Kondolence kardinála Dominika Duky všem zasaženým důlním neštěstím v Karviné

Kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup a předseda ČBK, zaslal kondolenční dopis všem obětem důlního neštěstí v Karviné. Na půlnoční mši v pražské katedrále 24.12. ponesou obětní dary tři zástupci Českého báňského úřadu v kytlích (hornické uniformě), na připomínku na oběti této tragédie.
Publikováno: 21. 12. 2018 12:45

Vážení pozůstalí,

vážení horníci,

milí obyvatelé Karviné,

milí polští přátelé,

srdečně Vás pozdravuji v čase vrcholícího adventu.

S upřímným pohnutím a zaujetím sleduji vývoj situace po tragickém výbuchu n šachtě dolu ČSM. Ujišťuji Vás svou modlitbou za Vaše tragicky zahynulé blízké: muže, přátele, kolegy. V tyto dny a zejména v naší svatovítské katedrále o půlnoční mši sv. budu na Vás myslet. Tajemství světa, života a smrti nás neustále přesahují a někdy nezbývá než se v pokoře sklonit a mlčky se modlit.

Zvláštní požehnání posílám rodinám zahynulých, aby jim vánoční radost pramenící z pohledu do tváře novorozeného Ježíše vlila novou naději do životů. Kristovo narození se stalo záchranou a nadějí pro ty, kteří nás včera opustili.

Zvláště se modlím také za ty, kteří v těchto hodinách a dnech v hlubinách země bojují se živlem. Modlím se za důlní inženýry, velitele záchranných prací a všechny záchranáře. Kéž je Pán na přímluvu sv. Barbory chrání a dá jim potřebnou sílu a rozvahu.

S přáním dostatku psychických i fyzických sil s Vámi zůstávám v duchu spojen s pozdravem Zdař Bůh

kardinál Dominik Duka OP

arcibiskup pražský

Soubory ke stažení

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020