Papež zaslal svoje videoposelství do Spojených arabských emirátů

Vatikán dnes zveřejnil videoposelství, které zaslal papež František lidu Spojených arabských emirátů před svojí apoštolskou cestou, která se bude konat od 3. do 5. února 2019.
Publikováno: 31. 1. 2019 11:45

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Drahý lide Spojených arabských emirátů,

Al Salamu Alaikum / pokoj s vámi!

Jsem rád, že za pár dní budu moci navštívit vaši zemi, zemi, která se snaží být modelem soužití, lidského bratrství a setkávání různých civilizací a kultur, kde mnozí nacházejí bezpečné místo, kde mohou pracovat, žít ve svobodě a kde se respekují rozdílnosti. 

Těší mě, že se budu moci setkat s lidem, který žije přítomnost s pohledem obráceným do budoucnosti. Oprávněně šajch Zajda, zakladatel Spojených arabských emirátů, prohlásil: „Opravdové bohatství se nevztahuje pouze na materiální zdroje, ale skutečné bohatství národa spočívá v lidu, který buduje budoucnost svého národa ... Pravé bohatství je lid.“

Upřímně děkuji Jeho Výsosti šejku Mohammedovi bin Zayedovi Al Nahyanamu, který mě pozval, abych se účastnil mezináboženského setkání na téma „Lidské bratrství“. A jsem také vděčný autoritám Spojených arabských emirátů za výbornou spolupráci, štědrou pohostinnost a bratrské přijetí, které mi byly velkoryse nabídnuty. 

Děkuji svému příteli a drahému bratrovi, velkému Imámovi mešity Al-Azhar, Dr. Ahmedovi Al-Tayebovi, a všem, kteří se podíleli na přípravě setkání, za odvahu a touhu potvrdit, že víra v Boha spojuje a nerozděluje, i přes rozdíly přibližuje a oddaluje od nepřátelství a averze.

Jsem rád za tuto příležitost, kterou mi Pán nabídl, že budu moci napsat ve vaší zemi novou stránku historie vztahů mezi náboženstvími a potvrdit, že jsme bratři, přestože jsme rozdílní.

S radostí se těším na brzké setkání a pozdravení „Eyal Zayid fi dar Zayid / synů Zajda v domě Zajdově“, země prosperity a míru, země slunce a harmonie, země soužití a setkávání!

Děkuji vám a uvidíme se brzy! A modlete se za mě!

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019