Papež František: Buďte dětmi svého nebeského Otce

Dnes se konala první generální audience v novém roce 2019 zpestřená cirkusovým vystoupením kubánských umělců. Papež František navázal na cyklus katechezí věnovaných modlitbě Otčenáš a zastavil se u Horského kázání, v jehož středu se modlitba Páně nachází. 
Publikováno: 2. 1. 2019 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Otčenáš ve středu Horského kázání

„Ozářeni tajemstvím Vánoc, které jsme nyní slavili, pokračujme v našich katechezích věnovaných modlitbě Otčenáš,“ řekl na úvod první středeční audience roku 2019 papež František.

„V Matoušově evangeliu je umístěn text modlitby Otčenáš na strategické místo, uprostřed Horského kázání,“ pokračoval dále papež a připomněl scénu, kdy Ježíš vystupuje na horu, která se tyčí nad jezerem, kolem Něho se rozesadí Jeho nejbližší učedníci a poté velký dav neznámých lidí. A právě toto různorodé shromáždění obdrží jako první modlitbu Otčenáš

Revoluce evangelia

Umístění této modlitby do textu Horského kázání je velmi důležité, neboť v této řeči Ježíš shrnuje základní aspekty svého poselství. Na začátku Horského kázání jsou umístěna Blahoslavenství, která tvoří jakoby slavnostní rámec tohoto poselství. 

„Ježíš korunuje štěstím ty kategorie lidí, které v Jeho době, ale také v naší době, nejsou moc doceněné. Blaze chudým, tichým, milosrdným, lidem pokorného srdce... Toto je revoluce evangelia. Kde je evangelium, tam je revoluce. Evangelium nenechává v klidu, nabádá nás: je revoluční,“ zdůraznil papež František a dále pokračoval: „Všichni lidé schopni lásky, tvůrci pokoje, kteří do té doby byli na okraji společnosti, se stávají tvůrci Božího království. Je to, jakoby Ježíš řekl: ´vpřed vy, kteří nosíte v srdci tajemství Boha, který zjevil Svoji všemohoucnost v lásce a odpuštění!“

Milovat nepřátele

Touto vstupní branou, která převrací dějiny, přichází novost evangelia. Neznamená to však zrušení Zákona, ale jeho nový výklad, který ho navrací k původnímu významu. Pokud má člověk dobré srdce a je připravený milovat, rozumí, že Boží slovo musí být realizováno do všech důsledků

„Láska nemá hranic: člověk může milovat svého partnera, přítele a dokonce i nepřítele zcela novou perspektivou,“ pokračoval dále papež František a připomněl Ježíšova slova: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“ (Mt 5,44-45).

Buďte dětmi svého Otce v nebesích

„Zde je velké tajemství, které je základem Horského kázání: Buďte dětmi vašeho Otce, který je v nebesích,“ zůdraznil papež František hlavní poselství. I když se zdá, jakoby tyto kapitoly Matoušova evangelia byly mravním kázáním a volaly po náročné, téměř nerealizovatelné etice, místo toho objevíme, že jsou teologickým pojednáním. 

Křesťan není ten, kdo se snaží, aby byl lepší než druzí: ví, že je hříšníkem jako oni. Křesťan je prostě člověk, který se zastaví před hořícím keřem, před zjevením Boha, který v sobě neskrývá záhadu nevyslovitelného jména, ale žádá své děti, aby Ho volaly ´Otče´, aby se nechaly obnovit Jeho mocí a odrážely paprsky Jeho dobroty v tomto světě, který žízní po dobru a očekává dobré zprávy,“ vysvětlil Svatý otec způsob, jakým Ježíš představil modlitbu Otčenáš. 

Nežijte jako pokrytci a pohané

Ježíš se distancuje od dvou postojů Své doby: od pokrytců„A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích.“ (Mt 6,5). Jsou lidé, kteří se „modlí“ bez Boha, jen aby byli druhými obdivováni. „Kolikrát jsme svědky skandálu, že tito lidé chodí do kostela a tráví tam celý den a pak žijí v nenávisti k druhým nebo je pomlouvají. Toto je skandál! Pak je lepší do kostela nechodit, radši žít jako ateisté. Ale pokud chodíš do kostela, žij jako syn, jako bratr a vydávej svědectví a ne opak,“ obrátil se papež František k věřícím.

