Papež František: Každý má právo být šťastný

Právě před 70 lety byla schválena Všeobecná deklarace lidských práv. V souvislosti s tím chceme poukázat na neúnavné úsilí papeže Františka, který dlouhodobě podporuje dodržování a posilování lidských práv.
Publikováno: 10. 12. 2018 13:00

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk / CC BY-NC-SA 2.0

Existuje významný vztah mezi poselstvím evangelia a uznáním lidských práv, tak jak jsou ustanovena ve Všeobecné deklaraci lidských práv,“ řekl papež František počátkem tohoto roku členům diplomatického sboru, kteří jsou akreditovaní u Svatého stolce. V tomto projevu se Svatý otec zamyslel nad dnešním 70. výročím přijetí této deklarace OSN v roce 1948. V ní je ustanoveno, že „základ svobody, spravedlnosti a míru ve světě“ je založen na „lidské důstojnosti a rovných a nezcizitelných právech všech členů lidské rodiny“.

Měnící se svět

Dále pak poznamenal, že zvláště v důsledku sociálních otřesů šedesátých let se postupně změnil výklad některých práv, přičemž další práva se stala součástí kánonu lidských práv. Nyní paradoxně ve jménu lidských práv čelíme riziku „moderních forem ideologické kolonizace silnějšími a bohatšími na úkor chudších a nejzranitelnějších“. Nedodržování „základních práv zakotvených v deklaraci“ však nelze odůvodnit ničím, ani „tradicemi jednotlivých národů“, řekl papež.

Mnoho základních práv stále porušováno

Nejen v jeho proslovu k diplomatickému sboru, ale i při mnoha jiných příležitostech, papež František neustále opakuje, že „je politováníhodné porušování mnoha základních práv“. Která to jsou?

-          Právo na život, obzvláště u nenarozených a seniorů, viz Evangelii gaudium

-          Práva žen, které trpí „násilí a útlakem, dokonce i ve svých rodinách“

-          Práva obětí obchodu s lidmi a moderních forem otroctví

-          Právo na přístup k potravinám a vodě, viz Laudato si

-          Právo na zdravotní péči, která není „obchodní zboží, ale universálním právem“

-          Právo na život v míru

-          Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání

-          Právo na soukromé vlastnictví, které však není „absolutní nebo neporušitelné“ a je podřízeno „univerzálním nároků dobra“, viz Laudato si

-          Právo na práci

-          Právo na migraci a svobodu pohybu

-          Právo uzavřít manželství

-          Právo dětí ve vztahu k otci a matce

-          Právo rodičů zajistit morální a náboženské vzdělávání pro svoje děti

-          Právo odmítnout určité ideologie jako např. genderovou ideologii

-          Právo zodpovědného protestu

-          Právo svobodného projevu

-          Právo na přijetí poselství Evangelia

-          Právo být šťastný

(Zdroj: Vatican News)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019