Papež František: Pomluvy zabíjejí, křesťan má svědčit pravdou a láskou

Cyklus katechezí o Desateru dnes pokračoval osmým přikázáním „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému“. Papež František zdůraznil, že tam, kde je lež, tak tam není láska. Proto ty, kteří pomlouvají, přirovnal papež k teroristům, neboť jazyk může zabíjet jako nůž.
Publikováno: 14. 11. 2018 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Kde je lež, tam není láska

V dnešní katechezi přešel papež František k osmému přikázání: „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému,“ o kterém Katechismus uvádí, že „zakazuje překrucovat pravdu ve vztazích k druhým“. (KKC 2464)

„Žít v nepravdivé komunikaci je závažné, neboť brání vztahům a tudíž brání lásce. Kde je lež, tam není láska,“ uvedl papež František v úvodu své promluvy. Když mluvíme o komunikaci, nejsou tím myšlena pouze slova, ale i gesta, chování a dokonce i mlčení či nepřítomnost druhého. Člověk komunikuje celou svojí bytostí a vším, co dělá. 

Pomlouvač je jako terorista

„Všichni neustále komunikujeme a tak se pohybujeme mezi pravdou a lží,“ uvedl dále papež a položil otázku: Co to znamená říkat pravdu? Být upřímní? Nebo přesní?“ Ve skutečnosti toto ale nestačí, protože se můžeme upřímně mýlit nebo můžeme být sice přesní v detailech, ale unikne nám celá podstata.

Někdy se také ospravedlňujeme tím, že říkáme: „Ale já jsem řekl to, co jsem slyšel!“ nebo: „Řekl jsem pouze pravdu!“ „Ale je možné, že jsi řekl něco osobního, důvěrného. Kolik zbytečných řečí ničí společenství kvůli nevhodnosti nebo chybějícímu taktu,“ uvedl dále papež František a pokračoval: „Že pomluvy zabíjejí, to říká i apoštol Jakub ve svých listech. Pomlouvači jsou lidé, kteří zabíjejí: zabíjejí druhé, neboť jazyk zabíjí jako nůž. Dávejte si pozor. Pomlouvač je jako terorista, neboť svým jazykem hodí bombu a jde pryč, a to, co řekne, tak ta bomba, kterou hodil, ta zničí pověst druhých, a on si v klidu odejde. Nezapomeňte: pomlouvání je zabíjení.“

Ježíš nám sesílá Ducha pravdy

„Co je pravda?“ je otázka, kterou klade Pilát, když má před sebou Ježíše, který se drží osmého přikázání, (J 18,38) jehož slova „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému“ patří do soudní terminologie.

Evangelia vrcholí vyprávěním o utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše, vyprávěním o procesu, vykonáním trestu, který má neslýchaný důsledek. Ježíš Pilátovi odpovídá: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ (J 18,37) Toto je svědectví, které nám Ježíš zanechal, svoji smrtí zjevuje Otce a jeho milosrdnou a věrnou lásku.

Pravda se realizuje v plnosti v samotné osobě Ježíše, který o sobě říká: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6) „Tuto příslušnost Božích dětí daruje vzkříšený Ježíš také nám, sesílá Ducha pravdy, který svědčí v našich srdcích, že Bůh je naším otcem,“ řekl papež František. 

Jsme svědky pravdy?

„V každém jednání,“ zdůraznil papež, „osoby potvrzují nebo popírají tuto pravdu. Od drobných každodenních situací až po velká rozhodnutí. Ale logika je stále stejná: jako když rodiče a prarodiče učí děti, aby nelhaly.“

Dále papež vyzval k tomu, abychom se zamysleli nad tím, O jaké pravdě svědčí díla nás křesťanů, naše slova, naše rozhodnutí? Každý si může položit otázku: jsem svědkem pravdy nebo jsem více méně lhář převlečený za pravdomluvného?

Pravda je způsobem existence

„My křesťané nejsme vyjímečnými muži a ženami. Jsme ale dětmi nebeského Otce, který je dobrý, nezklame nás a vkládá do našich srdci lásku pro naše bratry,“ pokračoval dále papež ve své katechezi a uvedl, že tato pravda se nevyjadřuje pouze slovy, ale je to způsob existence viditelné ve všech našich činech a jednání. „Je to pěkný způsob existence pro nás,“ dodal.

Z důvěry v Boha se rodí pravda

Pravda je zjevením úžasného Boha a Jeho nekonečné lásky. „To, že nebudeme vydávat křivé svědectví, znamená, že chceme žít jako Boží děti, které nikdy nepopírají sami sebe, nelžou a nechávají prostoupit do každého svého jednání velkou pravdu: že Bůh je Otec a můžeme se na Něho spolehnout. Já se spoléhám na Boha: toto je velká pravda. Z naší důvěry v Boha, který je Otcem a miluje mě, miluje nás, se rodí moje pravda a život v pravdě a ne ve lži,“ uzavřel papež František svoje zamyšlení nad osmým přikázáním Desatera.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Kardinál Schönborn o exhortaci Querida Amazonia: Papež vybízí k širšímu pohledu

„František opět dokázal zklamat všechny ty, kdo očekávali černobílou odpověď. Znovu se snaží pozvednout, rozšířit a prohloubit perspektivu, aby překonal konflikt mezi dvěma krajními pozicemi,“ říká kardinál Christoph Schönborn v komentáři k postsynodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia.
14.02.2020

Biskup Vojtěch Cikrle dnes slaví 30. výročí biskupské služby

Dne 14. února 1990 jmenoval papež Jan Pavel II. tehdejšího rektora Kněžského semináře v Litoměřicích Vojtěcha Cikrleho v pořadí třináctým brněnským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990.
14.02.2020

Celostátní setkání mládeže proběhne v Hradci Králové

Město Hradec Králové bylo vybráno jako dějiště Celostátního setkání mládeže v roce 2021.
13.02.2020

Klášter Hradčany se otevře veřejnosti

Řád bosých karmelitánů otevře na Hradčanském náměstí nový Klášter Hradčany. Od března 2020 zde vznikne otevřený prostor „Fortna“, sloužící svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti.
13.02.2020

Papež František: Pláč očišťuje a obnovuje

Ve středu 12.2. dopoledne se vatikánské aule Pavla VI. konala generální audience. Byla zahájena čtením z knihy proroka Zachariáše (12,10). Tento starozákonní prorok předpovídá seslání ducha milosti a prosby o slitování na obyvatele Jeruzaléma, takže „budou naříkat nad tím, kterého probodli“.
13.02.2020