banner sekce
Sekce

Školství

Prohlášení účastníků Konference církevních škol a školských zařízení

Ve dnech 14. - 16. listopadu 2018 proběhla každoroční Konference církevních škol a školských zařízení. Ve Žďáru nad Sázavou se sešlo na 160 účastníků (od MŠ po VOŠ) napříč ekumenickým spektrem.
Publikováno: 3. 12. 2018 11:04

Jedním ze specifik církevních škol jsou jejich úspěchy při celostátním srovnávání. Kvalita církevního školství, která je objektivně zmapována Českou školní inspekcí (církevní školy jsou opakovaně hodnoceny jako jedny z nejlepších škol v ČR), představuje také jednu z nejvýznamnějších oblastí, kterou se snaží ředitelé církevních škol dále rozvíjet. Pomoci jim v tom má i společné setkání nad příklady dobré praxe, možnostmi evropských projektů či diskuse o způsobech komunikace církevních škol.

Církevní školy a školská zařízení vykonávají stejně jako školy veřejných a soukromých zřizovatelů veřejnou službu. Jsou otevřeny všem zájemcům a úspěšně napomáhají k prosazování demokratických principů vzdělávací politiky ve smyslu spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem, při respektování svobodné volby vzdělávací cesty pro občana ČR zaručené Listinou základních práv a svobod. Církevní školy tak hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávacím systému ČR, což opětovně na konferenci potvrdil také náměstek ministra školství Mgr. Václav Pícl.

Navzdory nespornému přínosu církevních škol je stále kvůli nespravedlnosti ze strany státu ohrožena sama existence mnoha z nich. To je způsobeno zpožděním navýšení financí pro neveřejné školství vůči razantnímu růstu platů ve školství veřejném. Vítáme, že ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D.

vnímá roli církevního školství pozitivně. O to více nás na druhé straně překvapilo, že ministerstvo školství nepočítalo s odpovídajícími finančními prostředky pro rozvojový program, který by navýšení mezd církevního školství v roce 2019 vyřešil.

Žádáme MŠMT, aby ve spolupráci s pověřenými zástupci církevního školství urychleně řešilo již zásadní rozdíl mezi financováním veřejného a církevního školství, a vyjadřujeme připravenost i v této věci pomáhat, konzultovat. Tento rozdíl také významně ohrožuje školy, které se věnují znevýhodněným žákům (od těžkého mentálního handicapu po fyzické znevýhodnění) nebo připravují pracovníky pro zdravotní a sociální služby.

Vyjadřujeme v této souvislosti vděčnost církevním představitelům i dalším osobám za úsilí, které vynaložili k nápravě nespravedlnosti ve věci finančního ohodnocení.

 

Mgr. Martin Čech

Sekce církevního školství

Autor článku:
František Jemelka

Další aktuality

Pokojné Vánoce a požehnaný rok 2020

Pokojné Vánoce a požehnaný rok 2020 za Sekci církevního školství České biskupské konference přejí biskupové František Václav Lobkowicz a Tomáš Holub, Martin Čech a Marta Vacušková
13.12.2019

Církevní školy opět v hledáčku médií

Dívky, které by jinak skončily na ulici nebo doma s invalidním důchodem, mají už třicet let útočiště v Dívčí katolické střední škole. V klášteře Křižovníků s červenou hvězdou u Karlova mostu, kde se naše nejstarší církevní škola nachází, v tuhle chvíli studuje přes padesát dívek. Řád založila sv. Anežka Česká, kterou si tento rok připomínáme i v souvislosti s 30. výročím jejího svatořečení a událostmi roku 1989. Podívejte se na reportáž Jolany Matějkové zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/219452801240035/video/733643
19.11.2019

Radost ze školy z Oder

Školní sbor DATIO ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České z Oder dostal výjimečnou možnost připojit se k hudebnímu doprovodu slavnostní mše svaté v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, v sobotu 16.11.2019 v 10:00 hodin při příležitosti oslav 30. výročí kanonizace Anežky Přemyslovny – svaté Anežky České, patronky školy.
09.10.2019

KONFERENCE CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2019

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 20. - 22. listopadu 2019 v hotelu ATOM v Třebíči. On-line přihlašování se uzavírá dne 22. října 2019. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci vážný zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
01.10.2019

Církevní školy - známka kvalitního vzdělání

Celkem 95 katolických škol otevře opět své brány v pondělí 2. září. Nově mezi nimi bude také Gymnázium sv. Augustina v Praze, to naváže na mateřskou a základní školu, které již řád augustiniánů na Praze 4 provozuje.
22.08.2019