Zemřela Zdeňka Hledíková, velká znalkyně českého církevního středověku

(AKTUALIZOVÁNO 16. 11.) Ve věku 80 let zemřela úterý 13. listopadu 2018 významná historička a archivářka prof. Zdeňka Hledíková. Přední odbornice na církevní dějiny středověku a pomocné vědy historické. Tato někdejší ředitelka Českého historického ústavu v Římě, která měla přístup i do vatikánského soukromého archivu, rovněž v novém tisíciletí působila na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poslední rozloučení proběhne 24. listopadu v Praze.
Publikováno: 15. 11. 2018 14:15

Foto spolužáků z filosofické fakulty Univerzity Karlovy: Helena Kodalíková

Zdeňka Hledíková se narodila 23. října 1938 v Praze. Vystudovala archivnictví na FF UK (1955–1960) a stala se odbornou pracovnicí ve Státním archivu v Plzni a později v Archivu Ústředního ředitelství Československého filmu v Praze.

Následně se vrátila na FF UK, kde v roce 1967 získala doktorát, o dva roky později ji byl udělen titul kandidát věd; roku 1991 se habilitovala a v roce 1997 získala profesuru. Potom již zůstala odborně spjata s Filozofickou fakultou pražské univerzity, ačkoli od roku 1994 mnoho let dojížděla také do Říma, kde do r. 2009 vedla Český historický ústav. Od roku 2002 také působila i na Katolické teologické fakultě stejné alma mater.

Svou odbornou pozornost směřovala na medievistickou oblast, tedy na dějiny středověku se specializací na církevní dějiny. V roce 2010, jako druhá česká žena, održela Řád sv. Řehoře Velikého, který patří mezi pět vyznamenání, která uděluje sám papež. O dva roky později pak převzala z rukou ministra školství cenu Cenu Milady Paulové.

Snad všichni studenti historie a archivnictví na tuzemských vysokých školách velmi důvěrně poznali její prakticky nepostradatelné Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost (spolu s Janem Dobešem a Janem Janákem, NLN 2005); mj. i zájemci z řad širší veřejnsti si pak oblíbili její díla jako Arnošt z Pardubic – arcibiskup, zakladatel, rádce (Vyšehrad 2008), Svět české středověké církve (Argo 2010) a mnoho dalších skvělých knih, ve kterých mistrně skloubila svou odbornou erudici a zkušenosti s nepochybným vypravěčským talentem.

Poslední rozloučení s profesorkou Zdeňkou Hledíkovou proběhne v sobotu 24. listopadu od 11.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Praze Radotíně.

Chtěli byste se s paní profesorkou blíže seznámit? Doporučujeme profilový rozhovor v Katolickém týdeníku.

(S využitím Wikipedie a článku Marie Opatrné na webu www.ktf.cuni.cz)

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021