Přímé přenosy bohoslužeb od 24. do 30. prosince 2018

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas, v České televizi a Českém rozhlase.
Publikováno: 24. 12. 2018 4:00

Ilustrační foto: Člověk a víra

Televize Noe nabídne divákům přenos „půlnoční“ mše svaté, kterou bude v předvečer slavnosti Narození Páně od 21.30 celebrovat ve vatikánské bazilice papež František. V den slavnosti 25. prosince odvysílá stanice v 10.30 bohoslužbu z kostela Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu a v poledne pak i Noe nabídne možnost zhlédnout a přijmout papežské požehnání „městu a světu“. Svátek sv. Štěpána oslaví stanice bohoslužbou od 10.30 z kostela sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích. Nedělní mše svatá o svátku sv. Rodiny 30. prosince bude přenášena v 10.00 z kostela sv. Bartoloměje v Kravařích.

Noc ze Silvestra na Nový rok diváci oslaví mimo jiné mší svatou, kterou bude přesně o půlnoci v poutní bazilice na Svatém Hostýně slavit arcibiskup Jan Graubner. A další dva významné dny vánočního období, slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna a slavnost Zjevení Páně v neděli 6. ledna, je možné prožít při přenosech z vatikánské baziliky; celebrovat je bude papež František a obě bohoslužby začínají v 10.00. Bez mše svaté ovšem diváci TV Noe nemusejí zůstávat ani ve všední dny: jak ve čtvrtek a pátek 27. a 28. prosince, tak od středy do pátku 2. – 4. ledna jsou na programu zařazeny obvyklé bohoslužby od 12.05 z kaple ostravského studia Telepace.

V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté zařazeny v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, neděli, pondělí i úterý. Na Štědrý den (24. 12.) půlnoční mši svatou ve 21.30 z kostela Všech svatých v Litoměřicích, na Boží hod vánoční (25. 12.) v 9.00 mši svatou z kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci, na svátek svatého Štěpána (26. 12.) v 9.00 mši svatou z duchovního centra v Brně-Lesné, ve čtvrtek 27. prosince v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 28. prosince v 18.00 mši svatou z kostela svatého Bartoloměje v Kravařích, v neděli 30. prosince v 9.00 mši svatou z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích.

Na svatého Silvestra (31. 12.) v  17.00 mši svatou na poděkování za uplynulý rok z kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou, na Nový rok (1. 1.) v 9.00 na Slavnost Matky Boží Panny Marie mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně.

Na obrazovkách České televize naleznete tyto bohoslužby a duchovní pořady. Slavnost Narození Páně oslaví Česká televize na programu ČT 2 půlnoční bohoslužbou přenášenou ve 24.00 z komunitního centra Matky Terezy v Praze-Hájích. Na Boží hod vánoční 25. prosince stanice v poledne nabídne přenos papežského požehnání Urbi et Orbi. Nový rok pak diváci druhého programu ČT mohou prožít při Ekumenické slavnosti. Uskuteční se v sídle Církve bratrské v Černošicích a začíná v 18.00.

Stranou vánočního dění nebude ani Český rozhlas. 24. prosince odvysílá od 24.00 mši z kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kterou bude celebrovat Tomáš Halík, a na neděli 30. prosince je od 9.00 plánován přenos z kostela sv. Rodiny v Praze-Řepích.

Televize Noe

24. prosince, 21.30: mše svatá s papežem Františkem

25. prosince, 10.30: mše svatá z Ostravy + Urbi et Orbi

26. prosince, 10.30: mše svatá z Dětmarovic

27. prosince: mše svatá ze studia Telepace

28. prosince: mše svatá ze studia Telepace

30. prosince, 10.00: mše svatá z Kravař

31. prosince: půlnoční mše svatá Svatý Hostýn

1. a 6. ledna: přenosy ze svatopetrské baziliky

2. a 4. ledna, 12.05: studio Telepace

Radio Proglas

24. prosince, 21.30: mše svatá z kostela Všech svatých v Litoměřicích

25. prosince, 9.00: mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci

26. prosince, 9.00: mše svatá z duch. centra v Brně-Lesné

27. prosince, 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

28. prosince, 18.00: mše svatá z kostela sv. Bartoloměje v Kravařích

30. prosince, 9.00: mše svatá z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích

31. prosince, 17.00: mše svatá z kostela sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou

1. ledna, 9.00: mše z kostela sv. Augustina v Brně

Česká televize

24. prosince, 24.00: mše svatá z komunitního centra Matky Terezy v Praze-Hájích

25. prosince, 12.00: Urbi et Orbi

1. ledna, 18.00: Novoroční ekumenická slavnost, Černošice

Český rozhlas

24. prosince, 24.00 mše svatá z kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze

30. prosince, 9.00 mše svatá z kostela sv. Rodiny v Praze-Řepích

(S využitím informací zpracovaných Jiřím Gračkou)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019