Prohlášení ČBK k problému antisemitismu

Česká biskupská konference se na svém 116. plenárním zasedání zabývala otázkou stále se zhoršující netolerance, útoků ale i pronásledování vůči církevním a náboženským komunitám, a vydala proto i prohlášení k antisemitismu. Text prohlášení přinášíme v plném znění.
Publikováno: 1. 2. 2019 15:45

Česká biskupská konference se na svém 116. plenárním zasedání zabývala otázkou stále se zhoršující netolerance, útoků ale i pronásledování vůči církevním a náboženským komunitám. V minulých dnech jsme si v jednotlivých diecézích připomínali výročí holokaustu, často za účasti biskupa, či delegace členů naší církve, podobně jako účastí na zasedání Senátu Parlamentu ČR 25. ledna 2019. Celkové pronásledování bylo také připomenuto tzv. Červenou středou 28. listopadu loňského roku s červeným nasvícením některých chrámů a dalších budov. Na základě historické zkušenosti netolerance a pronásledování, které se dotýká i historie křesťanství, chceme vyjádřit hlubokou podporu a solidaritu sestrám a bratřím Izraele, neboť jim vděčíme za Knihu knih a pro nás pro křesťany její závěrečnou část tvoří poselství Ježíše Krista z judského kmene, potomka krále Davida.

Tuto skutečnost zdůraznil na počátku největší katastrofy v dějinách židovského národa papež Pius XI., kdy po Mnichovské dohodě odmítl přijmout Adolfa Hitlera, nařídil uzavřít baziliky a v letním sídle Castel Gandolfo pronesl slavnou větu: „My křesťané jsme duchovně Semité“. Tím vyjádřil za nás za všechny ještě před vypuknutím holokaustu naši solidaritu, jež se v čase projevila také záchranou tisíců sester a bratří židovského národa.

Dalším mezníkem byla návštěva papeže sv. Pavla VI. ve Svaté zemi, na kterou pak navazují nástupci sv. Petra do dnešních dnů, čímž mimo jiné vyjádřili podporu židovskému národu na právo na vlast.

Rozhodujícím dokumentem pro nápravu ve vztazích mezi katolickou církví a Izraelem je dekret Nostra Aetate Druhého vatikánského koncilu.

Současný vzrůst antisemitismu, především v Západní Evropě podporovaný extrémní levicí (jako je tomu ve Francii, Velké Británii, podobně i v SRN), souvisí také i s nedostatečnou bezpečnostní politikou. Vyjadřujeme tedy jak svou solidaritu s Izraelem, tak i výzvu k větší ochraně občanů židovské národnosti. Vedle prohlášení Parlamentu ČR, za které jsme vděčni, musíme však konstatovat, že novela zákona 428/2012 Sb. téměř cynickým způsobem odporuje chvályhodnému činu našeho parlamentu.


V Praze 31. ledna 2019

Čeští a moravští biskupové

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Mariánský sloup se vrátil na Staroměstské náměstí

Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské Staroměstské náměstí vrátil mariánský sloup.
04.06.2020

Fotogalerie: Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Socha Panny Marie je zpátky na Staroměstském náměstí. Prohlédněte si fotografie z dnešní instalace.
04.06.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020