Křesťanská modlitba nemá věrohodnějšího svědka než je vlastní svědomí, ve kterém se v dialogu intenzivně setkáváme s nebeským Otcem, jak uvádějí slova evangelia: „Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt.“ (Mt 6,6).

Druhý postoj, od kterého se Ježíš distancuje, je modlitba pohanů„Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“ (Mt 6,7). „Zde se Ježíš odkazuje na ´umění získat si přízeň´, což bylo nezbytným předpokladem antických modliteb: nejprve bylo potřeba zkrotit božství dlouhým výčtem chval a modliteb,“ uvedl dále papež František a připomněl scénu na hoře Karmel. Zatímco stoupenci Bála křičeli, poskakovali, tancovali a prosili o mnoho věcí, aby byli vyslyšeni, prorok Eliáš zůstával v tichosti a Bůh se mu zjevil.

Pohané si myslí, že modlitba znamená mnoho slov. A také já myslím na mnoho křesťanů, kteří se domnívají, že modlit se znamená, - promiňte mi ten výraz - mluvit k Bohu jako papoušek. Ne! Modlitba má jít ze srdce, zevnitř,“ zdůraznil papež. Není potřeba mnoha slov, neboť „váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“ (Mt 6,8).

Postavme se pod Boží pohled 

„Můžeme se modlit i v tichosti, Otčenáš. Stačí se postavit pod Boží pohled, stále si připomínat lásku Otce, toto je dostačující, aby byl člověk vyslyšen. Je pěkné myslet na to, že náš Bůh nepotřebuje oběti, abychom získali Jeho přízeň! Nepotřebuje nic, náš Bůh: v modlitbě žádá pouze, abychom měli otevřený komunikační kanál k Němu, abychom mohli stále objevovat, že jsme Jeho milovanými děti. A On nás velmi miluje,“ uzavřel svoji první letošní katechezi papež František.

Před závěrečným požehnáním vystoupila při generální audienci také skupina kubánských umělců z cirkusu. Papež k jejich vystoupení řekl, že přinášejí krásu, která nás činí lepšími a přivádí k Bohu.

Poté ještě připomněl nedělní Slavnost Zjevení Páně a dodal, abychom „jako Tři Králové pozvedli svůj zrak k nebi, neboť jen tak budeme moci zahlédnout hvězdu, která nás zve, abychom kráčeli po cestách dobra. Šťastný nový rok všem.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Biskupové zaslali papeži Františkovi blahopřání k výročí svěcení a narozeninám

Papež František si dnes připomíná 50. výročí od přijetí svého kněžského svěcení a o pár dní později, v úterý 17. prosince, oslaví i své 83. narozeniny. Při příležitosti těchto výročí poslal Svatému otci jménem celé České biskupské konference blahopřání její předseda kardinál Dominik Duka OP.
13.12.2019

Programové tipy Radia Proglas na 51. týden 2019

V týdnu od 16. prosince se můžete těšit na rozhovory s Ivem Šmoldasem nebo s cukrářkou Ivetou Fabešovou.
13.12.2019

Svatý otec vydal poselství k 53. světovému dni míru

„Mír jako cesta naděje: dialog, usmíření a ekologická přeměna“ je tématem papežova poselství u příležitosti 53. světového dne míru, který se bude slavit 1. ledna 2020.
13.12.2019

Hradec Králové bude hostit Celostátní setkání mládeže

Biskupové na svém plenárním zasedání rozhodli o konání Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové v létě 2021.
13.12.2019

V prosinci byl zahájen Lorentánský jubilejní rok

Na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8. prosince byl v italském Loretu zahájen Loretánský jubilejní rok. Svatá brána se na tomto poutním místě otevřela sto let poté, kdy byla Panna Marie z Loreta prohlášena patronkou cestujících letadlem. Jubilejní rok, jehož téma zní „Povoláni letět vysoko“, bude ukončen 10. prosince 2020.
13.12.2019