Prohlášení ČBK k problému antisemitismu

Česká biskupská konference se na svém 116. plenárním zasedání zabývala otázkou stále se zhoršující netolerance, útoků ale i pronásledování vůči církevním a náboženským komunitám, a vydala proto i prohlášení k antisemitismu. Text prohlášení přinášíme v plném znění.
Publikováno: 1. 2. 2019 15:45

Česká biskupská konference se na svém 116. plenárním zasedání zabývala otázkou stále se zhoršující netolerance, útoků ale i pronásledování vůči církevním a náboženským komunitám. V minulých dnech jsme si v jednotlivých diecézích připomínali výročí holokaustu, často za účasti biskupa, či delegace členů naší církve, podobně jako účastí na zasedání Senátu Parlamentu ČR 25. ledna 2019. Celkové pronásledování bylo také připomenuto tzv. Červenou středou 28. listopadu loňského roku s červeným nasvícením některých chrámů a dalších budov. Na základě historické zkušenosti netolerance a pronásledování, které se dotýká i historie křesťanství, chceme vyjádřit hlubokou podporu a solidaritu sestrám a bratřím Izraele, neboť jim vděčíme za Knihu knih a pro nás pro křesťany její závěrečnou část tvoří poselství Ježíše Krista z judského kmene, potomka krále Davida.

Tuto skutečnost zdůraznil na počátku největší katastrofy v dějinách židovského národa papež Pius XI., kdy po Mnichovské dohodě odmítl přijmout Adolfa Hitlera, nařídil uzavřít baziliky a v letním sídle Castel Gandolfo pronesl slavnou větu: „My křesťané jsme duchovně Semité“. Tím vyjádřil za nás za všechny ještě před vypuknutím holokaustu naši solidaritu, jež se v čase projevila také záchranou tisíců sester a bratří židovského národa.

Dalším mezníkem byla návštěva papeže sv. Pavla VI. ve Svaté zemi, na kterou pak navazují nástupci sv. Petra do dnešních dnů, čímž mimo jiné vyjádřili podporu židovskému národu na právo na vlast.

Rozhodujícím dokumentem pro nápravu ve vztazích mezi katolickou církví a Izraelem je dekret Nostra Aetate Druhého vatikánského koncilu.

Současný vzrůst antisemitismu, především v Západní Evropě podporovaný extrémní levicí (jako je tomu ve Francii, Velké Británii, podobně i v SRN), souvisí také i s nedostatečnou bezpečnostní politikou. Vyjadřujeme tedy jak svou solidaritu s Izraelem, tak i výzvu k větší ochraně občanů židovské národnosti. Vedle prohlášení Parlamentu ČR, za které jsme vděčni, musíme však konstatovat, že novela zákona 428/2012 Sb. téměř cynickým způsobem odporuje chvályhodnému činu našeho parlamentu.


V Praze 31. ledna 2019

Čeští a moravští biskupové

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019