Papež František syrským františkánům: Sdílím vaše utrpení

V obyvatelích milované Sýrie trpí Ježíš. Mučedníci jsou nositeli Božího království a pravou slávou církve, píše papež František v listu adresovaném syrským františkánům, otcům Hannovi Jalloufovi a Louaiovi Bsharatovi. Svatý otec jim úvodu děkuje za list, v němž vylíčili své svědectví o situaci v Sýrii.
Publikováno: 28. 11. 2018 15:00

Foto: OFM

Sdílím vaše utrpení a chtěl bych vám říci, že jsem nablízku vám i vašim křesťanským společenstvím, tolik zkoušeným bolestí prožívanou ve víře v Ježíše Krista,” píše papež a pokračuje: “Kolik utrpení, kolik bídy, kolik bolesti Ježíše, který trpí, je ubohý, je vyháněn pryč ze své vlasti. Je to Ježíš! V tom spočívá tajemství, naše křesťanské tajemství. Ve vás, v obyvatelích milované Sýrie spatřujeme trpícího Ježíše.

Nenajdeme nic, co by vyznačovalo vskutku křesťanský způsob spoluúčasti na dějinách spásy lidstva, více než mučednictví. Mučedníci jsou nositeli Božího království, zasévají křesťany budoucnosti, jsou pravou slávou církve a naší nadějí. Toto svědectví je zároveň napomenutím, abychom se neztratili ani uprostřed vichřice. Oceán života nám nejednou připravuje bouře, avšak z existenciálních příbojů k nám dospívá nečekané znamení záchrany, Maria, Pánova Matka, v tichu a ohromení hledící na nevinného ukřižovaného Syna, který naplňuje smysl života a lidem přináší spásu.

Ujišťuji vás, že na vás trvale pamatuji v eucharistickém společenství, s prosbou, aby se nevýslovná bolest proměnila v Boží naději, o níž nás ujišťuje apoštol Pavel v Listu Římanům: “Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk  nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.”

Vzývám Pannu Marii, aby vás skryla pod svým Milostným pláštěm a vyprosila vám dar vytrvalosti. Ze srdce žehnám vám a všem křesťanským rodinám, které se svěřily vaší odvážné ochraně.” – Píše papež František v listu syrským františkánům datovaném 19. listopadu a zveřejněném v těchto dnech na stránkách Kustódie Svaté Země, do níž konventy v Sýrii patří. Na závěr poroučí rovněž sám sebe jejich modlitbám.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020