Papež František: Pomluvy zabíjejí, křesťan má svědčit pravdou a láskou

Cyklus katechezí o Desateru dnes pokračoval osmým přikázáním „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému“. Papež František zdůraznil, že tam, kde je lež, tak tam není láska. Proto ty, kteří pomlouvají, přirovnal papež k teroristům, neboť jazyk může zabíjet jako nůž.
Publikováno: 14. 11. 2018 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Kde je lež, tam není láska

V dnešní katechezi přešel papež František k osmému přikázání: „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému,“ o kterém Katechismus uvádí, že „zakazuje překrucovat pravdu ve vztazích k druhým“. (KKC 2464)

„Žít v nepravdivé komunikaci je závažné, neboť brání vztahům a tudíž brání lásce. Kde je lež, tam není láska,“ uvedl papež František v úvodu své promluvy. Když mluvíme o komunikaci, nejsou tím myšlena pouze slova, ale i gesta, chování a dokonce i mlčení či nepřítomnost druhého. Člověk komunikuje celou svojí bytostí a vším, co dělá. 

Pomlouvač je jako terorista

„Všichni neustále komunikujeme a tak se pohybujeme mezi pravdou a lží,“ uvedl dále papež a položil otázku: Co to znamená říkat pravdu? Být upřímní? Nebo přesní?“ Ve skutečnosti toto ale nestačí, protože se můžeme upřímně mýlit nebo můžeme být sice přesní v detailech, ale unikne nám celá podstata.

Někdy se také ospravedlňujeme tím, že říkáme: „Ale já jsem řekl to, co jsem slyšel!“ nebo: „Řekl jsem pouze pravdu!“ „Ale je možné, že jsi řekl něco osobního, důvěrného. Kolik zbytečných řečí ničí společenství kvůli nevhodnosti nebo chybějícímu taktu,“ uvedl dále papež František a pokračoval: „Že pomluvy zabíjejí, to říká i apoštol Jakub ve svých listech. Pomlouvači jsou lidé, kteří zabíjejí: zabíjejí druhé, neboť jazyk zabíjí jako nůž. Dávejte si pozor. Pomlouvač je jako terorista, neboť svým jazykem hodí bombu a jde pryč, a to, co řekne, tak ta bomba, kterou hodil, ta zničí pověst druhých, a on si v klidu odejde. Nezapomeňte: pomlouvání je zabíjení.“

Ježíš nám sesílá Ducha pravdy

„Co je pravda?“ je otázka, kterou klade Pilát, když má před sebou Ježíše, který se drží osmého přikázání, (J 18,38) jehož slova „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému“ patří do soudní terminologie.

Evangelia vrcholí vyprávěním o utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše, vyprávěním o procesu, vykonáním trestu, který má neslýchaný důsledek. Ježíš Pilátovi odpovídá: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ (J 18,37) Toto je svědectví, které nám Ježíš zanechal, svoji smrtí zjevuje Otce a jeho milosrdnou a věrnou lásku.

Pravda se realizuje v plnosti v samotné osobě Ježíše, který o sobě říká: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6) „Tuto příslušnost Božích dětí daruje vzkříšený Ježíš také nám, sesílá Ducha pravdy, který svědčí v našich srdcích, že Bůh je naším otcem,“ řekl papež František. 

Jsme svědky pravdy?

„V každém jednání,“ zdůraznil papež, „osoby potvrzují nebo popírají tuto pravdu. Od drobných každodenních situací až po velká rozhodnutí. Ale logika je stále stejná: jako když rodiče a prarodiče učí děti, aby nelhaly.“

Dále papež vyzval k tomu, abychom se zamysleli nad tím, O jaké pravdě svědčí díla nás křesťanů, naše slova, naše rozhodnutí? Každý si může položit otázku: jsem svědkem pravdy nebo jsem více méně lhář převlečený za pravdomluvného?

Pravda je způsobem existence

„My křesťané nejsme vyjímečnými muži a ženami. Jsme ale dětmi nebeského Otce, který je dobrý, nezklame nás a vkládá do našich srdci lásku pro naše bratry,“ pokračoval dále papež ve své katechezi a uvedl, že tato pravda se nevyjadřuje pouze slovy, ale je to způsob existence viditelné ve všech našich činech a jednání. „Je to pěkný způsob existence pro nás,“ dodal.

Z důvěry v Boha se rodí pravda

Pravda je zjevením úžasného Boha a Jeho nekonečné lásky. „To, že nebudeme vydávat křivé svědectví, znamená, že chceme žít jako Boží děti, které nikdy nepopírají sami sebe, nelžou a nechávají prostoupit do každého svého jednání velkou pravdu: že Bůh je Otec a můžeme se na Něho spolehnout. Já se spoléhám na Boha: toto je velká pravda. Z naší důvěry v Boha, který je Otcem a miluje mě, miluje nás, se rodí moje pravda a život v pravdě a ne ve lži,“ uzavřel papež František svoje zamyšlení nad osmým přikázáním Desatera.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019

Programové tipy Radia Proglas na 47. týden 2019

V týdnu od 18. listopadu naladíte na Proglasu nový týdeník Na dřeň a premiérový vzdělávací cyklus Vatikán ve světových válkách a ideologiích 20. století.
20.11.2019