Lupa
Obsah Obsah
Portál
Reklama

Zdenek Wasserbauer: Nemocniční kaplan musí mít charisma pro nemocné

Datum publikace9. 2. 2019, 15.00
TiskTisk

V poslední době můžeme v nemocnicích stále častěji potkat nemocniční kaplany. Kdo však nemocniční kaplan je, jaká je jeho role a kdo se jím může stát? To jsou některé z otázek, které jsme položili biskupovi Zdenku Wasserbauerovi, který je předsedou Rady pro zdravotnictví ČBK.

Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra

Kdo to vlastně je nemocniční kaplan? Můžete přiblížit, co je náplní jeho práce?

Do nemocnic běžně dochází kněží. Týká se to případů, kdy pacient žádá o svátostnou službu. Avšak nemocní lidé, a to i ti, kteří o svátosti nežádají, potřebují též osoby, které s nimi hovoří o duchovních záležitostech či se s nimi modlí. A tuto roli zastávají nemocniční kaplani, kteří slouží všem.

Nemocniční kaplan obvykle chodí v bílém plášti jako personál nemocnice a navštěvuje pacienty, kteří o jeho službu projevili zájem nebo ke kterým ho zavolal ošetřující lékař. Může také obcházet pokoje a nabízet svou podporu těm, u kterých vnímá, že o ni stojí. S každým člověkem pracuje na takové duchovní úrovni, na které pacient či jeho příbuzní jsou. Pokud zjistí, že by dotyčný potřeboval službu duchovního své církve (zpověď, eucharistii), pozve k němu kněze z dané církve.

Kaplan pracuje nejen s nemocnými, ale i příbuznými a někdy i pozůstalými a také je k dispozici personálu nemocnice.

Nemocniční kaplani též zajišťují v nemocnicích bohoslužby a pomáhají těm, kteří by se na ně sami nedostali.

Kdo se může stát nemocničním kaplanem? 

Nemocničním kaplanem může být ten, kdo je vyslán svou církví. Tedy nejen katolík, ale i člen církve, která je v Ekumenické radě církví. Protože nemáme dostatek kněží, mohou to být jak muži, tak ženy, tedy laici. Mezi nemocničními kaplany nachází uplatnění i trvalí jáhni. 

Jaké má mít nemocniční kaplan předpoklady? Je k tomu potřeba „nějaké studium“?

Především by se mělo jednat o člověka, který žije svoji víru a má schopnosti a touhu sloužit druhým v jejich obtížných životních situacích.

Podle dohody mezi ČBK a ERC a dle metodického pokynu ministra zdravotnictví z roku 2017 se vyžaduje: magisterské teologické vzdělání a absolvování kurzu nemocničních kaplanů na některé teologické fakultě (ETF UK Praha, KTF Olomouc, TF České Budějovice) a již zmíněné vyslání svou církví. V některých případech může stačit i bakalářské teologické vzdělání a dosažení magisterského titulu v blízkém oboru. Kurz nemocničních kaplanů může být z oprávněných důvodů absolvován i během zkušebního období. A jako předpoklad je též třeba uvést určitou míru charismatu pro nemocné.

Jaké kroky by měl člověk podniknout, aby se mohl stát nemocničním kaplanem?

Přihlásit se na svém biskupství u toho, kdo je pověřen koordinací nemocničních kaplanů. Ten s ním probere otázku vzdělání, motivaci k službě a místní možnosti.

Kaplan se pak stává zaměstnancem nemocnice?

V drtivé většině se jedná o zaměstnance nemocnice s tím, že dostává pověření od svého biskupa. Jedná se tedy o spolupráci mezi nemocnicí a biskupstvím na základě smlouvy o spolupráci při poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních.

Většinou nemají nemocniční kaplani plný úvazek, ale jen částečný. Mimo jiné i proto, že se jedná o náročnou službu jak duchovně tak i psychicky .

Je známo, kolik nemocničních kaplanů v ČR působí a kolik z nich je z katolické církve?

Města, kde nemocniční kaplani působí, a po rozkliknutí i jména jednotlivých nemocničních kaplanů jsou uvedena na webu Katolické asociace nemocničních kaplanů. Co se týče počtu, tak Výroční zpráva Katolické asociace NK z r. 2017 uvádí, že k 31.12.2017 v ČR působilo celkem 81 katolických nemocničních kaplanů.

Děkujeme za rozhovor.

Pro více informací můžete navštívit web kaplan-nemocnice.cz.

Patrony nemocničních kaplanů jsou sv. Matka Tereza z Kalkaty, sv. Anežka Česká, sv. Kamil de Lellis a sv. Jan Pavel II.

Autor článku: Radka Blajdová
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou