Papež František: Cesta na Arabský poloostrov byla jedním z Božích překvapení

Papež František ve své pravidelné středeční audienci po úvodním čtení z knihy Genesis (Gn 9, 1-5) shrnul svoji apoštolskou cestu do Spojených arabských emirátů. Vyzdvihl její význam a uvedl, že dialog mezi křesťanstvím a islámem je rozhodujícím faktorem pro mír v dnešním světě.
Publikováno: 6. 2. 2019 14:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Nová stránka v historii mezi křesťanstvím a islámem

Včera se papež František vrátil ze své apoštolské cesty do Spojených arabských emirátů, „krátké, ale velmi důležité,“ uvedl Svatý otec a dále pokračoval: „Tato cesta navázala na setkání v roce 2017 v egyptském  Al-Azharu a zapsala novou stránku v historii dialogu mezi křesťanstvím a islámem a v úsilí prosazování míru ve světě na základě lidského bratrství.“

První papež na Arabském poloostrově

Je to poprvé, co na Arabském poloostrově stanula hlava katolické církve a „prozřetelnost tomu chtěla, že to byl papežem jménem František, 800 let poté, co sv. Františka z Assisi navštívil sultána al-Malik al-Kāmila,“ uvedl dále papež František a dodal, že často během své cesty na sv. Františka myslel: „Pomáhal mi nést v srdci evangelium, Ježíšovu lásku, při různých okamžicích své návštěvy. V mém srdci bylo Kristovo evangelium, modlitba k Otci za všechny Jeho děti, především za ty nejchudší, oběti nespravedlností, válek a bídy... Modlitba, aby dialog mezi křesťanstvím a islámem byl rozhodujícím faktorem pro mír v dnešním světě.“

Papež poděkoval za laskavé přijetí

Papež František vyjádřil své poděkování za velmi laskavé přijetí korunnímu princi, prezidentovi, viceprezidentovi a všem autoritám Spojených arabských emirátů.

„Tato země se v posledních desetiletích velmi rozrostla, stala se křižovatkou mezi Východem a Západem, multietnickou a multináboženskou ´oázou´ a tudíž vhodným místem pro podporu kultury setkání,“ pokračoval dále papež František a vyjádřil svoji vděčnost také biskupovi Paulovi Hinderovi, apoštolskému vikáři pro Jižní Arábii, který připravil a zorganizoval tuto událost pro katolickou komunitu.

Dále papež poděkoval všem kněžím, řeholníkům a laikům, kteří oživují křesťanskou přítomnost v této zemi, a také zmínil, že měl příležitost pozdravit prvního, dnes již devadesátiletého, kněze, který se zde stal zakladatelem mnohých křesťanských komunit: „Je na invalidním vozíku, slepý, ale úsměv nemizí z jeho rtů, úsměv, že sloužil Pánu a vykonal mnoho dobra.“ Papež měl příležitost se během své cesty pozdravit s mnohými kněžími pocházejících z různých zemí, kteří zde slouží v křesťanských komunitách v různých křesťanských ritech.

Dokument lidského bratrství zavazuje k šíření míru

„Kromě projevů došlo v Abú Zabí ještě k dalšímu kroku: já a velký imám mešity Al-Azhar jsme podepsali Dokument lidského bratrství, ve kterém jednotně potvrzujeme společné povolání všech mužů a žen, abychom byli bratry jako Boží synové a dcery, odsuzujeme každou formu násilí, především s náboženskou motivací a zavazujeme se k šíření autentických hodnot a míru ve světě,“ zdůraznil papež význam společného dokumentu.

„V době, jako je ta naše, kdy je velké pokušení vidět střet mezi křesťanskou a islámskou společností a považovat náboženství za zdroj konfliktu, jsme chtěli dát další, jasné a rozhodné znamení, že místo toho je možné se setkávat, je možné se respektovat a vést dialog  navzdory různorodosti kultur a tradic. Křesťanský a islámský svět oceňují a chrání společné hodnoty: život, rodinu, náboženský smysl, úctu ke starým, vzdělávání mladých a další,“ pokračoval dále papež.

Ať zasetá semena přinesou ovoce

V SAE žije zhruba milión křesťanů a většinu z nich tvoří ti, kteří sem přišli za prací z jiných asijských zemí. Papež během audience zmínil také krátké setkání s křesťanskou komunitou v katedrále sv. Josefa v Abú Zabí a mši svatou, kterou slavil na městském stadiónu pro více než 150 tisíc lidí. Během mše svaté, kterou papež sloužil společně s patriarchy, arcibiskupy a přítomnými biskupy zaznělo evangelium o Blahoslavenství. Během mše svaté jsme se společně modlili za mír a spravedlnost se speciálním úmyslem za Blízký východ a Jemen,“ doplnil papež a uzavřel své shrnutí cesty slovy: 

„Drazí bratři a sestry, tato cesta patří k překvapením Boha. Chvalme Ho tedy a Jeho prozřetelnost a modleme se, aby zasetá semena přinesla ovoce dle Jeho Boží vůle.“

Na závěr papež František připomněl neštěstí, ke kterému došlo minulou sobotu u souostroví Bahamy a při kterém se utopilo nejméně dvacet ilegálních uprchlíků mířících z Haiti za vidinou naděje a budoucnosti míru. Papež vyjádřil svoji blízkost a vyzval k modlitbě.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Mariánský sloup se vrátil na Staroměstské náměstí

Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské Staroměstské náměstí vrátil mariánský sloup.
04.06.2020

Fotogalerie: Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Socha Panny Marie je zpátky na Staroměstském náměstí. Prohlédněte si fotografie z dnešní instalace.
04.06.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020