Papež František: Desatero se naplňuje v Kristu

Papež František při dnešní audienci uzavřel shrnutím cyklus katechezí věnovaných Desateru. Ve svém zamyšlení „Nový zákon v Kristu a touhy dle Ducha Svatého“ se podíval na přikázání Desatera ve světle plného Zjevení v Kristu. Audienci „oživil“ jeden malý němý chlapec, který přivedl papeže k zamyšlení nad otázkou: Jsem také já takto svobodný před Bohem?
Publikováno: 28. 11. 2018 15:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Desatero ve světle plného Zjevení v Kristu

Audience, která se konala v aule Pavla VI., byla zahájena četbou z 5. kapitoly Listu Galatským a papež František vybral jako klíčové téma touhy, díky které je možné znovu projít cestou Desatera, shrnout jednotlivé dosažené kroky a podívat se na ně ve světle plného Zjevení v Kristu.

„Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. (Gal 5,17-18)

Poslušnost Bohu je pro nás požehnáním a osvobozením

Vyšli jsme od vděčnosti na základě důvěry a poslušnosti: Bůh, jak jsme viděli, nežádá nic před tím, než nám dá mnohem více. On nás zve k poslušnosti, aby nás vykoupil z podvodu modlářství, které má nad námi velikou moc,“ řekl papež František na úvod, abychom si byli vědomi toho, že to, co nám dává zakotvení, je vztah s Bohem, který je naším Otcem a skrze Krista se my stáváme Jeho dětmi, zatímco idoly tohoto světa nás vyprazdňují a zotročují. 

„Toto přináší proces požehnání a osvobození, které jsou autentickým odpočinkem, jak je uvedeno i v Žalmu: ´Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.´ (Ž 62,2),“ uvedl papež a dále pokračoval: „Tento osvobozený život se stává přijetím naší osobní historie a smiřuje nás s tím, co jsme žili od dětství až po současnost, což nás činí dospělými a schopnými dávat správnou váhu realitě a lidem našeho života.“

Na této cestě tedy vstupujeme do vztahu s bližními a tento vztah vychází z lásky, kterou Bůh projevuje v Ježíši Kristu, a je voláním ke kráse věrnosti, štědrosti a autentičnosti

Audienci „oživil“ jeden malý argentinský chlapec, který vběhl na pódium k papeži, neboť ho zaujal voják švýcarské gardy. „Tento chlapec nemůže mluvit, je němý, ale umí ´komunikovat´, vyjádřit se. A má jednu věc, která mě přivádí k myšlence: je svobodný, nedisciplinovaně svobodný, ale je svobodný. A nutí mě, zamyslet se nad tím: Jsem také já takto svobodný před Bohem? Když Ježíš říká: musíme být jako děti, říká nám, že musíme mít svobodu dítěte před svým otcem. Myslím, že tento chlapec kázal dnes pro nás pro všechny a prosme o milost, aby mohl mluvit,“ řekl pohotově papež František.

Nové srdce získáme prostřednictvím daru nových tuh

„Abychom ale takto žili, potřebujeme nové srdce, ve kterém bude obývat Duch Svatý,“ pokračoval dále Svatý otec a položil otázku: „Jak je možné dosáhnout této ´transplantace´srdce, ze srdce starého na srdce nové?

Nové srdce získáme díky daru nových tuh, jak je uvedeno v Listu Římanům: „Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.“ (Řím 8,6) Tyto touhy jsou do nás zasazeny díky milosti Boží, zejména pak skrze přikázání Desatera, kterému dal Ježíš naplnění ve své Horské řeči (srov. Mt 5,17-48).

Desatero je Kristovým „negativem“

„Ve skutečnosti tedy, když rozjímáme nad životem popsaným v Desateru, tj. o vděčné, svobodné, autentické, žehnající, zralé, ochraňující, život milující, věrné, štědré, upřímné existenci, tak se, aniž bychom si toho všimli, ocitáme před Kristem. Desatero je Jeho ´rentgenem´, popisuje Ho jako fotografický negativ, který odhaluje Jeho tvář - jako na Turínském plátnu,“ vysvětlil papež František a dále uvedl, že tak Duch Svatý živý naši srdce a klade do něho touhy, které jsou darem Ducha Svatého„Toužit dle Ducha Svatého, v Jeho rytmu, s Jeho hudbou,“ dodal.  

