Zemřela Zdeňka Hledíková, velká znalkyně českého církevního středověku

(AKTUALIZOVÁNO 16. 11.) Ve věku 80 let zemřela úterý 13. listopadu 2018 významná historička a archivářka prof. Zdeňka Hledíková. Přední odbornice na církevní dějiny středověku a pomocné vědy historické. Tato někdejší ředitelka Českého historického ústavu v Římě, která měla přístup i do vatikánského soukromého archivu, rovněž v novém tisíciletí působila na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poslední rozloučení proběhne 24. listopadu v Praze.
Publikováno: 15. 11. 2018 14:15

Foto spolužáků z filosofické fakulty Univerzity Karlovy: Helena Kodalíková

Zdeňka Hledíková se narodila 23. října 1938 v Praze. Vystudovala archivnictví na FF UK (1955–1960) a stala se odbornou pracovnicí ve Státním archivu v Plzni a později v Archivu Ústředního ředitelství Československého filmu v Praze.

Následně se vrátila na FF UK, kde v roce 1967 získala doktorát, o dva roky později ji byl udělen titul kandidát věd; roku 1991 se habilitovala a v roce 1997 získala profesuru. Potom již zůstala odborně spjata s Filozofickou fakultou pražské univerzity, ačkoli od roku 1994 mnoho let dojížděla také do Říma, kde do r. 2009 vedla Český historický ústav. Od roku 2002 také působila i na Katolické teologické fakultě stejné alma mater.

Svou odbornou pozornost směřovala na medievistickou oblast, tedy na dějiny středověku se specializací na církevní dějiny. V roce 2010, jako druhá česká žena, održela Řád sv. Řehoře Velikého, který patří mezi pět vyznamenání, která uděluje sám papež. O dva roky později pak převzala z rukou ministra školství cenu Cenu Milady Paulové.

Snad všichni studenti historie a archivnictví na tuzemských vysokých školách velmi důvěrně poznali její prakticky nepostradatelné Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost (spolu s Janem Dobešem a Janem Janákem, NLN 2005); mj. i zájemci z řad širší veřejnsti si pak oblíbili její díla jako Arnošt z Pardubic – arcibiskup, zakladatel, rádce (Vyšehrad 2008), Svět české středověké církve (Argo 2010) a mnoho dalších skvělých knih, ve kterých mistrně skloubila svou odbornou erudici a zkušenosti s nepochybným vypravěčským talentem.

Poslední rozloučení s profesorkou Zdeňkou Hledíkovou proběhne v sobotu 24. listopadu od 11.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Praze Radotíně.

Chtěli byste se s paní profesorkou blíže seznámit? Doporučujeme profilový rozhovor v Katolickém týdeníku.

(S využitím Wikipedie a článku Marie Opatrné na webu www.ktf.cuni.cz)

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022