Papež František: Cesta na Arabský poloostrov byla jedním z Božích překvapení

06. 02. 2019 téma: Středeční audience Rubrika: Papež František
Papež František ve své pravidelné středeční audienci po úvodním čtení z knihy Genesis (Gn 9, 1-5) shrnul svoji apoštolskou cestu do Spojených arabských emirátů. Vyzdvihl její význam a uvedl, že dialog mezi křesťanstvím a islámem je rozhodujícím faktorem pro mír v dnešním světě.

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Nová stránka v historii mezi křesťanstvím a islámem

Včera se papež František vrátil ze své apoštolské cesty do Spojených arabských emirátů, „krátké, ale velmi důležité,“ uvedl Svatý otec a dále pokračoval: „Tato cesta navázala na setkání v roce 2017 v egyptském  Al-Azharu a zapsala novou stránku v historii dialogu mezi křesťanstvím a islámem a v úsilí prosazování míru ve světě na základě lidského bratrství.“

První papež na Arabském poloostrově

Je to poprvé, co na Arabském poloostrově stanula hlava katolické církve a „prozřetelnost tomu chtěla, že to byl papežem jménem František, 800 let poté, co sv. Františka z Assisi navštívil sultána al-Malik al-Kāmila,“ uvedl dále papež František a dodal, že často během své cesty na sv. Františka myslel: „Pomáhal mi nést v srdci evangelium, Ježíšovu lásku, při různých okamžicích své návštěvy. V mém srdci bylo Kristovo evangelium, modlitba k Otci za všechny Jeho děti, především za ty nejchudší, oběti nespravedlností, válek a bídy... Modlitba, aby dialog mezi křesťanstvím a islámem byl rozhodujícím faktorem pro mír v dnešním světě.“

Papež poděkoval za laskavé přijetí

Papež František vyjádřil své poděkování za velmi laskavé přijetí korunnímu princi, prezidentovi, viceprezidentovi a všem autoritám Spojených arabských emirátů.

„Tato země se v posledních desetiletích velmi rozrostla, stala se křižovatkou mezi Východem a Západem, multietnickou a multináboženskou ´oázou´ a tudíž vhodným místem pro podporu kultury setkání,“ pokračoval dále papež František a vyjádřil svoji vděčnost také biskupovi Paulovi Hinderovi, apoštolskému vikáři pro Jižní Arábii, který připravil a zorganizoval tuto událost pro katolickou komunitu.

Dále papež poděkoval všem kněžím, řeholníkům a laikům, kteří oživují křesťanskou přítomnost v této zemi, a také zmínil, že měl příležitost pozdravit prvního, dnes již devadesátiletého, kněze, který se zde stal zakladatelem mnohých křesťanských komunit: „Je na invalidním vozíku, slepý, ale úsměv nemizí z jeho rtů, úsměv, že sloužil Pánu a vykonal mnoho dobra.“ Papež měl příležitost se během své cesty pozdravit s mnohými kněžími pocházejících z různých zemí, kteří zde slouží v křesťanských komunitách v různých křesťanských ritech.

Dokument lidského bratrství zavazuje k šíření míru

„Kromě projevů došlo v Abú Zabí ještě k dalšímu kroku: já a velký imám mešity Al-Azhar jsme podepsali Dokument lidského bratrství, ve kterém jednotně potvrzujeme společné povolání všech mužů a žen, abychom byli bratry jako Boží synové a dcery, odsuzujeme každou formu násilí, především s náboženskou motivací a zavazujeme se k šíření autentických hodnot a míru ve světě,“ zdůraznil papež význam společného dokumentu.

„V době, jako je ta naše, kdy je velké pokušení vidět střet mezi křesťanskou a islámskou společností a považovat náboženství za zdroj konfliktu, jsme chtěli dát další, jasné a rozhodné znamení, že místo toho je možné se setkávat, je možné se respektovat a vést dialog  navzdory různorodosti kultur a tradic. Křesťanský a islámský svět oceňují a chrání společné hodnoty: život, rodinu, náboženský smysl, úctu ke starým, vzdělávání mladých a další,“ pokračoval dále papež.

Ať zasetá semena přinesou ovoce

V SAE žije zhruba milión křesťanů a většinu z nich tvoří ti, kteří sem přišli za prací z jiných asijských zemí. Papež během audience zmínil také krátké setkání s křesťanskou komunitou v katedrále sv. Josefa v Abú Zabí a mši svatou, kterou slavil na městském stadiónu pro více než 150 tisíc lidí. Během mše svaté, kterou papež sloužil společně s patriarchy, arcibiskupy a přítomnými biskupy zaznělo evangelium o Blahoslavenství. Během mše svaté jsme se společně modlili za mír a spravedlnost se speciálním úmyslem za Blízký východ a Jemen,“ doplnil papež a uzavřel své shrnutí cesty slovy: 

„Drazí bratři a sestry, tato cesta patří k překvapením Boha. Chvalme Ho tedy a Jeho prozřetelnost a modleme se, aby zasetá semena přinesla ovoce dle Jeho Boží vůle.“

Na závěr papež František připomněl neštěstí, ke kterému došlo minulou sobotu u souostroví Bahamy a při kterém se utopilo nejméně dvacet ilegálních uprchlíků mířících z Haiti za vidinou naděje a budoucnosti míru. Papež vyjádřil svoji blízkost a vyzval k modlitbě.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Radka Blajdová