Biskupové jsou vyzváni, aby se před únorovým summitem setkali s obětmi zneužívání

V únoru 2019 proběhne ve Vatikánu setkání předsedů biskupských konferencí, kteří se budou společně s papežem Františkem zamýšlet nad prevencí pohlavního zneužívání duchovními a ochraně dětí. Dnes byla zveřejněna tři hlavní témata summitu a účastníci byli dopisem vyzváni, aby se před tímto setkáním setkali s oběťmi zneužívání.
Publikováno: 18. 12. 2018 16:30

Foto: Radka Blajdová / TS ČBK

Seznamte se s oběťmi zneužívání, abyste pochopili jejich utrpení

Organizační výbor Summitu o ochraně dětí a mladistvých v církvi, který se bude konat ve dnech 21. až 24. února 2019 ve Vatikánu, učinil dnes další krok při přípravě setkání. V dopise, který byl zaslán všem pozvaným účastníkům tohoto summitu, je uvedeno, že prvním krokem musí být přiznání pravdy o tom, co se stalo.“ V dopise jsou předsedové biskupských konferencí vyzváni, aby se řídili příkladem papeže Františka a stejně jako on se před tímto summitem osobně setkali s žijícími oběťmi zneužívání.

V prohlášení tiskového mluvčího Svatého stolce Grega Burkeho se uvádí:

„Organizátoři naléhají na účastníky, aby se před únorovým setkáním setkali s oběťmi zneužívání ve svých zemích. Právě toto je konkrétní způsob, jak dát oběti na první místo a skutečně si uvědomit hrůzu, kterou zažili.

Setkání o ochraně nezletilých bude zaměřeno na tři hlavní témata: odpovědnost, převzetí odpovědnosti a transparentnost.“

Na únorovém zasedání mají být oběti na prvním místě 

„Tato osobní setkání“, zdůrazňuje organizační výbor, „jsou konkrétním způsobem, jak zaručit, že oběti budou na únorovém setkání v mysli každého na prvním místě.“ Má se jednat o živé setkání s duchem solidarity, pokory a pokání, aby se pokročilo v řešení krize zneužívání. Dále organizační výbor jménem papeže v dopise všem účastníkům děkuje za jejich podporu při přípravě setkání. „Svatý otec - čteme - je přesvědčen, že prostřednictvím kolegiální spolupráce je možné čelit výzvám, jimž církev čelí.

Dopis dále vyzval účastníky k aktivní přípravě na summit a k vyjádření svého názoru prostřednictvím přiloženého dotazníku, který pomůže zjistit, kde je při uskutečňování reforem zapotřebí pomoci a pomůže tak poskytnout celistvý obraz o situaci v církvi.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019