Papež zaslal svoje videoposelství do Spojených arabských emirátů

31. 01. 2019 Rubrika: Papež František
Vatikán dnes zveřejnil videoposelství, které zaslal papež František lidu Spojených arabských emirátů před svojí apoštolskou cestou, která se bude konat od 3. do 5. února 2019.

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Drahý lide Spojených arabských emirátů,

Al Salamu Alaikum / pokoj s vámi!

Jsem rád, že za pár dní budu moci navštívit vaši zemi, zemi, která se snaží být modelem soužití, lidského bratrství a setkávání různých civilizací a kultur, kde mnozí nacházejí bezpečné místo, kde mohou pracovat, žít ve svobodě a kde se respekují rozdílnosti. 

Těší mě, že se budu moci setkat s lidem, který žije přítomnost s pohledem obráceným do budoucnosti. Oprávněně šajch Zajda, zakladatel Spojených arabských emirátů, prohlásil: „Opravdové bohatství se nevztahuje pouze na materiální zdroje, ale skutečné bohatství národa spočívá v lidu, který buduje budoucnost svého národa ... Pravé bohatství je lid.“

Upřímně děkuji Jeho Výsosti šejku Mohammedovi bin Zayedovi Al Nahyanamu, který mě pozval, abych se účastnil mezináboženského setkání na téma „Lidské bratrství“. A jsem také vděčný autoritám Spojených arabských emirátů za výbornou spolupráci, štědrou pohostinnost a bratrské přijetí, které mi byly velkoryse nabídnuty. 

Děkuji svému příteli a drahému bratrovi, velkému Imámovi mešity Al-Azhar, Dr. Ahmedovi Al-Tayebovi, a všem, kteří se podíleli na přípravě setkání, za odvahu a touhu potvrdit, že víra v Boha spojuje a nerozděluje, i přes rozdíly přibližuje a oddaluje od nepřátelství a averze.

Jsem rád za tuto příležitost, kterou mi Pán nabídl, že budu moci napsat ve vaší zemi novou stránku historie vztahů mezi náboženstvími a potvrdit, že jsme bratři, přestože jsme rozdílní.

S radostí se těším na brzké setkání a pozdravení „Eyal Zayid fi dar Zayid / synů Zajda v domě Zajdově“, země prosperity a míru, země slunce a harmonie, země soužití a setkávání!

Děkuji vám a uvidíme se brzy! A modlete se za mě!

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Radka Blajdová