Papež František syrským františkánům: Sdílím vaše utrpení

V obyvatelích milované Sýrie trpí Ježíš. Mučedníci jsou nositeli Božího království a pravou slávou církve, píše papež František v listu adresovaném syrským františkánům, otcům Hannovi Jalloufovi a Louaiovi Bsharatovi. Svatý otec jim úvodu děkuje za list, v němž vylíčili své svědectví o situaci v Sýrii.
Publikováno: 28. 11. 2018 15:00

Foto: OFM

Sdílím vaše utrpení a chtěl bych vám říci, že jsem nablízku vám i vašim křesťanským společenstvím, tolik zkoušeným bolestí prožívanou ve víře v Ježíše Krista,” píše papež a pokračuje: “Kolik utrpení, kolik bídy, kolik bolesti Ježíše, který trpí, je ubohý, je vyháněn pryč ze své vlasti. Je to Ježíš! V tom spočívá tajemství, naše křesťanské tajemství. Ve vás, v obyvatelích milované Sýrie spatřujeme trpícího Ježíše.

Nenajdeme nic, co by vyznačovalo vskutku křesťanský způsob spoluúčasti na dějinách spásy lidstva, více než mučednictví. Mučedníci jsou nositeli Božího království, zasévají křesťany budoucnosti, jsou pravou slávou církve a naší nadějí. Toto svědectví je zároveň napomenutím, abychom se neztratili ani uprostřed vichřice. Oceán života nám nejednou připravuje bouře, avšak z existenciálních příbojů k nám dospívá nečekané znamení záchrany, Maria, Pánova Matka, v tichu a ohromení hledící na nevinného ukřižovaného Syna, který naplňuje smysl života a lidem přináší spásu.

Ujišťuji vás, že na vás trvale pamatuji v eucharistickém společenství, s prosbou, aby se nevýslovná bolest proměnila v Boží naději, o níž nás ujišťuje apoštol Pavel v Listu Římanům: “Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk  nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.”

Vzývám Pannu Marii, aby vás skryla pod svým Milostným pláštěm a vyprosila vám dar vytrvalosti. Ze srdce žehnám vám a všem křesťanským rodinám, které se svěřily vaší odvážné ochraně.” – Píše papež František v listu syrským františkánům datovaném 19. listopadu a zveřejněném v těchto dnech na stránkách Kustódie Svaté Země, do níž konventy v Sýrii patří. Na závěr poroučí rovněž sám sebe jejich modlitbám.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019