Papež František: Každý má právo být šťastný

10. 12. 2018 Rubrika: Papež František
Právě před 70 lety byla schválena Všeobecná deklarace lidských práv. V souvislosti s tím chceme poukázat na neúnavné úsilí papeže Františka, který dlouhodobě podporuje dodržování a posilování lidských práv.

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk / CC BY-NC-SA 2.0

Existuje významný vztah mezi poselstvím evangelia a uznáním lidských práv, tak jak jsou ustanovena ve Všeobecné deklaraci lidských práv,“ řekl papež František počátkem tohoto roku členům diplomatického sboru, kteří jsou akreditovaní u Svatého stolce. V tomto projevu se Svatý otec zamyslel nad dnešním 70. výročím přijetí této deklarace OSN v roce 1948. V ní je ustanoveno, že „základ svobody, spravedlnosti a míru ve světě“ je založen na „lidské důstojnosti a rovných a nezcizitelných právech všech členů lidské rodiny“.

Měnící se svět

Dále pak poznamenal, že zvláště v důsledku sociálních otřesů šedesátých let se postupně změnil výklad některých práv, přičemž další práva se stala součástí kánonu lidských práv. Nyní paradoxně ve jménu lidských práv čelíme riziku „moderních forem ideologické kolonizace silnějšími a bohatšími na úkor chudších a nejzranitelnějších“. Nedodržování „základních práv zakotvených v deklaraci“ však nelze odůvodnit ničím, ani „tradicemi jednotlivých národů“, řekl papež.

Mnoho základních práv stále porušováno

Nejen v jeho proslovu k diplomatickému sboru, ale i při mnoha jiných příležitostech, papež František neustále opakuje, že „je politováníhodné porušování mnoha základních práv“. Která to jsou?

-          Právo na život, obzvláště u nenarozených a seniorů, viz Evangelii gaudium

-          Práva žen, které trpí „násilí a útlakem, dokonce i ve svých rodinách“

-          Práva obětí obchodu s lidmi a moderních forem otroctví

-          Právo na přístup k potravinám a vodě, viz Laudato si

-          Právo na zdravotní péči, která není „obchodní zboží, ale universálním právem“

-          Právo na život v míru

-          Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání

-          Právo na soukromé vlastnictví, které však není „absolutní nebo neporušitelné“ a je podřízeno „univerzálním nároků dobra“, viz Laudato si

-          Právo na práci

-          Právo na migraci a svobodu pohybu

-          Právo uzavřít manželství

-          Právo dětí ve vztahu k otci a matce

-          Právo rodičů zajistit morální a náboženské vzdělávání pro svoje děti

-          Právo odmítnout určité ideologie jako např. genderovou ideologii

-          Právo zodpovědného protestu

-          Právo svobodného projevu

-          Právo na přijetí poselství Evangelia

-          Právo být šťastný

(Zdroj: Vatican News)

Soubory ke stažení

Všeobecná deklarace lidských práv velikost: 1,4 MB Stáhnout
Autor článku: Tomáš Tetiva