Paulínky u nás působí již 25 let

8. prosince 2018, o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, oslavily sestry z kongregace Dcer sv. Pavla (paulínky) 25 let svého působení v České republice.
Publikováno: 13. 12. 2018 11:00

Foto: paulínky

K tomuto výročí sestry připravily několik událostí. Tou první byla děkovná bohoslužba za všechny sestry a české spolupracovníky, kteří v různých obdobích komunitě pomáhali a podíleli se na rozvoji její misie. Mši celebroval pražský biskup Zdenek Wasserbauer; účastnily se jí sestry z pražské komunity i jejich delegátní představená sestra Christine Hirschová a přátelé komunity.

To, co dnes slavíme vzhledem k Panně Marii a obdivujeme na ní, apoštol Pavel vztahuje na nás, neboť říká: Máme být svatí a neposkvrnění. Víme, že u Boha není nic nemožného. A třebaže je to pro lidskou logiku, pro veškerou teologii nepochopitelné, je to tak. Máme se stát svatými a neposkvrněnými. … Dnes bych vám chtěl, sestry, popřát, abyste byly horlivé a zapálené pro osobní svatost. To, jak budete stále lépe působit, se v první řadě odvíjí od toho, jaký máte vztah k Pánu. … Dovolil bych si udělat myšlenkový skok od neposkvrněnosti Panny Marie k neposkvrněnosti pravdy. Přál bych vám, sestrám, z hloubi svého srdce, abyste pracovaly na neposkvrněnosti Boží pravdy.“

Součástí oslav je i vydání mobilní aplikace Paulínská adorace. Tato aplikace seznamuje uživatele se spiritualitou Paulínské rodiny a nabízí praktické kroky, jak strávit tento čas modlitby ve čtyřech krocích: setkání, naslouchání, kráčení a dialog s Ježíšem Mistrem. Aplikace je k dispozici zdarma pro telefony se systémem Android.

Zde si ji lze stáhnout v Google Play.

Další aktivitou, spojenou s tímto výročím, je nabídka 25 titulů (knihy, DVD i CD) z nakladatelství Paulínky se slevou 25 procent. Tato nabídka je platná v pražském kamenném knihkupectví, ale i v e-shopu. Tato nabídka začala platit 26. listopadu, což je den, kdy si celá Paulínská rodina, jíž jsou Dcery sv. Pavla součástí, připomíná liturgickou památku bl. Jakuba Alberioneho, zakladatele Paulínské rodiny, a potrvá do 23. prosince (nebo do vyprodání zásob).

Zatím posledním příležitostí, jak společně s paulínkami slavit, je možnost zakoupit si originální plátěnou tašku, která toto jubileum připomíná a jejímž zakoupením podpoříte evangelizační činnost Dcer sv. Pavla (taška je k dispozici opět v kamenném knihkupectví nebo v e-shopu).

(Autorka: Andrea Hýblová; redakčně upraveno)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019