Začíná Národní týden manželství: Nechte se inspirovat

Národní týden manželství probíhá každý rok v týdnu kolem svátku sv. Valentýna (14. února) a je  příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Po celé ČR se bude v tomto týdnu konat mnoho aktivit, které chtějí povzbudit ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby zvláštním způsobem investovali do svého vztahu. Nabízíme přehled programů, které si pro manžele či pro snoubence připravily jednotlivé diecéze. Motto letošního NTM zní „Zabijáci manželství a jak se jim bránit“ a novinkou je celostátní kampaň „Zveme Česko na rande“.
Publikováno: 7. 2. 2019 15:15

Ilustrační foto Pixaby

Zabijáci manželství a jak se jim bránit

Národní týden manželství, který proběhne od 11. do 17. února 2019, se bude v České republice konat již po třinácté a nese motto Zabijáci manželství a jak se jim bránit. Klasickými zabijáky manželství, na které ukazuje mnoho průzkumů, mohou být konflikty ohledně peněz nebo vysoké zadlužení, sexuální frustrace někdy vedoucí až k nevěře, nedostatek času na druhého a fyzické vyčerpání, sobectví, nezdravé vztahy s příbuznými, nerealistická očekávání, majetnický nebo manipulativní vztah k druhému, úspěch či naopak krach v podnikání, závislost na alkoholu, hraní či další závislosti. To vše ale mohou být jen symptomy našeho hlubšího nastavení. „Mnoho důvodů, které lidem připadají jako konečná pro jejich vztah, jsou ale ve skutečnosti řešitelné, pokud jsme si vědomi příčin, které náš vztah ničí a jak se jim bránit a máme odvahu se těmto zabijákům vztahů postavit,“ řekl k mottu NTM jeho koordinátor Petr Adame.

Týden manželství již tradičně odstartuje v pondělí 11. února od 10.00 v Senátu tisková konference, která proběhne pod záštitou senátora Marka Hilšera, který na ní vystoupí i spolu se svou manželkou Monikou. Mezi řečníky budou také manželé Rosákovi a další osobnosti a odborníci zabývající se manželstvím a jeho podporou.

Každý rok se v rámci tohoto týdne koná mnoho akcí po celé ČR, přehled můžete najít na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz, kde mohou místní pořadatelé registrovat i své akce v rámci NTM. Další informace můžete získat na stránkách www.manzelstvi.cz.

Zveme Česko na rande

Novinkou letošního roku je celostátní kampaň Zveme Česko na rande. Po celé České republice bude v únoru či březnu začínat celkem 60 kurzů Manželských večerů.

„Je to jedna z příležitostí, jak podpořit manželský a rodinný život. Výhodou je, že večery nabízejí možnost, jak se ve shonu každodenních povinností zastavit nad tím, co je v životě podstatné, najít si na sebe čas, vzájemně si naslouchat a mít příležitost prohlubovat svůj vztah. Je důležité, aby manžele nespojovaly jen povinnosti a úkoly, ale aby si uvědomili, že ten druhý je velkým darem a oporou pro společnou cestu životem. A právě struktura a tematické uspořádání Manželských večerů tomu napomáhá,“ uvedl P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK a koordinátor kurzů Alfa, pod jejichž hlavičkou se Manželské večery konají. 

Struktura večera

Kurz Manželské večery vznikl v Anglii a dnes probíhá ve 120 zemích na světě. Je založen na křesťanských principech, ale je určen pro každý pár. Skládá se z osmi setkání a na každém je připravena večeře pro dva při svíčkách, praktická promluva a diskuse v páru na dané téma. Přítomní nemusí o svém vztahu nikomu nic říkat, nečeká je žádná skupinová diskuze. Na konci každého setkání pár dostane domácí cvičení, které by si měl do příště udělat. Domácí cvičení nikdo nekontroluje, je čistě jen pro vás.

Témata

Vybudovat pevné základy - společně strávený čas, milovat druhého jako sebe sama
Umění komunikace - naslouchání, sdílení vnitřních pocitů
Řešení konfliktů - přijímejme své odlišnosti, nezdravé způsoby zvládání konfliktů, šest kroků k řešení konfliktu
Síla odpuštění - přiznat si zranění, jak odpustit i těžké věci, jak začít znova
Rodiče a rodiče partnera - vliv naší rodiny v dětství, jak vycházet s rodiči v dospělosti
Dobrý sex - proč je sex nejlepší v manželství, šest rad pro dobré milence
Láska v akci - pět jazyků lásky v praxi
Párty Manželských večerů - v čem spočívá hezké manželství?

Více informací a mapu kurzů získáte na webu manzelskevecery.cz. V příloze najdete také přehled všech kurzů Manželských večerů, které budou v ČR začínat v únoru či březnu 2019.

