Papež na křížové cestě: Učme se od Marie stát u paty kříže

Páteční program Světového dne mládeže byl ve znamení pokání a milosrdenství. Papež František navštívil věznici pro mladistvé, kde vedl kající liturgii slova a vyzpovídal tři mladé, kteří si odpykávají svůj trest. Odpoledne se konala křížová cesta, které se účastnilo 400 000 mladých z celého světa. Třetí den papeže v Panamě opět dokumentují krátká videa.
Publikováno: 26. 1. 2019 15:15

Foto: Tiskové středisko Svatého otce

Papež ve věznici pro nezletilé: Pán se raduje, když se Jeho děti vracejí domů

Papež František se v dopoledních hodinách odebral do nápravného zařízení pro mladistvé Las Garzas v obci Pacora, které je vzdálené zhruba 40 km od hlavního města a žije v něm 140  patnáctiletch až osmnáctiletých vězňů.

Ředitelka panamských věznic pro mladistvé Emma Alba Tejadová uvedla, že mladí vězni na papežovu návštěvu zprvu pohlíželi skepticky – většinou jsou totiž evangelíci a papež ani Panna Maria jim nic neříkají. "Vysvětlili jsme jim, že papež nechce mluvit jenom s katolíky, ale přinést jim poselství o lásce, pokoji a naději, které potřebují. Byla to tvrdá práce, ale nakonec jsme se dočkali velké změny," dodala ředitelka.  

Během své návštěvy vyzpovídal Svatý otec tři penitenty, mezi nimi i jednu šestnáctiletou dívku odpykávající si trest za vraždu, která byla zprvu uzavřená a plná zášti, ale s blížícím datem zpovědi se postupně otevírala a ředitelce věznice se svěřila, že touží po setkání s pozůstalými, aby požádala o odpuštění.

Poté vedl papež František kajícnou liturgii a ve své promluvě navazující na evangelium, které popisuje pohoršené reptání farizeů a učitelů Zákona, jež obtěžovala Ježíšova blízkost celníkům a hříšníkům, se zamýšlel nad odlišností dvou pohledů, které vystihují Ježíšův a farizejský přístup. První, spojený s reptáním a klevetěním – je jalový a neplodný, a druhý – Pánův pohled – volá po změně a obrácení.

„Je mnohem snazší opatřit lidské životy tituly a nálepkami, které dokáží zastavit a stigmatizovat nejenom minulost, ale také přítomnost a budoucnost lidí. Nálepkami, které v konečném důsledku vedou jedině k rozdělení – sem ti dobří, tam špatní; sem spravedliví, tam hříšníci,“ uvedl papež na úvod, ale poté dodal, že Bůh se na člověka dívá jiným pohledem, který povstává z Jeho srdce a zve k obrácení.

Svatý otec pak mladistvé panamské vězně varoval před hlasem, který jim našeptává, že obrácení nezvládnou: „Toto vnitřní reptání se objevuje v člověku, který zaplakal nad svým hříchem, je si vědom své chyby, ale nevěří v možnost změny. Je niterně přesvědčen o tom, že když se narodil jako celník, musí tak i zemřít, což ovšem není pravda. Přátelé, každý z nás má mnohem větší cenu než vnější nálepka. Ježíš nás tomu učí a volá k víře. Jeho pohled nás vybízí, abychom se dožadovali pomoci na cestě, vedoucí k překonání tohoto stavu. Někdy reptání domněle vítězí, ale nevěřte tomu, neposlouchejte ho. Naslouchejte hlasům, které podněcují k pohledu vpřed, nikoli těm, které vás stahují dospodu.“

Pátek Milosrdenství se přesunul do Panamy

„Byl to další ´pátek Milosrdenství´, na které jsme zvyklí v Římě, jen se přesune o tisíce kilometrů během tohoto Světového dne mládeže sem do Panamy, zvláště do věznice v Pacoře,“ uvedl poté na tiskové konferenci prozatimní ředitel Tiskového střediska Svatého stolce Alessandro Gisotti.

Krátce před svým odjezdem do věznice mu papež František sdělil: Boží Milosrdenství je nejdlůležitější poselství, kterým chci dnes svědčit. Všichni potřebujeme Milosrdenství. 

„Řekl bych, že základní téma, které chtěl dnes papež František sdělit, je setkání plné bolesti, utrpení ale také útěchy a naděje v Milosrdenství,“ doplnil Gisotti.

Papež na křížové cestě: Buďme církví, která neodsuzuje a je nablízku

Křížová cesta s papežem Františkem se konala na pobřeží Cinta Costera a zúčastnilo se jí přes 400 000 mladých poutníků. Každé zastavení bylo připraveno mladými z různých států Latinské Ameriky a dotýkalo se aktuálních témat a problémů, se kterými se lidstvo - především tedy mladí - potýká. Nechyběla mezi nimi tato témata: povolání mladých, hledání jednoty v církvi a mezi církvemi, církev mučedníků, domorodé obyvatelstvo, péče o společný domov a ekologie, migranti a uprchlíci, oběti, naděje mladých lidí, násilí na ženách, lidská práva , korupce, matky, terorismus, vraždy a potraty.

 

Všechny tyto oblasti zahrnul papež František do své promluvy a modlitby z níž vybíráme:

„Pane, křížová cesta Tvého Syna dnes pokračuje v utlumeném pláči dětí, jejichž narození bylo zabráněno, kterým je potíráno právo na dětství, rodinu vzdělání...

Pane, křížová cesta Tvého Syna dnes pokračuje v týraných a zneužívaných ženách zbavených své důstojnosti...

Pane, křížová cesta Tvého Syna dnes pokračuje ve smutných očí mladých lidí, kterým byla vyrvaná naděje na budoucnost...

... v úzkosti mladých tváří a očí našich přátel, kteří upadli do sítě bezohledných lidí, mezi nimiž jsou i ti, kteří říkají, že vám chtějí sloužit, do sítě zneužívání, vykořisťování...

Křížová cesta pokračuje v samotě starých a opuštěných lidí...

Pokračuje v domorodných národech, zbavených svých zemí, kořenů a kultury...

Křížová cesta tvého Syna pokračuje žalozpěvem naší Matky země, jejíž lůno je zraněno znečištěním, neplodností svých polí a nečistotou svých vod...“

„Do těchto situací přichází Ježíš, aby na sebe vzal všechna utrpení,“ pokračoval dále papež a položil otázku: „Co činíme my, Pane? Setrváváme i my u paty kříže jako Marie? 

„Chceme být církví, která ctí kulturu, jež umí přijímat, chránit, podporovat a integrovat, která nestigmatizuje, negeneralizuje a neodsuzuje všechny migranty jako nositele sociálního zla,“ vyzval dále papež František a dodal: Od Marie se chceme učit setrvávat u kříže. Přejeme si být církví, která doprovází a umí říci tady jsem. Učme se říkat od Marie ano. 

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, facebook Světové dny mládeže)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021