Programové tipy Radia Proglas na 3. týden 2019

V týdnu 14. do 21. 1. se můžete těšit na týdeník Okolo stolu věnovaný 50. výročí úmrtí Jana Palacha, na rozhovor s ekonomem Tomášem Sedláčkem nebo na nový seriál Blahoslavenství z hory i roviny.
Publikováno: 14. 1. 2019 4:00

V aktuálním týdnu vysílá Proglas následující bohoslužby: v úterý 15. ledna v 18.00 mši svatou ze studia Proglasu za nemocné přátele posluchače, ve čtvrtek 17. ledna v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 18. ledna v 18.00 mši svatou z kostela sv. Bartoloměje v Kravařích, v neděli 20. ledna v 9.00 mši svatou z kostela Všech svatých v Litoměřicích.

V týdnu zazní také modlitba růžence – v pondělí (radostný) a ve středu (slavný) v 18.00, v úterý (bolestný), ve čtvrtek (světla), v pátek (bolestný) a v sobotu (slavný) od 22.30.

V pátek se můžete krátce po 15. hodině připojit k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

50 let od tragické smrti pražského studenta Jana Palacha a 30. výročí tzv. Palachova týdne připomene Marcela Kopecká s přímými účastníky tehdejšího dění. Doc. Zdeněk Pinc patřil v uvolněných 60. letech mezi vůdčí postavy studentského hnutí. Bývalý politik Saša Vondra v roce 1989 organizoval tzv. Palachův týden. Oba signatáři Charty 77 budou hosty týdeníku Okolo stolu ve středu 16. ledna od 9.00.

Do pořadu Mezi slovy přijal pozvání ekonom Tomáš Sedláček. Ve čtvrtek 17. ledna představí nejen svou novou knihu Druhá derivace touhy, ale také nabídne svůj pohled na otázky spojení vědy a víry, teologie a ekonomie. Poslouchejte od 9.00.

Co můžeme jako křesťané očekávat od roku 2019, ve kterém si mimo jiné připomeneme 30 let svobody po pádu komunistické totality? Jaké výzvy pro křesťany a také jejich spolupráci přináší současná doba? V den zahájení Týdne modliteb za jednotu křesťanů, v pátek 18. ledna v 9.00, přijdou do pražského studia Proglasu debatovat biskup Václav Malý a synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.

Od čtvrtka 17. ledna bude Proglas opakovat cyklus Jak rozumět médiím, který pro naše vysílání připravil Ondřej Krajtl. Mediální gramotnost je v současnosti aktuálním tématem. Jsme zaplavování informacemi různého původu a různé kvality, které si často protiřečí a namísto toho, že bychom dokázali lépe porozumět světu kolem sebe a společnosti, v níž žijeme, jsme často jen více zmateni. V první části cyklu nazvané K čemu mediální gramotnost bude hovořit mediální teoretik Jaromír Volek. Poslouchejte ve čtvrtek 17. ledna od 16.00.

Cyklus Dotýkání světla se od soboty 19. ledna bude postupně zastavovat nad jednotlivými tématy Kristových blahoslavenství, zapsaných v evangeliích svatého Matouše a svatého Lukáše. V rámci seriálu Blahoslavenství z hory i roviny se budete setkávat se dvěma kněžími působícími v Brně, Pavlem  Fatěnou a salesiánem Liborem Všetulou. U prvního pořadu s tématem Blahoslavení chudí v duchu vás přivítá Jan Novotný v sobotu 19. ledna ve 20.15.

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audiorchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

(Autorka anonce: Sabina Hauserová, Radio Proglas)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019