banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Příští programové období EU zřejmě přinese řadu změn

Do konce roku 2018 se oproti předpokladům nepodařilo schválit víceletý finanční rámec ani projednat zásadní body evropských nařízení. Vyjednávání o nastavení nového programového období tak pokračující i pod rumunským předsednictvím. Přinášíme shrnutí navržených změn, které by zásadním způsobem ovlivnily konečné žadatele.
Publikováno: 14. 1. 2019 9:04

Návrhy nařízení Evropské komise v českém překladu naleznete zde.

Snížení evropského podílu
Nově je navrženo rozdělení ČR do 3 typů regionů:
• méně rozvinuté – max. 70 % podíl EU - Severozápad (kraje Karlovarský a Ústecký), Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj), Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)
• přechodové – max. 55 % podíl EU - Jihozápad (Plzeňský a Jihočeský kraj), Střední Čechy (Středočeský kraj), Jihovýchod (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj)
• více rozvinuté regiony – 40 % podíl EU - Praha

V konečném důsledku to může znamenat významné zvýšení vlastního podílu žadatelů. Není jasné, zda by snížení evropského podílu dofinancovala ČR ze svého rozpočtu nebo přenesla tento závazek na příjemce dotace.

Pravidlo n+2 a tlak na rychlé čerpání
Zkracuje se tak možná doba čerpání alokovaných prostředků na programové období o jeden rok a zároveň proběhne hodnocení rychlosti čerpání ČR ze strany Evropské komise již po dvou letech od zahájení programového období. ČR bude muset splnit nastavené milníky. Bude tedy vyšší tlak na rychlé čerpání již od počátku PO. Pro příjemce to znamená mít včas připravené kvalitní projekty. Také se předpokládá větší využití průběžných výzev, tzn. bude rozhodovat čas podání projektu.

Striktní tematická koncentrace
Evropská komise navrhla 5 poměrně široce formulovaných priorit:
1. Vývoj a výzkum 
2. Ekologie a životní prostředí
3. Doprava a sítě
4. Sociální otázky a vzdělávání
5. Udržitelný rozvoj (zde je i území dimenze a kultura).

Problém je, že nařízení stanovuje pravidla tematické koncentrace, kdy na cíle 1 a 2 by mělo být vyčleněno 75 % všech prostředků. Žadatelé se tedy budou muset orientovat i na témata, která jim doposud nebyla tak blízká.

Integrované nástroje a územní dimenze
Územní dimenze má vyčleněno 6 % alokace. Počítá se se zachováním stávajících integrovaných nástrojů, tedy CLLL – čerpání prostřednictvím místních akčních skupin a ITI (Integrované teritoriální investice) – čerpání na území aglomerací (krajská města a okolí).
Jedná se o posílení role krajů a větším využití tzv. Regionálních akčních plánů.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021