Paulínky u nás působí již 25 let

13. 12. 2018 Rubrika: Domácí
8. prosince 2018, o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, oslavily sestry z kongregace Dcer sv. Pavla (paulínky) 25 let svého působení v České republice.

Foto: paulínky

K tomuto výročí sestry připravily několik událostí. Tou první byla děkovná bohoslužba za všechny sestry a české spolupracovníky, kteří v různých obdobích komunitě pomáhali a podíleli se na rozvoji její misie. Mši celebroval pražský biskup Zdenek Wasserbauer; účastnily se jí sestry z pražské komunity i jejich delegátní představená sestra Christine Hirschová a přátelé komunity.

To, co dnes slavíme vzhledem k Panně Marii a obdivujeme na ní, apoštol Pavel vztahuje na nás, neboť říká: Máme být svatí a neposkvrnění. Víme, že u Boha není nic nemožného. A třebaže je to pro lidskou logiku, pro veškerou teologii nepochopitelné, je to tak. Máme se stát svatými a neposkvrněnými. … Dnes bych vám chtěl, sestry, popřát, abyste byly horlivé a zapálené pro osobní svatost. To, jak budete stále lépe působit, se v první řadě odvíjí od toho, jaký máte vztah k Pánu. … Dovolil bych si udělat myšlenkový skok od neposkvrněnosti Panny Marie k neposkvrněnosti pravdy. Přál bych vám, sestrám, z hloubi svého srdce, abyste pracovaly na neposkvrněnosti Boží pravdy.“

Součástí oslav je i vydání mobilní aplikace Paulínská adorace. Tato aplikace seznamuje uživatele se spiritualitou Paulínské rodiny a nabízí praktické kroky, jak strávit tento čas modlitby ve čtyřech krocích: setkání, naslouchání, kráčení a dialog s Ježíšem Mistrem. Aplikace je k dispozici zdarma pro telefony se systémem Android.

Zde si ji lze stáhnout v Google Play.

Další aktivitou, spojenou s tímto výročím, je nabídka 25 titulů (knihy, DVD i CD) z nakladatelství Paulínky se slevou 25 procent. Tato nabídka je platná v pražském kamenném knihkupectví, ale i v e-shopu. Tato nabídka začala platit 26. listopadu, což je den, kdy si celá Paulínská rodina, jíž jsou Dcery sv. Pavla součástí, připomíná liturgickou památku bl. Jakuba Alberioneho, zakladatele Paulínské rodiny, a potrvá do 23. prosince (nebo do vyprodání zásob).

Zatím posledním příležitostí, jak společně s paulínkami slavit, je možnost zakoupit si originální plátěnou tašku, která toto jubileum připomíná a jejímž zakoupením podpoříte evangelizační činnost Dcer sv. Pavla (taška je k dispozici opět v kamenném knihkupectví nebo v e-shopu).

(Autorka: Andrea Hýblová; redakčně upraveno)

Autor článku: František Jemelka