Papež František: Ekumenismus není volitelnou věcí

Týden modliteb za jednotu křesťanů stojí také v centru pozornosti papeže Františka. Dnes ho připomněl na závěr dnešní audience a v pátek 18. ledna bude předsedat modlitbě nešpor.
Publikováno: 16. 1. 2019 15:30

Foto z ekumenických nešpor v 2018: Daniel Ibáñez/CNA

Na závěr dnešní audience připomněl papež František, že tento pátek nešporami v bazilice sv. Pavla za hradbami začne Týden modliteb za jednotu křesťanů, letos na téma: Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost (Dt 16,18-20).

„Také v letošním roce jsme pozváni k modlitbám, aby se všichni křesťané vrátili do jedné rodiny, dle Boží vůle, kterou je, ´aby všichni byli jedno´ (J 17,21). “

Ekumenismus není volitelnou věcí,“ zdůraznil papež František a dodal, že „záměrem je nechat uzrát společné a harmonické svědectví, potvrzené pravdivostí a podporou těch nejslabších a konkrétními, přiměřenými a účinnýmí odpověďmi.“

Týden modliteb za jednotu křesťanů v Římě

V pátek 18. ledna v podvečer bude papež František předsedat modlitbě nešpor v bazilice sv. Pavla za hradbami. Tradicí bylo, že Svatý otec Týden modliteb za jednotu křesťanů uzavíral, ale v letošním roce se bude 25. ledna nacházet v Panamě na Světovém dni mládeže.

Z dalších očekávaných událostí bude stát v centru pozornosti ekumenická vigílie, která se bude konat 22. ledna ve farnosti sv. Felicity da Cantalice na okraji Říma v části Centocelle, a které bude předsedat pomocný biskup Gianpiero Palmieri. Této vigílie se budou účastnit zástupci nekatolických církevních komunit, které jsou zastoupené v Římě, tj. církev anglikánská, evangelická, ortodoxní a starobylé východní církve.

„Římská diecéze je protknutá nadějemi, zraněními, otázkámi křesťanských komunit různých vyznání, ale také věřícími jiných náboženství. A tudíž římský mikrokosmos je apelem k makrokosmu a globálnímu světu. Pokaždé, když zvolíme věrnost evangeliu a lásce má dopad i za naše hranice. Žijme tedy v souladu s papežem Františekem a jeho učením, které je především učením o naději a blízkosti,“ uvedl Mons. Marco Gnavi, zodpovědný za Úřad pro ekumenismus, mezináboženský dialog a nové kulty římské diecéze.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021