Informace před summitem předsedů biskupských konferencí v Římě

14. 02. 2019 téma: Ochrana nezletilých v církvi Rubrika: Domácí
Od 21. - 24. února proběhne ve Vatikánu setkání předsedů biskupských konferencí, kteří budou společně s papežem Františkem jednat o prevenci sexuálního zneužívání ze strany duchovních a ochraně dětí v církevním prostředí. Hlavní tři témata summitu jsou zodpovědnost, převzetí zodpovědnosti a transparentnost.

Českou biskupskou konferenci bude na summitu reprezentovat její předseda, kardinál Dominik Duka OP.  Předseda ČBK se na toto setkání připravuje a shromáždil na něj informace o situaci v ČR, specificky i v rámci katolické církve. U nás v současné době evidujeme deset případů duchovních, kteří byli od roku 1990 odsouzeni za sexuální delikty (nejen s nezletilými). Pan kardinál se s některými oběťmi a jejich rodinami již setkal, však v soukromí (na radu psychologů), aby obětem vyjádřil podporu a bolest nad tím, co museli prožít.

V rámci příprav proběhl také kněžský den v Arcidiecézi pražské a studijní den biskupů a představitelů řeholí, kde se účastníci touto problematikou detailně zabývali a debatovali s odborníky na trestní a kanonické právo, dětskými psychology, terapeuty a zástupci Policie ČR.

Církev v ČR je připravena jakékoliv případy řešit. Byla nastavena preventivní opatření a od roku 2015 existuje společná směrnice ČBK a konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve. V případě jakéhokoliv podezření má tedy církev v ČR jasná opatření ohledně dalšího postupu a aktivně na případech spolupracuje s Policií ČR. Pokud se prokáže pachatelova vina, je potrestán nejen podle trestního práva, ale i podle práva církevního.

V rámci jednotlivých diecézí byla také zřízena kolegia k šetření důvodnosti nařčení vzneseného vůči duchovnímu nebo pracovníkovi církevní instituce.

Autor článku: Monika Klimentová