Cesta 121 slaví desáté narozeniny

28. 11. 2018 Rubrika: Domácí
Sdružení Cesta 121, pomáhající stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi, si připomíná deset let od svého vzniku.

Originální myšlenka pomoci kněžím v obtížných životních situacích se zrodila v Břevnovském klášteře. „V té době jsem jako šéfredaktor Katolického týdeníku hodně cestoval po farnostech a všímal si mnohých bolestí a křížů, které kněží na svých bedrech nosili. Pořád jsem si říkal, pane Bože, proč s tím něco neuděláš? Až mi jednoho dne došlo, že jsme možná my tím nástrojem, který má kněžím pomoci,“ vzpomíná ředitel Cesty 121 Antonín Randa. První roky činnosti provázela atmosféra určité opatrnosti až nedůvěry. Bylo to přirozené. Pokud je známo, nikde v zahraničí takový projekt neexistuje. Jak však postupně přibývaly konkrétní případy pomoci, mezi kněžími se jméno Cesty 121 začalo šířit a s jejím dobrým jménem stoupala i důvěra, která je pro tento druh činnosti nezbytná. Dnes je Cesta 121 organizací, o níž se ví, že pracuje s mimořádnou flexibilitou. Umí rychlá, diskrétní a spolupracuje s jednotlivci z řad farářů, vikářů, děkanů, s biskupstvími i kláštery. Základní myšlenkou Cesty 121 je, aby kněz mohl trávit podzim svého života v prostředí, v němž se cítí být doma, kde má přátele, sociální vazby, možnost vykonávat svou službu, byť v omezené míře.

A stejně, jako je originální samotná idea Cesty 121, je originální i způsob, jakým se rozhodla Cesta 121 své výročí oslavit. V sobotu 1. prosince ve 20 hodin se před kamerami Tv Noe se sejdou arciopat Prokop Siostrzonek a moderátorka Lucie Výborná a provedou diváky zábavním pořadem Silvestr na faře. S končícím liturgickým rokem se tak kromě připomenutí výročí Cesty 121 mohou diváci smát a bavit u historek hostů, kteří přijali pozvání v tento slavnostní večer do Břevnovského kláštera.

Zdroj: Cesta 121

Autor článku: Monika Klimentová