Papež František: Ekumenismus není volitelnou věcí

Týden modliteb za jednotu křesťanů stojí také v centru pozornosti papeže Františka. Dnes ho připomněl na závěr dnešní audience a v pátek 18. ledna bude předsedat modlitbě nešpor.
Publikováno: 16. 1. 2019 16:30

Foto z ekumenických nešpor v 2018: Daniel Ibáñez/CNA

Na závěr dnešní audience připomněl papež František, že tento pátek nešporami v bazilice sv. Pavla za hradbami začne Týden modliteb za jednotu křesťanů, letos na téma: Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost (Dt 16,18-20).

„Také v letošním roce jsme pozváni k modlitbám, aby se všichni křesťané vrátili do jedné rodiny, dle Boží vůle, kterou je, ´aby všichni byli jedno´ (J 17,21). “

Ekumenismus není volitelnou věcí,“ zdůraznil papež František a dodal, že „záměrem je nechat uzrát společné a harmonické svědectví, potvrzené pravdivostí a podporou těch nejslabších a konkrétními, přiměřenými a účinnýmí odpověďmi.“

Týden modliteb za jednotu křesťanů v Římě

V pátek 18. ledna v podvečer bude papež František předsedat modlitbě nešpor v bazilice sv. Pavla za hradbami. Tradicí bylo, že Svatý otec Týden modliteb za jednotu křesťanů uzavíral, ale v letošním roce se bude 25. ledna nacházet v Panamě na Světovém dni mládeže.

Z dalších očekávaných událostí bude stát v centru pozornosti ekumenická vigílie, která se bude konat 22. ledna ve farnosti sv. Felicity da Cantalice na okraji Říma v části Centocelle, a které bude předsedat pomocný biskup Gianpiero Palmieri. Této vigílie se budou účastnit zástupci nekatolických církevních komunit, které jsou zastoupené v Římě, tj. církev anglikánská, evangelická, ortodoxní a starobylé východní církve.

„Římská diecéze je protknutá nadějemi, zraněními, otázkámi křesťanských komunit různých vyznání, ale také věřícími jiných náboženství. A tudíž římský mikrokosmos je apelem k makrokosmu a globálnímu světu. Pokaždé, když zvolíme věrnost evangeliu a lásce má dopad i za naše hranice. Žijme tedy v souladu s papežem Františekem a jeho učením, které je především učením o naději a blízkosti,“ uvedl Mons. Marco Gnavi, zodpovědný za Úřad pro ekumenismus, mezináboženský dialog a nové kulty římské diecéze.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019