Informace před summitem předsedů biskupských konferencí v Římě

Od 21. - 24. února proběhne ve Vatikánu setkání předsedů biskupských konferencí, kteří budou společně s papežem Františkem jednat o prevenci sexuálního zneužívání ze strany duchovních a ochraně dětí v církevním prostředí. Hlavní tři témata summitu jsou zodpovědnost, převzetí zodpovědnosti a transparentnost.
Publikováno: 14. 2. 2019 15:00

Českou biskupskou konferenci bude na summitu reprezentovat její předseda, kardinál Dominik Duka OP.  Předseda ČBK se na toto setkání připravuje a shromáždil na něj informace o situaci v ČR, specificky i v rámci katolické církve. U nás v současné době evidujeme deset případů duchovních, kteří byli od roku 1990 odsouzeni za sexuální delikty (nejen s nezletilými). Pan kardinál se s některými oběťmi a jejich rodinami již setkal, však v soukromí (na radu psychologů), aby obětem vyjádřil podporu a bolest nad tím, co museli prožít.

V rámci příprav proběhl také kněžský den v Arcidiecézi pražské a studijní den biskupů a představitelů řeholí, kde se účastníci touto problematikou detailně zabývali a debatovali s odborníky na trestní a kanonické právo, dětskými psychology, terapeuty a zástupci Policie ČR.

Církev v ČR je připravena jakékoliv případy řešit. Byla nastavena preventivní opatření a od roku 2015 existuje společná směrnice ČBK a konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve. V případě jakéhokoliv podezření má tedy církev v ČR jasná opatření ohledně dalšího postupu a aktivně na případech spolupracuje s Policií ČR. Pokud se prokáže pachatelova vina, je potrestán nejen podle trestního práva, ale i podle práva církevního.

V rámci jednotlivých diecézí byla také zřízena kolegia k šetření důvodnosti nařčení vzneseného vůči duchovnímu nebo pracovníkovi církevní instituce.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020