Papež František: Ekumenismus není volitelnou věcí

Týden modliteb za jednotu křesťanů stojí také v centru pozornosti papeže Františka. Dnes ho připomněl na závěr dnešní audience a v pátek 18. ledna bude předsedat modlitbě nešpor.
Publikováno: 16. 1. 2019 16:30

Foto z ekumenických nešpor v 2018: Daniel Ibáñez/CNA

Na závěr dnešní audience připomněl papež František, že tento pátek nešporami v bazilice sv. Pavla za hradbami začne Týden modliteb za jednotu křesťanů, letos na téma: Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost (Dt 16,18-20).

„Také v letošním roce jsme pozváni k modlitbám, aby se všichni křesťané vrátili do jedné rodiny, dle Boží vůle, kterou je, ´aby všichni byli jedno´ (J 17,21). “

Ekumenismus není volitelnou věcí,“ zdůraznil papež František a dodal, že „záměrem je nechat uzrát společné a harmonické svědectví, potvrzené pravdivostí a podporou těch nejslabších a konkrétními, přiměřenými a účinnýmí odpověďmi.“

Týden modliteb za jednotu křesťanů v Římě

V pátek 18. ledna v podvečer bude papež František předsedat modlitbě nešpor v bazilice sv. Pavla za hradbami. Tradicí bylo, že Svatý otec Týden modliteb za jednotu křesťanů uzavíral, ale v letošním roce se bude 25. ledna nacházet v Panamě na Světovém dni mládeže.

Z dalších očekávaných událostí bude stát v centru pozornosti ekumenická vigílie, která se bude konat 22. ledna ve farnosti sv. Felicity da Cantalice na okraji Říma v části Centocelle, a které bude předsedat pomocný biskup Gianpiero Palmieri. Této vigílie se budou účastnit zástupci nekatolických církevních komunit, které jsou zastoupené v Římě, tj. církev anglikánská, evangelická, ortodoxní a starobylé východní církve.

„Římská diecéze je protknutá nadějemi, zraněními, otázkámi křesťanských komunit různých vyznání, ale také věřícími jiných náboženství. A tudíž římský mikrokosmos je apelem k makrokosmu a globálnímu světu. Pokaždé, když zvolíme věrnost evangeliu a lásce má dopad i za naše hranice. Žijme tedy v souladu s papežem Františekem a jeho učením, které je především učením o naději a blízkosti,“ uvedl Mons. Marco Gnavi, zodpovědný za Úřad pro ekumenismus, mezináboženský dialog a nové kulty římské diecéze.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019