Papež zaslal svoje videoposelství do Spojených arabských emirátů

Vatikán dnes zveřejnil videoposelství, které zaslal papež František lidu Spojených arabských emirátů před svojí apoštolskou cestou, která se bude konat od 3. do 5. února 2019.
Publikováno: 31. 1. 2019 11:45

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Drahý lide Spojených arabských emirátů,

Al Salamu Alaikum / pokoj s vámi!

Jsem rád, že za pár dní budu moci navštívit vaši zemi, zemi, která se snaží být modelem soužití, lidského bratrství a setkávání různých civilizací a kultur, kde mnozí nacházejí bezpečné místo, kde mohou pracovat, žít ve svobodě a kde se respekují rozdílnosti. 

Těší mě, že se budu moci setkat s lidem, který žije přítomnost s pohledem obráceným do budoucnosti. Oprávněně šajch Zajda, zakladatel Spojených arabských emirátů, prohlásil: „Opravdové bohatství se nevztahuje pouze na materiální zdroje, ale skutečné bohatství národa spočívá v lidu, který buduje budoucnost svého národa ... Pravé bohatství je lid.“

Upřímně děkuji Jeho Výsosti šejku Mohammedovi bin Zayedovi Al Nahyanamu, který mě pozval, abych se účastnil mezináboženského setkání na téma „Lidské bratrství“. A jsem také vděčný autoritám Spojených arabských emirátů za výbornou spolupráci, štědrou pohostinnost a bratrské přijetí, které mi byly velkoryse nabídnuty. 

Děkuji svému příteli a drahému bratrovi, velkému Imámovi mešity Al-Azhar, Dr. Ahmedovi Al-Tayebovi, a všem, kteří se podíleli na přípravě setkání, za odvahu a touhu potvrdit, že víra v Boha spojuje a nerozděluje, i přes rozdíly přibližuje a oddaluje od nepřátelství a averze.

Jsem rád za tuto příležitost, kterou mi Pán nabídl, že budu moci napsat ve vaší zemi novou stránku historie vztahů mezi náboženstvími a potvrdit, že jsme bratři, přestože jsme rozdílní.

S radostí se těším na brzké setkání a pozdravení „Eyal Zayid fi dar Zayid / synů Zajda v domě Zajdově“, země prosperity a míru, země slunce a harmonie, země soužití a setkávání!

Děkuji vám a uvidíme se brzy! A modlete se za mě!

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020