Přejeme vám požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce!

21. 12. 2018 téma: Advent a Vánoce Rubrika: Domácí
Za celou Českou biskupskou konferenci vám přejeme požehnané vánoční svátky, plné radosti z narození Spasitele a do nového roku hojnost Božího požehnání.

Foto: P. Stanislav Přibyl, vitráž Klanění tří králů, Kostel sv. Kateřiny, Betlém

"Člověkem byl učiněn ten, jenž učinil člověka."

Sv. Augustin

Autor článku: Monika Klimentová