Když se diváme na Krista, vidíme krásu, dobro a pravdu. Duch vytváří život, který následuje tyto touhy, rodí v nás naději, víru a lásku. „Tak můžeme lépe pochopit, co to znamená, že Pán Ježíš nepřišel zákon zrušil, ale naplnit. A zatímco zákon podle těla byla série předpisů a zákazů, zákonem podle Ducha se ten samý zákon stává životem, neboť není předpisem, ale samotným Tělem Kristovým, který nás miluje, hledá, odpouští nám, utěšuje nás a ve Svém Těle vytváří společenství s Otcem, jež bylo neposlušností hříchu ztraceno,“ řekl Svatý otec.

Negativní znění příkazů se transformuje do pozitivního postoje

„Tak se negativní znění příkazů: např. ´nekrást´, ´neubližovat´, ´nezabíjet´, toto ´ne´, transformuje do pozitivního postoje: milovat, udělat druhým ve svém srdci místo, v touhy, které zasévají dobro. Toto je plnost zákona, který nám přinesl Ježíš,“ dodal dále papež František.

V Kristu a jen v Něm Desatero přestává být odsouzením, ale stává se autentickou pravdou lidského života, tj. touhou po lásce, zde se rodí touha po dobru, konat dobro, touha po radosti, míru, velkoleposti, dobročinnosti, dobrotě, věrnosti, mírnosti, sebeovládání„Od těch ´ne´ se přechází k tomuto ´ano´: pozitivnímu přístupu srdce, které se otvírá silou Ducha Svatého,“ řekl papež.

Proto je důležité hledat Krista v Desateru, abychom mohli živit naše srdce, aby bylo těhotné láskou a otevíralo se Božímu dílu. A když člověk uspokojuje touhu žít podle Krista, tak tím otevírá dveře k záchraně, která přijde, neboť Otec je štědrý a jak uvádí Katechismus Bůh žízní, abychom my žíznili po něm. (KKC 2560)

Ovocem Ducha Svatého je dvojí radost

Pokud jsou touhy zlé, které ničí člověka, Duch ukládá do našeho srdce Své svaté touhy, které jsou semenem nového života. Nový život totiž není titanickým úsilím být v souladu s normou, ale je to Duch Boží, který nás vede ke svému ovoci a setkávají se tak dvě radosti: radost Boha nás milovat a naše radost být milováni.

„Tak toto je Desatero pro nás křesťany: kontemplovat Krista, abychom se otevírali a mohli dostat Jeho srdce, Jeho touhy, Jeho Svatého Ducha,“ řekl na závěr své katecheze papež František.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František: Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoli násilí na nezletilých

Až 800 milionů dětí ve světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového počtu tří miliard jeho uživatelů. Web je však také místem, kde se nejvíce rozbujela pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých.
14.11.2019

Papež František: Půdu pro růst víry připravili laici

Pravidelná středeční audience se konala paralelně v aule Pavla VI., kde před začátkem papež pozdravil asi 250 nemocných, a na náměstí sv. Petra, kde se shromáždilo asi 14.000 poutníků. Ve své katechezi se Svatý otec věnoval 18. kapitole Skutků apoštolů a nazval ji „Priscilla a Akvila ho vzali k sobě. (Sk 18,26) Manželský pár ve službě evangelia.“
14.11.2019

Rok 2020 bude Rokem Bible

Na neděli 17. listopadu, tj. týden před Slavností Ježíše Krista Krále, připadá tradiční Den Bible, jehož cílem je podpořit šíření Bible v našich zemích. Příští rok vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit o první neděli adventní 1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 30. září 2020.
14.11.2019

Bohoslužba v lateránské bazilice zakončila národní pouť

Česká národní pouť k připomínce 30. výročí svatořečení Anežky České skončila dnes odpoledne mší svatou v bazilice svatého Jana v Lateránu. Bohoslužbu celebroval biskup litoměřický Jan Baxant, homilii pronesl biskup českobudějovický Vlastimil Kročil. Ve svém kázání se zaměřil především na téma svobody.
13.11.2019

Papež František českým poutníkům: Kéž se za vás sv. Anežka přimlouvá

Dnešní pravidelné audience se na náměstí sv. Petra zúčastnilo na čtyři tisíce poutníků z České republiky, kteří papeži předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku 1,2 milionu Kč pro chudé. Ve svém pozdravu Svatý otec připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil poutníky z naší vlasti, aby žili s novým nadšením podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají.
13.11.2019