Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Na sobotu 8. prosince připadá Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Papež František ji bude tradičně slavit na náměstí v blízkosti Španělských schodů. 
Publikováno: 6. 12. 2018 16:30

Foto: Vatican Insider

„Tuto sobotu budeme slavit Slavnost Panny Marie počaté bez poskrvny prvotního hříchu. Svěřme se Madoně. Ať nám jako vzor víry a poslušnosti Pánu pomáhá připravit naše srdce, abychom o Vánocích přijali narození Dítěte Ježíše,“ uvedl na závěr středeční audience papež František.

Papež František položí květiny k soše Panny Marie v centru Říma

Tradičně bude tuto slavnost slavit na náměstí Mignanelli v blízkosti Španělských schodů v centru Říma. Podle tradice se zde papež modlí před sochou Panny Marie za přítomnosti představitelů města, desítek nemocných, tisíců Italů a turistů. Během krátké návštěvy položí papež květiny k soše Panny Marie. Již v ranních hodinách hasiči umístí věnec květin na paži sochy Panny Marie, příchod papeže je naplánován na 16 hodinu, přivítá ho římský vikář kardinál Angelo De Donatis.

Sloup se sochou Panny Marie je vysoký více než 12 m. Byl postaven 3 roky po vyhlášení dogmatu o Neposkrvněném početí, tj. v roce 1857 a slavnostně jej odhlalil papež Pius IX. Obřadu předsedal z balkónu, který byl postaven právě pro tuto příležitost. O téměř sto let později, v roce 1953, zahájil Pius XII. tradici pokládání květin na tomto místě vždy 8. prosince. Učinil tak na zahájení Mariánského roku a od té doby se sem papežové vracejí každoročně. 

Dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie 

Dogma je článkem víry, který církev uznává jako zjevenou pravdu. Dogma může být vyhlášeno buď na koncile (tj. shromáždění katolických biskupů z celého světa) nebo ho může vyhlásit římský biskup. Tohoto způsobu, tzv. Ex cathedra, bylo v dějinách církve použito pouze dvakrát, a to v případě dogmatu o Neposkvrněném početí (1854) a Nanebevzetí Panny Marie (1950).

První dogma vyhlásil 8. prosince 1854 papež Pius IX. ve svém apoštolském listu „Ineffabilis Deus“. Říká se v něm, že Blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu.

Přestože dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie (latinsky Immaculata conceptio) bylo vyhlášeno až v 19. století, toto přesvědčení vládlo v církvi již od prvních křesťanských dob. 

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Wikipedie)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články