Školství

Prohlášení účastníků Konference církevních škol a školských zařízení

03. 12. 2018
Ve dnech 14. - 16. listopadu 2018 proběhla každoroční Konference církevních škol a školských zařízení. Ve Žďáru nad Sázavou se sešlo na 160 účastníků (od MŠ po VOŠ) napříč ekumenickým spektrem.

Jedním ze specifik církevních škol jsou jejich úspěchy při celostátním srovnávání. Kvalita církevního školství, která je objektivně zmapována Českou školní inspekcí (církevní školy jsou opakovaně hodnoceny jako jedny z nejlepších škol v ČR), představuje také jednu z nejvýznamnějších oblastí, kterou se snaží ředitelé církevních škol dále rozvíjet. Pomoci jim v tom má i společné setkání nad příklady dobré praxe, možnostmi evropských projektů či diskuse o způsobech komunikace církevních škol.

Církevní školy a školská zařízení vykonávají stejně jako školy veřejných a soukromých zřizovatelů veřejnou službu. Jsou otevřeny všem zájemcům a úspěšně napomáhají k prosazování demokratických principů vzdělávací politiky ve smyslu spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem, při respektování svobodné volby vzdělávací cesty pro občana ČR zaručené Listinou základních práv a svobod. Církevní školy tak hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávacím systému ČR, což opětovně na konferenci potvrdil také náměstek ministra školství Mgr. Václav Pícl.

Navzdory nespornému přínosu církevních škol je stále kvůli nespravedlnosti ze strany státu ohrožena sama existence mnoha z nich. To je způsobeno zpožděním navýšení financí pro neveřejné školství vůči razantnímu růstu platů ve školství veřejném. Vítáme, že ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D.

vnímá roli církevního školství pozitivně. O to více nás na druhé straně překvapilo, že ministerstvo školství nepočítalo s odpovídajícími finančními prostředky pro rozvojový program, který by navýšení mezd církevního školství v roce 2019 vyřešil.

Žádáme MŠMT, aby ve spolupráci s pověřenými zástupci církevního školství urychleně řešilo již zásadní rozdíl mezi financováním veřejného a církevního školství, a vyjadřujeme připravenost i v této věci pomáhat, konzultovat. Tento rozdíl také významně ohrožuje školy, které se věnují znevýhodněným žákům (od těžkého mentálního handicapu po fyzické znevýhodnění) nebo připravují pracovníky pro zdravotní a sociální služby.

Vyjadřujeme v této souvislosti vděčnost církevním představitelům i dalším osobám za úsilí, které vynaložili k nápravě nespravedlnosti ve věci finančního ohodnocení.

 

Mgr. Martin Čech

Sekce církevního školství

Autor článku: František Jemelka