Papež František syrským františkánům: Sdílím vaše utrpení

V obyvatelích milované Sýrie trpí Ježíš. Mučedníci jsou nositeli Božího království a pravou slávou církve, píše papež František v listu adresovaném syrským františkánům, otcům Hannovi Jalloufovi a Louaiovi Bsharatovi. Svatý otec jim úvodu děkuje za list, v němž vylíčili své svědectví o situaci v Sýrii.
Publikováno: 28. 11. 2018 14:00

Foto: OFM

Sdílím vaše utrpení a chtěl bych vám říci, že jsem nablízku vám i vašim křesťanským společenstvím, tolik zkoušeným bolestí prožívanou ve víře v Ježíše Krista,” píše papež a pokračuje: “Kolik utrpení, kolik bídy, kolik bolesti Ježíše, který trpí, je ubohý, je vyháněn pryč ze své vlasti. Je to Ježíš! V tom spočívá tajemství, naše křesťanské tajemství. Ve vás, v obyvatelích milované Sýrie spatřujeme trpícího Ježíše.

Nenajdeme nic, co by vyznačovalo vskutku křesťanský způsob spoluúčasti na dějinách spásy lidstva, více než mučednictví. Mučedníci jsou nositeli Božího království, zasévají křesťany budoucnosti, jsou pravou slávou církve a naší nadějí. Toto svědectví je zároveň napomenutím, abychom se neztratili ani uprostřed vichřice. Oceán života nám nejednou připravuje bouře, avšak z existenciálních příbojů k nám dospívá nečekané znamení záchrany, Maria, Pánova Matka, v tichu a ohromení hledící na nevinného ukřižovaného Syna, který naplňuje smysl života a lidem přináší spásu.

Ujišťuji vás, že na vás trvale pamatuji v eucharistickém společenství, s prosbou, aby se nevýslovná bolest proměnila v Boží naději, o níž nás ujišťuje apoštol Pavel v Listu Římanům: “Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk  nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.”

Vzývám Pannu Marii, aby vás skryla pod svým Milostným pláštěm a vyprosila vám dar vytrvalosti. Ze srdce žehnám vám a všem křesťanským rodinám, které se svěřily vaší odvážné ochraně.” – Píše papež František v listu syrským františkánům datovaném 19. listopadu a zveřejněném v těchto dnech na stránkách Kustódie Svaté Země, do níž konventy v Sýrii patří. Na závěr poroučí rovněž sám sebe jejich modlitbám.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 5. Pavel Svoboda: Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 5. video: Pavel Svoboda (předseda správní rady IKDP): Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?
19.10.2021

Katolický týdeník: Pomáhají nést tíhu ztráty

Co se skrývá za souslovím perinatální hospic a komu či jak zařízení Dítě v srdci slouží, popisuje jeho ředitelka Alena Peremská.
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 4. P. Stanislav Přibyl: Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 4. video: P. Stanislav Přibyl (generální sekretář České biskupské konference): Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?
19.10.2021

V Píšti přijali zvon, vrací se z Německa jako symbol smíření

Česky, německy a polsky pozdravil poutníky biskup Martin David na začátek mše svaté, která se v sobotu 16. října stala důležitým momentem projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu. Spolu s biskupem rottenbursko-stuttgartské diecéze Gebhardem Fürstem přivítal zvon, který z Píště zmizel rok před koncem druhé světové války. Namísto roztavení pro zbrojařské účely se ale dočkal příměří a od 50. let vyzváněl na věži kostela v městečku Grötzingen. V tamní věži visel vedle dalšího zvonu z válečné kořisti – z polského Fromburku.
19.10.2021

K Panně Marii, rozvazující uzly, se obracejí věřící z celého světa

Věřící v německém Augšpurku očekávají opětovné otevření kostela, který uchovává originál barokního obrazu Panny Marie, rozvazující uzly. Úctu k této Matce, která „svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou neposlušností a nevěrou“ (sv. Irenej), rozšířil v Argentině a jižní Americe vůbec někdejší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.
19.10.2021