Papež František: Otroctví není otázkou dob minulých

08. 02. 2019 Rubrika: Papež František
Věřící na celém světě se dnes na svátek sv. Josefiny Bakhity spojují v přímluvách za oběti obchodu s lidmi. Právě v den jejího svátku se připomíná Mezinárodní den modliteb za oběti obchodu s lidmi, který papež František ustanovil v roce 2015. Motto letošního roku je „Společně proti obchodu s lidmi“.

Ačkoli se to snažíme přehlížet, otroctví není otázkou dob minulých. Při setkání s touto tragickou realitou si nikdo nemůže mýt ruce, pokud se nechce svým způsobem podílet na tomto zločinu proti lidskosti. Nelze opomíjet, že dnes ve světě existuje otroctví, a to v možná rozsáhlejší míře než dříve. Modleme se za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí,“ řekl papež František ve video poselství ke všeobecnému úmyslu Apoštolátu modlitby na tento měsíc, které zveřejnil včera v předvečer Mezinárodního dne modliteb za oběti obchodu s lidmi.

Dnes Svatý otec přijal na soukromé audienci členy Nadace Galileo, jejímž cílem je „boj za společnost, kde nikdo nebude zůstávat na okraji nebo trpět chudobou“. Nadace také dává velký důraz na vymýcení moderního otroctví a obchodu s lidmi ve všech jeho formách.

Křesťané musí bojovat proti obchodu s lidmi

Máte důležitou roli v šíření spásného poselství evangelia lidem naší doby, obzvláště těm nejvíce zranitelným. Pokračujte v tom, neboť nabízíte důležité svědectví. Je nezbytnou povinností každého křesťana, aby upozornil na situaci všech, kteří jsou zneužíváni nebo jsou oběťmi obchodu s lidmi,“ prohlásil papež František.

Sv. Josefina Bakhita

Mezinárodní den modliteb za oběti obchodu s lidmi byl ustanoven na 8. února, tedy na den památky svaté Josefiny Bakhity, která také prošla novodobým otroctvím a je patronkou obětí obchodu s lidmi. „Poznala bolestnou skutečnost reality otroctví, ponížení a násilí. Přesto díky Boží milosti nakonec poznala také opravdovou svobodu a radost,“ řekl Svatý otec.

Přistupujte k obětem s jemností a soucitem

Dále ve své promluvě podtrhnul, že svatost jejího života „není pouhou výzvou k boji proti modernímu otroctví, které je otevřenou ranou na těle společnosti a ranou na Kristově těle a zločinem proti lidskosti, ale také výzvou učit se od ní. Právě ona nás učí jak přistupovat k těm nejubožejším s něhou, jemností a soucitem,“ zdůraznil papež František.

Síť Talitha Kum

V rámci včerejší vatikánské tiskové konference k Mezinárodnímu dni modliteb za oběti obchodu s lidmi vystoupila také sestra Gabriella Bottani, která připomněla 10 let existence sítě řeholníků a řeholnic Talitha Kum, kterou v roce 2009 založila Mezinárodní unie generálních představených ženských a mužských řádů s cílem bojovat proti obchodu s lidmi.

Síť Talitha Kum vede aktivity týkající se prevence, vzdělávání, ochrany, partnerství a modlitby v 77 zemích po celém světě. Účastní se jí více než 1000 řeholních sester a dalších více než 2000 dobrovolníků, kteří působí  ve 150 operačních skupinách na všech kontinentech. Kromě toho se mezinárodní kancelář v Římě zabývá advokační činností ve spolupráci s vatikánskými dikasterii a agenturami OSN.

Vznik Mezinárodního dne modliteb za oběti obchodu

Ustanovení Mezinárodního dne modliteb za oběti obchodu s lidmi navázalo na deklaraci, v níž se v prosinci 2014 patnáctka představitelů světových náboženství včetně papeže Františka zavázala, že se zasadí, aby do roku 2020 vymizel fenomén otroctví. Již o rok dříve papež uvedl, že „obchod s lidmi je zločinem proti lidskosti. Musíme spojit síly, abychom osvobodili oběti a zastavili tento stále agresivnější zločin, který ohrožuje – kromě jednotlivců – také základní hodnoty společnosti, mezinárodní bezpečnost a spravedlnost, stejně jako ekonomii, rodinná pouta a samotné sociální soužití“.

Podle stránek českého Ministerstva vnitra obchod s lidmi způsobuje například mezinárodní ekonomická nerovnováha, chudoba, porušování lidských práv, politická nestabilita a nedostatečná informovanost. Podle resortu jde také o reakci na poptávku po levné pracovní síle a erotických službách.

Podle odhadů se na světě nachází 45 milionů takových obětí. Ředitelka české pobočky společnosti IOM Lucie Sládková uvedla, že novodobým otroctvím trpí především chudí lidé, kteří se nechali zlákat podvodnými sliby pašeráků. Ti je klamou vyhlídkami na lépe placenou práci nebo možnostmi vzdělání v zahraničí. Překupníci svým obětem vezmou pas a poté je v cílové zemi přimějí psychickým či fyzickým nátlakem k práci.   

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, Radio Proglas)

 

Autor článku: Tomáš Tetiva