17 žen je o krok blíže ke svatosti

Dnes 15. ledna přijal papež František na audienci kardinála Angela Becciu, prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení, a během této audience Svatý otec schválil čtyři nové dekrety. První se týká potvrzení zázraku na přímluvu bl. Markéty Baysové, která tak bude svatořečena. Druhý dekret se týká potvrzení mučednictví Marie del Carmen a jejich 13 spolusester, které budou blahořečené. Poslední dva dekrety potvrdily hrdinské ctnosti dalších dvou sester, které byly prohlášené za ctihodné.
Publikováno: 15. 1. 2019 15:30

Na fotu Maria del Carmen a její spolusestry

Bl. Markéta Baysová 

Byl potvrzen zázrak na přímluvu bl. Markéty Baysové, švýcarské Panny, aktivní laičky, švadleny, katechetky a členky třetího řádu sv. Františka, která žila v letech 1815-1879.

Bl. Markéta během kulturního boje, tj. politického a náboženského konfliktu mezi pruským a německým státem a katolickou církví, podporovala katolický tisk. V roce 1853 onemocněla rakovinou střev, z níž se zázračně uzdravila v prosinci následujícího roku, v den vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí P. Marie. Poté začala každý pátek v extázi prožívat celé Kristovo utrpení a zároveň se u ní objevovala stigmata, která se snažila skrývat, svou účast na utrpení Krista však neutajila.

Blahořečna byla v roce 1995 spolu s dalšími dvěmi švýcarskými sestrami: Marií Teresou Schererrovou a Marií Bernardou Butlerovou. 

Maria del Carmen a její spolusestry

Bylo potvrzeno mučednictví služebnic Božích Marie del Carmen (vlastním jménem Isabelly Lacaby Andíové) a jejich 13 spolusester, řeholnic Kongregace Sester Neposkvrněného Početí. Sestry byly zabity z nenávisti k víře v roce 1936 ve Španělsku.

Anna Kaworeková

Byly potvrzeny hrdinské ctnosti služebnice Boží Anny Kaworekové, spoluzakladatelky Kongregace sester sv. Michaela Archanděla. Anny Kaworeková žila v letech 1872 až 1936 v Polsku, založila vzdělávací centrum pro dívky a sekulární sdružení pedagogů, starala se o sirotky a nemocné.

Maria Soledad Sanjurjo Santosová

Dále byly potvrzeny hrdinské ctnosti služebnice Boží Marie Soledad Sanjurjo Santosové (vlastním jménem Marie Consolatové), řeholnice Kongregace sester Marie, pomocnic nemocných. Žila v letech 1892-1973 v Portoriku, v Karibském moři.

Její život byl velmi jednoduchý, přesto velmi plodný: „Skrytá s Kristem v Bohu byla blízká svým bratřím a stále se snažila naplňovat jejich potřeby a zviditelňovat tak živého Krista, který se zastavuje u každého nemocného, aby zmírnil jeho bolest.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022