Papež zaslal svoje videoposelství do Spojených arabských emirátů

Vatikán dnes zveřejnil videoposelství, které zaslal papež František lidu Spojených arabských emirátů před svojí apoštolskou cestou, která se bude konat od 3. do 5. února 2019.
Publikováno: 31. 1. 2019 11:45

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Drahý lide Spojených arabských emirátů,

Al Salamu Alaikum / pokoj s vámi!

Jsem rád, že za pár dní budu moci navštívit vaši zemi, zemi, která se snaží být modelem soužití, lidského bratrství a setkávání různých civilizací a kultur, kde mnozí nacházejí bezpečné místo, kde mohou pracovat, žít ve svobodě a kde se respekují rozdílnosti. 

Těší mě, že se budu moci setkat s lidem, který žije přítomnost s pohledem obráceným do budoucnosti. Oprávněně šajch Zajda, zakladatel Spojených arabských emirátů, prohlásil: „Opravdové bohatství se nevztahuje pouze na materiální zdroje, ale skutečné bohatství národa spočívá v lidu, který buduje budoucnost svého národa ... Pravé bohatství je lid.“

Upřímně děkuji Jeho Výsosti šejku Mohammedovi bin Zayedovi Al Nahyanamu, který mě pozval, abych se účastnil mezináboženského setkání na téma „Lidské bratrství“. A jsem také vděčný autoritám Spojených arabských emirátů za výbornou spolupráci, štědrou pohostinnost a bratrské přijetí, které mi byly velkoryse nabídnuty. 

Děkuji svému příteli a drahému bratrovi, velkému Imámovi mešity Al-Azhar, Dr. Ahmedovi Al-Tayebovi, a všem, kteří se podíleli na přípravě setkání, za odvahu a touhu potvrdit, že víra v Boha spojuje a nerozděluje, i přes rozdíly přibližuje a oddaluje od nepřátelství a averze.

Jsem rád za tuto příležitost, kterou mi Pán nabídl, že budu moci napsat ve vaší zemi novou stránku historie vztahů mezi náboženstvími a potvrdit, že jsme bratři, přestože jsme rozdílní.

S radostí se těším na brzké setkání a pozdravení „Eyal Zayid fi dar Zayid / synů Zajda v domě Zajdově“, země prosperity a míru, země slunce a harmonie, země soužití a setkávání!

Děkuji vám a uvidíme se brzy! A modlete se za mě!

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020

Duchovní mezi paragrafy a kánony – lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Půldenní seminář praktického uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti.
24.01.2020

Umění rozhovoru - poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Mgr. Marek Jargus

Pro kněze, jáhny a seminaristy; max. 20 účastníků; v rámci semináře se účastníci seznámí se základy poradenského rozhovoru od jeho přípravy, otevření, průběhu až k ukončení (cyklický model pomáhajícího rozhovoru).
24.01.2020

Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů – lektor Mgr. Aleš Bednařík

Jednodenní seminář zkušeného Bratislavského lektora a psychologa Vám dá nahlédnout do světa zvládání každodenních konfliktních situací, ať už se jedná o vaše blízké, farníky či cizí lidi, a ukáže Vám principy pozitivní komunikace a strategie (ne)zvládání emočně náročných komunikačních situací.
24.01.2020

Hospodaření s časem a delegování – lektor RNDr. Michal Chytil, DrSc.

Jednodenní seminář o hospodaření s časem a delegování určený pro kněze, jáhny a seminaristy, max. 20 účastníků. Seminář vede zkušený, empatický a zábavný lektor, který upozorňuje, že je poněkud vetchý, takže je prozíravé přihlásit se raději na dřívější termín :-)
24.01.2020