Informace před summitem předsedů biskupských konferencí v Římě

Od 21. - 24. února proběhne ve Vatikánu setkání předsedů biskupských konferencí, kteří budou společně s papežem Františkem jednat o prevenci sexuálního zneužívání ze strany duchovních a ochraně dětí v církevním prostředí. Hlavní tři témata summitu jsou zodpovědnost, převzetí zodpovědnosti a transparentnost.
Publikováno: 14. 2. 2019 14:00

Českou biskupskou konferenci bude na summitu reprezentovat její předseda, kardinál Dominik Duka OP.  Předseda ČBK se na toto setkání připravuje a shromáždil na něj informace o situaci v ČR, specificky i v rámci katolické církve. U nás v současné době evidujeme deset případů duchovních, kteří byli od roku 1990 odsouzeni za sexuální delikty (nejen s nezletilými). Pan kardinál se s některými oběťmi a jejich rodinami již setkal, však v soukromí (na radu psychologů), aby obětem vyjádřil podporu a bolest nad tím, co museli prožít.

V rámci příprav proběhl také kněžský den v Arcidiecézi pražské a studijní den biskupů a představitelů řeholí, kde se účastníci touto problematikou detailně zabývali a debatovali s odborníky na trestní a kanonické právo, dětskými psychology, terapeuty a zástupci Policie ČR.

Církev v ČR je připravena jakékoliv případy řešit. Byla nastavena preventivní opatření a od roku 2015 existuje společná směrnice ČBK a konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve. V případě jakéhokoliv podezření má tedy církev v ČR jasná opatření ohledně dalšího postupu a aktivně na případech spolupracuje s Policií ČR. Pokud se prokáže pachatelova vina, je potrestán nejen podle trestního práva, ale i podle práva církevního.

V rámci jednotlivých diecézí byla také zřízena kolegia k šetření důvodnosti nařčení vzneseného vůči duchovnímu nebo pracovníkovi církevní instituce.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021