Arcibiskupství pražské dostalo ocenění za péči o lesy

06. 02. 2019 Rubrika: Domácí
Cenu z rukou ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) Františka Pelce převzali Karel Štícha a Josef Hrdina z Arcibiskupství pražského, které hospodaří v lesích na Rožmitálsku v chráněné krajinné oblasti Brdy.

Foto: web AP

Předání ocenění proběhlo 5. února na konferenci Ochrana ohrožených druhů v praxi, kterou AOPK ČR pořádala společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí. 

Je málo hospodářů, kteří v praxi ukazují, že se v lesích dá hospodařit a zároveň tu může zůstat i prostor pro přírodu. Přírodě blízké lesní hospodaření Arcibiskupství pražského v polesí Rožmitál je ale dokladem toho, že to lze. Zdejší lesy jsou pestré, pro jejich obnovu se využívá přirozeného zmlazení, stromy se nekácejí plošně, ale pečlivě se vybírají stromy a jejich skupiny. V lesích nalezneme na stejné ploše stromy různého staří i druhů, což vyhovuje řadě rostlin a živočichů. Ale je to důležité pro ekologickou stabilitu lesa obecně.  A dvojnásob důležité v době klimatické změny, doprovázené dramatickou kůrovcovou kalamitou. Zdejší hospodaření zkrátka ukazuje, že ochrana přírody i ekonomický zájem hospodářů mohou být v souladu,“ vysvětluje František Pelc, ředitel AOPK ČR, důvody, které vedly k ocenění lesníků z Arcibiskupství pražského.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos uděluje poprvé. Chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V loňském roce se sešlo 21 nominací, ze kterých Rada AOPK ČR vybrala dva laureáty. Nominace pro dalších ročník může zaslat kdokoli do konce března. Rada AOPK ČR byla ustanovena s cílem otevřít profesionální ochranu přírody veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy a neziskového sektoru.

(Zdroj: Stanislav Zeman, AP)

Autor článku: Monika Klimentová