zpráva, kterou Charita ČR vydala ke Světovému dni chudých. 

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, Charita ČR)

Autor článku: Radka Blajdová