banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Příští programové období EU zřejmě přinese řadu změn

Do konce roku 2018 se oproti předpokladům nepodařilo schválit víceletý finanční rámec ani projednat zásadní body evropských nařízení. Vyjednávání o nastavení nového programového období tak pokračující i pod rumunským předsednictvím. Přinášíme shrnutí navržených změn, které by zásadním způsobem ovlivnily konečné žadatele.
Publikováno: 14. 1. 2019 10:04

Návrhy nařízení Evropské komise v českém překladu naleznete zde.

Snížení evropského podílu
Nově je navrženo rozdělení ČR do 3 typů regionů:
• méně rozvinuté – max. 70 % podíl EU - Severozápad (kraje Karlovarský a Ústecký), Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj), Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)
• přechodové – max. 55 % podíl EU - Jihozápad (Plzeňský a Jihočeský kraj), Střední Čechy (Středočeský kraj), Jihovýchod (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj)
• více rozvinuté regiony – 40 % podíl EU - Praha

V konečném důsledku to může znamenat významné zvýšení vlastního podílu žadatelů. Není jasné, zda by snížení evropského podílu dofinancovala ČR ze svého rozpočtu nebo přenesla tento závazek na příjemce dotace.

Pravidlo n+2 a tlak na rychlé čerpání
Zkracuje se tak možná doba čerpání alokovaných prostředků na programové období o jeden rok a zároveň proběhne hodnocení rychlosti čerpání ČR ze strany Evropské komise již po dvou letech od zahájení programového období. ČR bude muset splnit nastavené milníky. Bude tedy vyšší tlak na rychlé čerpání již od počátku PO. Pro příjemce to znamená mít včas připravené kvalitní projekty. Také se předpokládá větší využití průběžných výzev, tzn. bude rozhodovat čas podání projektu.

Striktní tematická koncentrace
Evropská komise navrhla 5 poměrně široce formulovaných priorit:
1. Vývoj a výzkum 
2. Ekologie a životní prostředí
3. Doprava a sítě
4. Sociální otázky a vzdělávání
5. Udržitelný rozvoj (zde je i území dimenze a kultura).

Problém je, že nařízení stanovuje pravidla tematické koncentrace, kdy na cíle 1 a 2 by mělo být vyčleněno 75 % všech prostředků. Žadatelé se tedy budou muset orientovat i na témata, která jim doposud nebyla tak blízká.

Integrované nástroje a územní dimenze
Územní dimenze má vyčleněno 6 % alokace. Počítá se se zachováním stávajících integrovaných nástrojů, tedy CLLL – čerpání prostřednictvím místních akčních skupin a ITI (Integrované teritoriální investice) – čerpání na území aglomerací (krajská města a okolí).
Jedná se o posílení role krajů a větším využití tzv. Regionálních akčních plánů.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
04.06.2019

6. kulatý stůl MMR ČR k politice soudržnosti

13. února 2019 proběhl již 6. kulatý stůl k politice soudržnosti ČR po roce 2020 pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
22.02.2019