Brněnská diecéze

  • Valentinská pouť: 13. února od 18.30, Brno - kostel sv. Michala na Dominikánském náměstí

Valentinská pouť začne bohoslužbou, hostem bude slovenský kněz Pavel Hudák, iniciátor blahořečení mučednice čistoty Anny Kolesárové. Na mši svatou navazuje přednáška nazvaná „Proč láska ztroskotává?“ a diskuze na témata: vztahy a jejich budování; cesta k mému srdci a k srdci druhých; citový život a naše touhy; uzdravení ze zranění a selhání. 

Život mladé kandidátky na svatořečení přiblíží P. Pavel Hudák, rektor Pastoračního centra Anny Kolesárové ve Vysoké na Uhom. Slovenská laička a mučednice čistoty Anna Kolesárová byla blahořečena 1. září 2018 v Košicích. K jejímu hrobu, kde je nápis: „Raději smrt než hřích“ putují tisíce mladých lidí, kteří  ji prosí o pomoc v důležitých rozhodováních.

  • Manželské večery: od 8. února každý pátek  od 17.00 do 19.30, Brno - Společenský sál CRSP, Biskupská 7

Pořadatelem je Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně. Termíny budou vždy v pátek: 8. 2., 15. 2., 8. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 3. 5. 2019.

Informace o další kurzech Manželských večerů v brněnské diecézi najdete na stránkách www.manzelskevecery.cz.

Přednášku organizuje CENAP (Centrum naděje a pomoci) a bude se zabývat těmito tématy: Co narušuje manželskou intimitu? Co zraňuje ženu a co muže? Jak předcházet zraněním? Co dělat, když zranění vzniknou, aby vztah neumřel? Na přednášku je nutná rezervace, přednášet bude Mgr. Antonín Brtník.

Organizátorem cyklu přednášek je Sbor Bratrské jednoty baptistů. 

14. února od 19:00: Baptisté Brno, Smetanova 20 - O dvanácti měsíčkách aneb Čtyři období manželství (Měnící se okolnosti našich životů ovlivňují i změnu nás samotných. O využití změn v manželství vypráví Karolína a Jakub Limrovi.)
20. února od 19:00: Dvorní divadlo, Jánská 12 - Honza a drak aneb Bolest ztrát (Úmrtí malé dcerky a tlaky v podnikání byly jen některé výzvy, kterými museli čelit Iva a Jan Viktorinovi. Poslechněte si více o tom, co je možné vytěžit ze ztrát.)
26. února od 19:00: Dvorní divadlo, Jánská 12 - Sedmero krkavců aneb Naděje nového začátku (Když se objeví někdo třetí, mnoho vztahů ztroskotá. Možnost nového začátku zakusili hosté posledního setkání, Jiřina a Martin Čunkovi, dnes mimo jiné pěstounští rodiče.)

  • Informace o dalších pořádaných akcích najdete v přiloženém letáku.

Českobudějovická diecéze

Seminář vede Hana Modlitbová.

„Naším záměrem je vymezit se k mottu Týdne manželství pozitivně, udělat vše pro to, aby manželství, resp. partnerský vztah nebyl ohrožen, ale dostalo se mu patřičné pozornosti. Akcí chceme oslavit, že člověku je svěřen dar umět opravdově a nezištně milovat,“ říká ředitelka DCR Alena Poláčková. V programu akce vystoupí známý divadelník Víťa Marčík, účastníci vytvoří na náměstí tvar srdce, dozvíte se, co jsou Manželské večery, za příznivého počasí bude zajištěn prodej květin, možná bude i tanec.

Setkání budou probíhat na více místech diecéze, ŘKF je organizuje v Českých Budějovicích ve farnosti sv. Vojtěcha Čtyři Dvory. Začínat budou 13. února.

Královéhradecká diecéze

Duchovní obnovou bude provázet P. Jan Uhlíř a na programu budou krátká zamyšlení, osobní modlitba, společný čas v páru, příležitost ke svátosti smíření a mše sv. s obnovou manželského slibu.

Kurz je určen všem partnerským dvojícím, které se zajímají o to, jak využít čas známosti i jaké jsou rozdíly mezi mužem a ženou, kteří se chtějí dozvědět něco víc o sobě, o partnerovi, o komunikaci a o vztazích mezi partnery, o konfliktech a jejich řešeních, o výchově dětí, o hospodaření v rodině apod. Absolventi po ukončení celého kurzu obdrží certifikát s potvrzením o jeho absolvování.

