Papež vydal poselství ke Světovému dni nemocných

Papež František vydal poselství k 27. světovému dni nemocných, který se každoročně připomíná 11. února na památku Panny Marie Lurdské a který se v letošním roce bude slavnostně připomínat v indické Kalkatě.
Publikováno: 9. 1. 2019 15:00

27. světový den nemocných

Letošní Světový den nemocných bude zaměřený na téma: Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“  Tato slova jsou obsažena v Matoušově evangeliu, kde Ježíš udílí rady svým učedníkům, jež vysílá do světa (Mt 10,8), a slovo „zdarma“ tak udává tón mise. 

Ve svém poselství papež připomíná život sv. Matky Terezy z Kalkaty, která je mimořádným svědectvím nezištné lásky a která byla papežem Františkem v roce 2016 svatořečena. V indické Kalkatě, kde žila a zemřela, také proběhnou hlavní oslavy letošního Světového dne nemocných.

Život je Božím darem

Život je darem od Boha, darovat znamená dát sebe samého,“ je uvedeno v papežově poselství ke Světovému dni nemocných, které dále pokračuje: „Tváří tvář ´skartační kultuře´a lhostejnosti bych rád potvrdil, že tento dar by měl být přijímaný jako určité paradigma, tj. vzorec myšlení, schopné vyhrát nad individualismem a současnou sociální roztříštěností, aby mohl vytvořit nové vztahy a formy spolupráce mezi národy a různými kulturami.“ V tomto daru se odráží Boží láska, která vrcholí vtělením Božího Syna Ježíše a vylitím Ducha Svatého. „Podporovat kulturu nezištnosti a daru,“ uvádí dále papež, je nezbytné k překonání kutury zisku.

Život není soukromým vlastnictvím

Dále papež dodává, že gesta nezištného daru jsou nejvěrohodnější cestou evangelizace. Péče o nemocné vyžaduje profesionalitu a něhu, nezištná gesta, bezprostřední a jednoduchá, jako je např. pohlazení.“ 

„A právě proto, že život je darem, nemůže být považován za soukromé vlastnictví, především pak tváří v tvář úspěchům medicíny a biotechnologie, které by mohly člověka vést k pokušení manipulovat se stromem života,“ stojí dále v poselství. 

Každý člověk je potřebný

Solidarita je ctnost nezbytná k existenci: „Žádný člověk se nikdy zcela nedokáže osvobodit od pomoci druhých.“

„Jen když se člověk nepovažuje za svět sám pro sebe, ale jako někdo, kdo je svou povahou spojen s ostatními, které považuje za své bratry, je možná praxe sociální solidarity založené na společném blahu,“ píše dále papež ve svém poselství ke Světovému dni nemocných. „Není potřeba se bát,“ dodává dále papež, uznat, že potřebujeme pomoc a že si sami nedokážeme dát vše, co potřebujeme, protože sami a svými silami nejsme schopni zvládnout všechny limity.“

Sehnout se k chudobě

Ve svém poselství dále papež připomíná model charitní lásky, která zviditelňuje Boží lásku chudým a nemocným. Jako příklad uvádí sv. Matku Terezu z Kalkaty, která byla celý svůj život velkorysou dárkyní Božího milosrdenství. Skláněla se k bezmocným lidem, kteří umírali podél cest, uznávala v nich důstojnost, kterou jim daroval Bůh, a oslovovala i mocné světa. „Sv. Matka Tereza nám pomáhá chápat, že jediným kritériem jednání musí být nezištná láska,“ píše papež.

Zdraví je dobrem, které máme sdílet

„Lidská nezištnost je kvasem práce dobrovolníků, kteří hrají v sociálně-zdravotní oblasti velkou roli a žijí výmluvným stylem milosrdného Samaritána,“ zdůrazňuje papež František a dále píše: „Rozměr nezištnosti by měl oživovat především katolická zdravotní zařízení, neboť toto je logika evangelia, která určuje jejich práci jak ve vyspělých tak i rozvojových zemích.“

Katolická zařízení jsou povolána k tomu, aby vyjadřovala smysl daru, nezištnosti a solidarity, jako odpověď na logiku zisku za každou cenu. „Zdraví je dobrem, kterého si můžeme užívat naplno pouze tehdy, je-li sdílené. Radost nezištného daru je měřítkem zdraví křesťana,“ stojí dále v listu.

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021