Boromejky v ČR mají nové vedení

23. 11. 2018 Rubrika: Domácí
Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 skončila volební část 15. generální kapituly Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, ze které vzešlo nové vedení Kongregace. Generální představenou se stala SM. Ancilla Anna Doležalová.

Foto nového vedení: archiv kongregace

Kdo tedy po následujících šest let v ČR povede tuto kongregaci vyznačující se zaměřením na pomoc nemocným a lidem na okraji společnosti? Generální představenou se stala SM. Ancilla Anna Doležalová, vikářkou pak SM. Anita Jana Kundrátková. Asistentkami jsou: SM. Alverna Lucie Mikotová, SM. Nikol Veronika Drápalová, asistentkou a sekretářkou pak je SM. Clemens Marie Vránová; ekonomkou byla zvolena SM. Amidea Blanka Rybecká.

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vznikla v Nancy po třicetileté válce. Z podnětu mladého advokáta Josefa Chauvenela zde vzniká 18. června 1652 tzv. Dům milosrdenství. Prvních pět sester se zde zasvěcuje Svaté rodině z Nazareta a začínají pomáhat zasaženým morem. Podle činnosti sester je brzy lidé začali nazývat milosrdnými - a jméno sv. Karla Boromejského se přidávalo proto, že sochy tohoto světce zdobily průčelí a dvůr domu, kde sestry bydlely. Sv. Karel však nejen stál v názvu Kongregace, ale už od počátku utvářel svým příkladem srdce a službu sester.

Na prosbu pana Aloise Klára (viz Klárov) vyhledal P. Heřman Dichtl dvě české dívky, které v roce 1834 vstoupily v Nancy do noviciátu a za rok je následovaly další dvě. Dne 28. 9. 1837 se spolu s francouzskou sestrou Marií Terezií Helvigovou vrátily do Čech a v Praze začaly svou činnost v ústavu slepých Na Klárově.

Následně u nás sestry zakoupily dva malé domky pod strahovskou zahradou, které daly základ nemocnici a mateřskému domu s kostelem sv. Karla Boromejského. Činnost sester se rozrůstala - v roce 1945 působily již na 120 místech, převážně v nemocnicích, školách a různých sociálních ústavech. V 50. letech byl všechen majetek sester zestátněn, staré sestry byly soustředěny do charitních domovů a mnoho mladých sester bylo vyvezeno do pohraničí, kde pracovaly v textilních továrnách. Do roku 1989 pracovaly sestry jen v některých domovech důchodců a v ústavech pro mentálně a tělesně postižené, většinou v pohraničí a málo osídlených oblastech. Tajně přijímané sestry pracovaly též v nejrůznějších civilních zaměstnáních.

Nově získaná svoboda po roce 1989 umožnila sestrám vystoupit z ilegality a veřejně se hlásit k zasvěcenému životu a službě lidem. V roce 1990 začaly sestry znovu pracovat v Nemocnici Pod Petřínem. Postupně se obnovil i přilehlý kostel sv. Karla a Mateřský dům sv. Notburgy. Během 90. let se obnovila činnost v Domově sv. Karla v Řepích a od roku 2000 převzaly sestry službu v římské koleji Nepomucenum. Kongregace u nás též působí v Moravských Budějovicích, Městě Albrechticích, Ostravě a Prachaticích.

Více na webu www.boromejky.cz.

(Zdroj: SM Amidea Rybecká, web kongregace)

Autor článku: František Jemelka