Advent je časem naděje a očekávání

Tuto neděli 2. prosince budeme slavit první neděli adventní a začátek nového liturgického roku. Jaký je význam adventu? Jak ho co nejlépe prožít a připravit se na slavení narození našeho Spasitele? Níže přinášíme několik tipů.
Publikováno: 30. 11. 2018 12:00

Foto: Michaela Gavlakova / Člověk a Víra

„Příští neděli začneme liturgické období Adventu. Připravme naše srdce, abychom mohli přivítat Ježíše Spasitele; rozpoznejme ve Vánocích setkání Krista s lidstvem, především pak s těmi, kteří ještě dnes žijí na okraji společnosti, v nouzi a utrpení a v mnoha válkách,“ řekl papež František na závěr středeční audience.

Co je advent?

Advent, slovo pochází z latinského adventus - tj. příchod, je období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, čas naděje a očekávání. 

Adventem také začíná nový liturgický rok (cyklus C), proto můžete na závěr stávajícího liturgického roku oslavit církevní Silvestr. Na oslavu zve např. Diecézní centrum mládeže ostravsko-opavské diecéze

Adventní neděle

1. neděle adventní je zaměřená na Kristův druhý příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. První svíčka na adventním věnci je nazývána svíci proroků, neboť je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

2. neděle adventní představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Druhá adventní svíčka je nazývána svící betlémskou, neboť reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

3. neděle adventní je nazvaná také „Gaudete“ neboli radostná. Pojmenovaná je podle prvních slov úvodního verše mše svaté: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“ Radostná atmosféra z blížícího se Kristova příchodu může být vyjádřená při mši růžovou barvou, namísto obvyklé fialové, která je typická pro advent. Svíčka, zapalovaná tuto neděli, se nazývá svíci pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že období přípravy na Vánoce je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

4. neděle adventní představuje události, které již bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě, a je spojena s postavou Panny Marie. Svíčka, která se tuto neděli zapaluje, je nazývána svící andělskou a představuje mír a pokoj. 

Adventní věnec

Symbolem adventu je adventní věnec, jeho historie sahá do 19. století, kdy ho poprvé v Hamburku vytvořil protestantský teolog Johannes H. Wichern. Kruhový tvar představuje Boží věčnost, jednotu, vzkříšení a věčný život a společenství. Věčně zelené rostliny jsou symbolem života jako takového, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti.

Čtyři svíčky, které budeme postupně zapalovat, ukazují na čtyři týdny, které chybí do Vánoc. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.

Na první neděli adventní se věnce přinášejí do kostela před obětní stůl, kde je kněz požehná. Požehnaný adventní věnec rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné se znovu spojuje v jednotu. 

Přehledné informace, jak prožít advent a i Vánoce, získáte na webu křesťanské vánoce a další inspiraci můžete najít na webu vánoce víra.

Jak prožít co nejlépe tuto dobu očekávání příchodu Spasitele? Nabízíme pár tipů:

Adventní průvodce

Ještě před začátkem adventu si můžete pořídit Průvodce adventem. Brožurku vydala tradičně brněnská diecéze, cena 9 Kč, a objednat si ji můžete pomocí formuláře na webu. Od neděle by měla být také spuštěna mobilní aplikace. Na každý den je připraven úryvek z Písma svatého s krátkým zamyšlením.

Královéhradecká diecéze vydala brožurku Advent s texty prvního čtení Božího slova daného dne se zamyšleními kněží a jáhnů své diecéze. Novinkou je, že si ji můžete stáhnout i v elektronické podobě, zakoupit ji jinak můžete za 20 Kč ve farnostech diecéze nebo objednat mailem.

Pro děti můžete využít Adventní cestičku k Bohu, kterou připravilo olomoucké Centrum pro rodinný život. Stáhnout si ji můžete i v elektronické podobě. Podle symbolů na obrázku si děti můžou postupně vybarvovat obrázek a cestu k betlému.

Adventní duchovní obnova

Během adventu pořádá také většina farností adventní duchovní obnovy. Kromě krátkých jednodenních rekolekcí se můžete vydat také na vícedenní exercicie do nějakého kláštera. Nabídku exercicií najdete na webu exercicie.cz, ostravsko-opavská diecéze přináší svoji nabídku na tomto odkazu

Roráty

V době adventu můžete svůj den začít „Roráty“. Jedná se o ranní mše svaté ke cti Panny Marie, které se těší velké oblibě. Začínají ještě za tmy a v některých kostelích jsou slaveny jen při svíčkách. Jejich název je odvozený od prvního slova písně, která se zde zpívá: „Rorate, coeli, despuper“, tj. Rosu dejte, nebesa, shůry.

V Praze patří mezi ty oblíbené roráty u sv. Ignáce, po celou dobu adventu budou začínat ve všední dny v 6.08 a 7.25, v sobotu 7.25 a v neděli v 6.55. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se budou staročeské roráty konat ve všední dny vždy v 6.30 a v neděli v 8.30.

V katedrále na brněnském Petrově budou roráty každé pondělí v 6.00 a studentské roráty u jezuitů budou každou středu v 6.00.

Průvod světla

Již od roku 2000 se koná v Brně u příležitosti Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu světelné procesí. Symbolicky tak připomíná Pannu Marii jako první světlo, které se rozzářilo před příchodem Ježíše Krista. Průvod světla vyjde v pátek 7. prosince 2018 v 17.20 hodin z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, více info najdete zde

V Plzni se bude konat 14. prosince Light4You, kdy se mladí lidé opět vydají do ulic, náměstí a restaurací v centru města a budou zvát kolemjdoucí ke krátkému zastavení se uprostřed předvánočního shonu. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici si lidé budou moci na svůj úmysl zapálit svíčku, pomodlit se nebo se jen na chvíli posadit a zaposlouchat se do hudby.

Adventní koncerty

Ke ztišení během adventu dává vhodnou příležitost také široká nabídka adventních koncertů, informace najdete na webech jednotlivých diecézí, farností a webu křesťanské vánoce.

Např. v Brně na Petrově zahájí již tuto sobotu 1. prosince cyklus čtyř sobotních adventních koncertů. Celkovou nabídku nejen adventních koncertů v Praze můžete najít na webu arcibiskupství. Každou neděli můžete sledovat adventní koncerty i v televizi na ČT1 a podpořit tak nějaký charitativní projekt.

Přejeme požehaný adventní!

(Zdroj: weby diecézí, Wikipedia, Víra.cz)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020