banner sekce
Sekce

Školství

Prohlášení účastníků Konference církevních škol a školských zařízení

Ve dnech 14. - 16. listopadu 2018 proběhla každoroční Konference církevních škol a školských zařízení. Ve Žďáru nad Sázavou se sešlo na 160 účastníků (od MŠ po VOŠ) napříč ekumenickým spektrem.
Publikováno: 3. 12. 2018 11:04

Jedním ze specifik církevních škol jsou jejich úspěchy při celostátním srovnávání. Kvalita církevního školství, která je objektivně zmapována Českou školní inspekcí (církevní školy jsou opakovaně hodnoceny jako jedny z nejlepších škol v ČR), představuje také jednu z nejvýznamnějších oblastí, kterou se snaží ředitelé církevních škol dále rozvíjet. Pomoci jim v tom má i společné setkání nad příklady dobré praxe, možnostmi evropských projektů či diskuse o způsobech komunikace církevních škol.

Církevní školy a školská zařízení vykonávají stejně jako školy veřejných a soukromých zřizovatelů veřejnou službu. Jsou otevřeny všem zájemcům a úspěšně napomáhají k prosazování demokratických principů vzdělávací politiky ve smyslu spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem, při respektování svobodné volby vzdělávací cesty pro občana ČR zaručené Listinou základních práv a svobod. Církevní školy tak hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávacím systému ČR, což opětovně na konferenci potvrdil také náměstek ministra školství Mgr. Václav Pícl.

Navzdory nespornému přínosu církevních škol je stále kvůli nespravedlnosti ze strany státu ohrožena sama existence mnoha z nich. To je způsobeno zpožděním navýšení financí pro neveřejné školství vůči razantnímu růstu platů ve školství veřejném. Vítáme, že ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D.

vnímá roli církevního školství pozitivně. O to více nás na druhé straně překvapilo, že ministerstvo školství nepočítalo s odpovídajícími finančními prostředky pro rozvojový program, který by navýšení mezd církevního školství v roce 2019 vyřešil.

Žádáme MŠMT, aby ve spolupráci s pověřenými zástupci církevního školství urychleně řešilo již zásadní rozdíl mezi financováním veřejného a církevního školství, a vyjadřujeme připravenost i v této věci pomáhat, konzultovat. Tento rozdíl také významně ohrožuje školy, které se věnují znevýhodněným žákům (od těžkého mentálního handicapu po fyzické znevýhodnění) nebo připravují pracovníky pro zdravotní a sociální služby.

Vyjadřujeme v této souvislosti vděčnost církevním představitelům i dalším osobám za úsilí, které vynaložili k nápravě nespravedlnosti ve věci finančního ohodnocení.

 

Mgr. Martin Čech

Sekce církevního školství

Autor článku:
František Jemelka

Další aktuality

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Bratrská škola hledá učitele 1. stupně

Bratrská církevní škola v Praze - Holešovicích hledá od září nové učitele/učitelky prvního stupně. Více informací o škole naleznete níže:
25.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Ještě dobrovolníci z oderské školy

V době koronavirové krize se do dobrovolnické činnosti zapojily všechny studentky 3. ročníku oboru Ošetřovatel Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České, přímo do nemocnice v Odrách jich pak nastoupilo 70% a jejich síly podpořil také jeden student 2. ročníku. Všem těmto studentům patří velké poděkování, za jejich ochotu a odvahu nastoupit v první linii, za schopnost méně myslet na sebe a více na druhé. Za to, že uprostřed mnoha aktuálních nejistot byli pro mnohé zdrojem naděje i vzorem odvahy a příkladem nezištné pomoci, protože jejich pomoc po celou dobu byla v rámci dobrovolnictví. Věřím, že i pro studenty to byla cenná zkušenost, určitě prožili i spoustu nelehkých chvil, ale určitě se utvrdili v tom, že jejich budoucí povolání je krásné a potřebné a má hlubší smysl. Studentky 3. ročníku v červnu čekají závěrečné zkoušky – státní písemné zkoušky a dále i zkoušky praktické a ústní. Přejeme jim, aby se u těchto zkoušek zhodnotila veškerá jejich dosavadní práce ve škole i v nemocnici, aby je složily úspěšně a mohly prožít radost, kterou samy v hojné míře umí rozdávat druhým. Rádi přikládáme, se svolením autorů, poděkování z Městské nemocnice v Odrách.
01.06.2020