  • Manželské večery

Budou probíhat v mnoha městech diecéze, ŘKF je organizuje na dvou místech. V Rychnově nad Kněžnou budou probíhat od 5. března do 30. dubna od 19.00 každý týden (kromě úterý 12. března) a ve čtvrtek 14. února se bude konat ukázkový večer. Další kurz Manželských večerů organizuje ŘKF Kutná Hora a bude probíhat od 15. února do 22. března od 19.00 do 21.00. Základem kurzu budou videa Manželů Leeových a především diskuse v rámci páru nad daným tématem. 

Litoměřická diecéze

Budou probíhat na více místech diecéze, např. v Liberci, Kadani, Litvínově.

Olomoucká arcidiecéze

  • Pouť zamilovaných: 16. února od 14.00, Dub nad Moravou - fara a poutní kostel Očišťování Panny Marie

Program začíná přednáškou P. Mgr. Milana Palkoviče z Velkých Losin a svědectvím manželů Kvapilíkových z Kroměříže a snad vyjde i čas na krátkou aktivitu pro posílení vztahu v páru. Vrcholem odpoledne bude mše svatá v poutním kostele (nachází se v něm také oltář sv. Valentina) celebrovaná P.  Milanem  Palkovičem. Po mši svaté přijměte pozvání na svatovalentýnskou večeři z místní farní kuchyně.

  • Manželské večery

Budou probíhat např. v Olomouci či Lipníku nad Bečvou. V Uherském Hradišti je organizuje Děkanátní centrum pro rodinu a budou začínat 13. února.

Přednáška je určena pro manžele a snoubence a povede ji známý kadeřník a jáhen Mgr. Jan Špilar.

Po registraci Vám budou každý den během Národního týdne manželství chodit bezplatně SMS zprávy s nápadem, který můžete pro svou polovičku udělat. Můžete se nechat inspirovat těmito SMS a dát druhému najevo, jak ji či ho máte opravdu rádi. 

Ostravsko-opavská diecéze

  • Valentýnské rande: 12. února od 17.30 do 21.00, Ostrava-Poruba - prostory „KAFÁRNY“; U Oblouku 501/10 a 14. února od 17.30 do 21.00, Ostrava-Zábřeh - Čujkovova 3185/40, G-centrum, prostory sálu v 1. patře; 

Akci pro manželské a snoubenecké páry připravilo Centrum pro rodinu. Jde o dva večery, při nichž si mohou páry najít pro sebe čas, strávit ho spolu a udělat si tak navzájem radost.

 Součástí přednášky bude také výstava SVOJI. 

  • Manželské večery

Budou probíhat na mnoha místech diecéze, ŘKF je organizuje v Havířově a začnou 19. února.

Plzeňská diecéze

Jedná se o nabídku cyklu přednášek a setkání, která je určena pro snoubence a ty, kteří uvažují o sňatku. Jednotlivá témata: Jak chápe katolická církev manželství; Hodíme se k sobě? Co si přinášíme, co očekáváme; Manželství z pohledu Bible; Psych. rozdíly mezi mužem a ženou, Potřeby muže a ženy; Komunikace, konflikty, vztahy k…; Sexualita, Odpovědné rodičovství a Manželský slib.

Pouť začne v 11 hodin na železniční zastávce Klabava (spoje: Plzeň – Klabava 10.37 - 10.48, Rokycany – Klabava, 10.59 - 11.02) a odtud bude pokračovat pěší pouť asi 3 kilometry na poutní místo Vršíček ke kostelu Navštívení Panny Marie, kde bude v 11.45 sloužit mši svatou P. Pavel Fořt. Poté bude program pokračovat na faře v Rokycanech (další 3 kilometry) společným obědem a následovat bude povídání na téma „Zabijáci manželství a jak se jim bránit“.

Pražská arcidiecéze

  • Pouť ke sv. Valentinu: 16. února od 10.00, Praha - Kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a Bazilika sv. Petra a Pavla

Tradičně ji pořádá Pastorační středisko-Centrum pro rodinu ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě od roku 2009. Pouť zahrnuje dopolední rekolekci a odpolední poutní bohoslužbu v bazilice sv. Petra a Pavla. Více info na stránkách Arcibiskupství pražského. Na rekolekci je nutná rezervace.

  • Manželské večery                                                                                                

V Praze a okolí bude začínat hned devět kurzů: Střelecký ostrov od 12. 2., Václavské náměstí od 14. 2., Kobylisy od 14. 2., Ládví od 12.2., Smíchov od 24. 2., Horoušany od 11. 2., Luka od 17.2., Jižní město od 11. 2. a  Zbraslav od 17. 2.

ŘKF organizuje Manželské večery ve Slaném. Začnou zde 12. února od 19.30.

(Zdroj: tiskoví mluvčí a webové stránky jednotlivých diecézí)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články