Závěrečný dokument Synody o mladých lidech v českém překladu

Zveřejňujeme český překlad závěrečného dokumentu Synody o mladých lidech, která se v říjnu 2018 věnovala roli mládeže v církevním společenství a jejími proměnami.
Publikováno: 2. 1. 2019 16:15

Ilustrační foto: Anna Sýkorová

Dokument XV. řádného zasedání biskupské synody na téma „Mladí, víra a rozlišování povolání“ je rozčleněný do tří částí, dvanácti kapitol a 167 odstavců. Text se v duchovní rovině nechává inspirovat pasáží o cestě do Emauz a ve struktuře odráží trojdílnou skladbu přípravného dokumentu Instrumenta laboris.

Na dokumentu se spolu se synodními otci podíleli i další účastníci synody (tedy vč. Češky Martiny Viktorie Kopecké) a mladí lidé z celého světa; bere v potaz také 364 předložených připomínek.

Jak se píše v úvodu materiálu, je plodem realizovaného rozlišování a zachycuje podnětné tematické celky, na které se synodní otcové soustředili se zvláštní horlivostí a intenzitou. Závěrečný dokument má být orientační mapou pro další kroky, které by církev v oblasti zapojení a pochopení mladých lidí na celém světě měla podniknout.

Celý text naleznete ke stažení v příloze.

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019