Nový nuncius bude sloužit mši v pražské katedrále

Nový apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo bude na 3. neděli adventní (16.12.) od 10 hodin sloužit mši katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava a při této příležitosti bude představen Božímu lidu.
Publikováno: 10. 12. 2018 12:45

Foto: Martina Řehořová, Člověk a víra

Nový apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo bude hlavním celebrantem a kazatelem (v českém jazyce) mše svaté, která začne v 10 hodin 16. prosince (na 3. neděli adventní) v pražské katedrále. Bude to pro věřící jedna z prvních příležitostí setkat se se zástupcem Svatého stolce. Na tuto bohoslužbu přivezou skauti Betlémské světlo, věřící si ho tedy budou moci po mši svaté odnést do svých domovů.

Nový vatikánský velvyslanec má jako děkan diplomatického sboru také tento týden navštívit parlament. Na svátek sv. Štěpána se chystá do Litoměřic, kde se setká s biskupem Janem Baxantem a věřícími při mši svaté ve zdejší katedrále slavící v ten den patrocinium.

Charles D. Balvo přicestoval do ČR 28. listopadu 2018. Dne 6. prosince 2018 předal své pověřovací listiny prezidentu republiky, čímž se oficiálně stal reprezentantem Vatikánu v naší zemi. Nuncius považuje za jeden ze svých dlouhodobých úkolů jednání o smlouvě mezi ČR a Vatikánem. Pracovat na ní chce společně s českou katolickou církví. 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019