Zneužívání v církvi: Začala duchovní obnova Americké biskupské konference

03. 01. 2019 Rubrika: Papež František
Papež František vyzval všechny americké biskupy, aby se ve dnech 2. - 8. ledna 2019 zúčastnili duchovní obnovy s otcem Ranierem Cantalamessou, papežských kazatelem, a získali tak světlo a sílu čelit krizi zneužívání nezletilých v severoamerické církvi.

Na foto Raniero Cantalamessa: Daniel Ibáñez/CNA, Foto pod článkem: CNS photo/Bob Roller

Ve středu 2. ledna začala v semináři Mundelein v Chicagu, které je největší arcidiecézí USA, duchovní obnova Americké biskupské konference. Bude probíhat až do 8. ledna a exercitátorem byl papežem Františkem jmenován kapucín Raniero Cantalamessa, který je již od roku 1980 kazatelem papežského domu. Důvodem k tomuto usebrání je krize, která zasáhla severoamerickou církev v souvislosti se skandálem zneužívání nezletilých. Tématem meditací duchovní obnovy je úryvek z Markova evangelia: Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat“. (Mk 3,14).

Otec Cantalamessa uvedl pro Catholic News Service, že ho Svatý otec požádal o disponibilitu, aby vedl duchovní obnovu pro Americkou biskupskou konferenci, aby tak biskupové, vzdáleni od svých každodenních starostí, v atmosféře modlitby, ticha a osobního setkání s Pánem, mohli najít sílu a světlo Ducha Svatého k hledání správných řešení problémů, které postihují americkou církev.

Předseda Americké biskupské konference kardinál Daniel DiNardo vyjádřil papeži své poděkování: „Jsem vděčný Svatému otci, že povolal nás biskupy i mne k tomuto kroku, abychom se zastavili a naslouchali Bohu při hledání odpovědí na naléhavé otázky, před nimiž staneme v nejbližších týdnech a měsících. Pokorně prosím také laiky, naše kněze a řeholníky o modlitby za sebe a svoje bratry biskupy během našeho solidárního hledání moudrého vedení Duchem Svatým. Modlete se rovněž za oběti sexuálních deliktů, ať dá jejich utrpení nám všem sílu k nesnadnému úkolu vykořenit tento hrůzný nešvar z naší církve a naší společnosti, aby k tomuto utrpení již nikdy nedocházelo.“

Kardinál DiNardo je jedním z pozvaných předsedů biskupských konferencí, kteří se budou ve dnech od 21. do 24. února 2019 ve Vatikánu účastnit pětidenního summitu s papežem za účelem projednání krize sexuálních deliktů a ochrany dětí.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku: Radka Blajdová