Papež vydal poselství ke Světovému dni nemocných

Papež František vydal poselství k 27. světovému dni nemocných, který se každoročně připomíná 11. února na památku Panny Marie Lurdské a který se v letošním roce bude slavnostně připomínat v indické Kalkatě.
Publikováno: 9. 1. 2019 16:00

27. světový den nemocných

Letošní Světový den nemocných bude zaměřený na téma: Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“  Tato slova jsou obsažena v Matoušově evangeliu, kde Ježíš udílí rady svým učedníkům, jež vysílá do světa (Mt 10,8), a slovo „zdarma“ tak udává tón mise. 

Ve svém poselství papež připomíná život sv. Matky Terezy z Kalkaty, která je mimořádným svědectvím nezištné lásky a která byla papežem Františkem v roce 2016 svatořečena. V indické Kalkatě, kde žila a zemřela, také proběhnou hlavní oslavy letošního Světového dne nemocných.

Život je Božím darem

Život je darem od Boha, darovat znamená dát sebe samého,“ je uvedeno v papežově poselství ke Světovému dni nemocných, které dále pokračuje: „Tváří tvář ´skartační kultuře´a lhostejnosti bych rád potvrdil, že tento dar by měl být přijímaný jako určité paradigma, tj. vzorec myšlení, schopné vyhrát nad individualismem a současnou sociální roztříštěností, aby mohl vytvořit nové vztahy a formy spolupráce mezi národy a různými kulturami.“ V tomto daru se odráží Boží láska, která vrcholí vtělením Božího Syna Ježíše a vylitím Ducha Svatého. „Podporovat kulturu nezištnosti a daru,“ uvádí dále papež, je nezbytné k překonání kutury zisku.

Život není soukromým vlastnictvím

Dále papež dodává, že gesta nezištného daru jsou nejvěrohodnější cestou evangelizace. Péče o nemocné vyžaduje profesionalitu a něhu, nezištná gesta, bezprostřední a jednoduchá, jako je např. pohlazení.“ 

„A právě proto, že život je darem, nemůže být považován za soukromé vlastnictví, především pak tváří v tvář úspěchům medicíny a biotechnologie, které by mohly člověka vést k pokušení manipulovat se stromem života,“ stojí dále v poselství. 

Každý člověk je potřebný

Solidarita je ctnost nezbytná k existenci: „Žádný člověk se nikdy zcela nedokáže osvobodit od pomoci druhých.“

„Jen když se člověk nepovažuje za svět sám pro sebe, ale jako někdo, kdo je svou povahou spojen s ostatními, které považuje za své bratry, je možná praxe sociální solidarity založené na společném blahu,“ píše dále papež ve svém poselství ke Světovému dni nemocných. „Není potřeba se bát,“ dodává dále papež, uznat, že potřebujeme pomoc a že si sami nedokážeme dát vše, co potřebujeme, protože sami a svými silami nejsme schopni zvládnout všechny limity.“

Sehnout se k chudobě

Ve svém poselství dále papež připomíná model charitní lásky, která zviditelňuje Boží lásku chudým a nemocným. Jako příklad uvádí sv. Matku Terezu z Kalkaty, která byla celý svůj život velkorysou dárkyní Božího milosrdenství. Skláněla se k bezmocným lidem, kteří umírali podél cest, uznávala v nich důstojnost, kterou jim daroval Bůh, a oslovovala i mocné světa. „Sv. Matka Tereza nám pomáhá chápat, že jediným kritériem jednání musí být nezištná láska,“ píše papež.

Zdraví je dobrem, které máme sdílet

„Lidská nezištnost je kvasem práce dobrovolníků, kteří hrají v sociálně-zdravotní oblasti velkou roli a žijí výmluvným stylem milosrdného Samaritána,“ zdůrazňuje papež František a dále píše: „Rozměr nezištnosti by měl oživovat především katolická zdravotní zařízení, neboť toto je logika evangelia, která určuje jejich práci jak ve vyspělých tak i rozvojových zemích.“

Katolická zařízení jsou povolána k tomu, aby vyjadřovala smysl daru, nezištnosti a solidarity, jako odpověď na logiku zisku za každou cenu. „Zdraví je dobrem, kterého si můžeme užívat naplno pouze tehdy, je-li sdílené. Radost nezištného daru je měřítkem zdraví křesťana,“ stojí dále v listu.

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

"Dejme v sobě prostor Božímu Slovu" připomněl papež František u příležitosti neděle Božího slova

V neděli dopoledne sloužil římský biskup v bazilice sv. Petra mši u příležitosti neděle Božího slova, kterou stanovil v roce 2019 na svátek sv. Jeronýma (30. září) v listu Aperuit illis.
26.01.2020

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020

Duchovní mezi paragrafy a kánony – lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Půldenní seminář praktického uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti.
24.01.2020

Umění rozhovoru - poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Mgr. Marek Jargus

Pro kněze, jáhny a seminaristy; max. 20 účastníků; v rámci semináře se účastníci seznámí se základy poradenského rozhovoru od jeho přípravy, otevření, průběhu až k ukončení (cyklický model pomáhajícího rozhovoru).
24.01.2020

Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů – lektor Mgr. Aleš Bednařík

Jednodenní seminář zkušeného Bratislavského lektora a psychologa Vám dá nahlédnout do světa zvládání každodenních konfliktních situací, ať už se jedná o vaše blízké, farníky či cizí lidi, a ukáže Vám principy pozitivní komunikace a strategie (ne)zvládání emočně náročných komunikačních situací.
24.01.2020