Papež František syrským františkánům: Sdílím vaše utrpení

V obyvatelích milované Sýrie trpí Ježíš. Mučedníci jsou nositeli Božího království a pravou slávou církve, píše papež František v listu adresovaném syrským františkánům, otcům Hannovi Jalloufovi a Louaiovi Bsharatovi. Svatý otec jim úvodu děkuje za list, v němž vylíčili své svědectví o situaci v Sýrii.
Publikováno: 28. 11. 2018 15:00

Foto: OFM

Sdílím vaše utrpení a chtěl bych vám říci, že jsem nablízku vám i vašim křesťanským společenstvím, tolik zkoušeným bolestí prožívanou ve víře v Ježíše Krista,” píše papež a pokračuje: “Kolik utrpení, kolik bídy, kolik bolesti Ježíše, který trpí, je ubohý, je vyháněn pryč ze své vlasti. Je to Ježíš! V tom spočívá tajemství, naše křesťanské tajemství. Ve vás, v obyvatelích milované Sýrie spatřujeme trpícího Ježíše.

Nenajdeme nic, co by vyznačovalo vskutku křesťanský způsob spoluúčasti na dějinách spásy lidstva, více než mučednictví. Mučedníci jsou nositeli Božího království, zasévají křesťany budoucnosti, jsou pravou slávou církve a naší nadějí. Toto svědectví je zároveň napomenutím, abychom se neztratili ani uprostřed vichřice. Oceán života nám nejednou připravuje bouře, avšak z existenciálních příbojů k nám dospívá nečekané znamení záchrany, Maria, Pánova Matka, v tichu a ohromení hledící na nevinného ukřižovaného Syna, který naplňuje smysl života a lidem přináší spásu.

Ujišťuji vás, že na vás trvale pamatuji v eucharistickém společenství, s prosbou, aby se nevýslovná bolest proměnila v Boží naději, o níž nás ujišťuje apoštol Pavel v Listu Římanům: “Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk  nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.”

Vzývám Pannu Marii, aby vás skryla pod svým Milostným pláštěm a vyprosila vám dar vytrvalosti. Ze srdce žehnám vám a všem křesťanským rodinám, které se svěřily vaší odvážné ochraně.” – Píše papež František v listu syrským františkánům datovaném 19. listopadu a zveřejněném v těchto dnech na stránkách Kustódie Svaté Země, do níž konventy v Sýrii patří. Na závěr poroučí rovněž sám sebe jejich modlitbám.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019