17 žen je o krok blíže ke svatosti

15. 01. 2019 téma: Světci dneška Rubrika: Zahraniční
Dnes 15. ledna přijal papež František na audienci kardinála Angela Becciu, prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení, a během této audience Svatý otec schválil čtyři nové dekrety. První se týká potvrzení zázraku na přímluvu bl. Markéty Baysové, která tak bude svatořečena. Druhý dekret se týká potvrzení mučednictví Marie del Carmen a jejich 13 spolusester, které budou blahořečené. Poslední dva dekrety potvrdily hrdinské ctnosti dalších dvou sester, které byly prohlášené za ctihodné.

Na fotu Maria del Carmen a její spolusestry

Bl. Markéta Baysová 

Byl potvrzen zázrak na přímluvu bl. Markéty Baysové, švýcarské Panny, aktivní laičky, švadleny, katechetky a členky třetího řádu sv. Františka, která žila v letech 1815-1879.

Bl. Markéta během kulturního boje, tj. politického a náboženského konfliktu mezi pruským a německým státem a katolickou církví, podporovala katolický tisk. V roce 1853 onemocněla rakovinou střev, z níž se zázračně uzdravila v prosinci následujícího roku, v den vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí P. Marie. Poté začala každý pátek v extázi prožívat celé Kristovo utrpení a zároveň se u ní objevovala stigmata, která se snažila skrývat, svou účast na utrpení Krista však neutajila.

Blahořečna byla v roce 1995 spolu s dalšími dvěmi švýcarskými sestrami: Marií Teresou Schererrovou a Marií Bernardou Butlerovou. 

Maria del Carmen a její spolusestry

Bylo potvrzeno mučednictví služebnic Božích Marie del Carmen (vlastním jménem Isabelly Lacaby Andíové) a jejich 13 spolusester, řeholnic Kongregace Sester Neposkvrněného Početí. Sestry byly zabity z nenávisti k víře v roce 1936 ve Španělsku.

Anna Kaworeková

Byly potvrzeny hrdinské ctnosti služebnice Boží Anny Kaworekové, spoluzakladatelky Kongregace sester sv. Michaela Archanděla. Anny Kaworeková žila v letech 1872 až 1936 v Polsku, založila vzdělávací centrum pro dívky a sekulární sdružení pedagogů, starala se o sirotky a nemocné.

Maria Soledad Sanjurjo Santosová

Dále byly potvrzeny hrdinské ctnosti služebnice Boží Marie Soledad Sanjurjo Santosové (vlastním jménem Marie Consolatové), řeholnice Kongregace sester Marie, pomocnic nemocných. Žila v letech 1892-1973 v Portoriku, v Karibském moři.

Její život byl velmi jednoduchý, přesto velmi plodný: „Skrytá s Kristem v Bohu byla blízká svým bratřím a stále se snažila naplňovat jejich potřeby a zviditelňovat tak živého Krista, který se zastavuje u každého nemocného, aby zmírnil jeho bolest.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Radka Blajdová