Bylo zahájeno přihlašování na Noc kostelů 2019

Letošní Noc kostelů připadá na pátek 24. května a v České republice se bude konat již po jedenácté. Od února bylo zahájeno přihlašování kostelů a modliteben a diecéze také vyzývají k objednání propagačních materiálů. Mottem letošního ročníku je verš z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek.“ (Iz 30,29).
Publikováno: 15. 2. 2019 15:00

Noc kostelů je příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a modliteben a ve večerní a noční atmosféře jim tak nabídnout možnost poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.

V loňském roce, kdy se konal jubilejní desátý ročník, se v ČR do Noci kostelů zapojilo celkem 1515 kostelů a modliteben, do kterých organizátoři zaznamenali bezmála půl milionu návštěvnických vstupů za jediný večer. Připraveno bylo více než sedm a půl tisíce programů pro všechny skupiny návštěvníků.

Noc kostelů se těší velké oblibě a kromě ČR a Rakouska, kde tato myšlenka v roce 2005 vznikla, se Noc kostelů koná také na Slovensku (od roku 2011), dále v Estonsku (od roku 2012) a v roce 2016 se k ní připojilo také Švýcarsko.

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019

K připojení do Noci kostelů 2019 jsou pozvány všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR.

K přihlášení kostela do Noci kostelů 24. 5. 2019 je třeba:

1. respektovat CÍLE a TEZE 

2. vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM.

3. duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2019 a aktualizaci informací o kostele.

Při přihlášení si můžete na webu objednat propagační materiály, uzávěrka objednávek je většinou do konce března, ev. dubna.

Kontakty na koordinátory NK za jednotlivé diecéze najdete na webu NK.

Vzhledem k tomu, že většina diecézí připravuje poutnický pas či brožuru, ve které zve návštěvníky na programy Noci kostelů v celé diecézi, je potřeba zaslat programy koordinátorům co nejdříve do daného termínu.

  • Brněnská diecéze

Diecéze chystá brožurku s programem brněnských kostelů a širokého okolí. Uzávěrka programů je do 10.4. Materiály budou zdarma k dispozici k vyzvednutí na biskupství od dubna, brožurka pak na přelomu května. Vlastní brožury připravuje Třebíčsko a Jihlavsko.

„Novinky letošní NK jsou v jednání. Plánuje se cyklotrasa v okolí Brna a dále okruh po mariánských kostelech v Brně,“ uvedla koordinátorka za diecézi Marie Pospíšilová.

  • Českobudějovická diecéze

Poutnické pasy budou připraveny pouze oblastně, nepřipravuje se společný pro celou diecézi. Informace ohledně programů je nutné zaslat do 18.4. Objednávky materiálů, které budou k dispozici za symbolickou úhradu dle tipu, jsou možné do konce dubna. Koordinátorem NK za diecézi je Štěpán Hadač.

Novinkou NK by v letošním roce mohl být nový doprovodný materiál, např. sešitky s evangelii, ale zatím není rozhodnuto. 

  • Královéhradecká diecéze

Diecéze opět chystá poutnický pas, uzávěrka programů je do 10.3. Ke stejnému datu je také potřeba objednat propagační materiály, které budou do určité částky zdarma. „Jako v loňském roce proběhne v Hradci Králové opět Noc kostelů na kole,“ uvedla koordinátorka za královehradeckou diecézi Jitka Pokorná.

  • Litoměřická diecéze

Diecéze připravuje společnou brožurku/poutnický pas a její uzávěrka je 20.3. Základní propagační materiály budou díky krajské dotaci a MKČR k dispozici zdarma. „Termín pro objednání materiálů není pevně stanoven, ale ideální by bylo do poloviny dubna kvůli distribuci. Pokud se však někdo přihlásí později a materiály ještě budou, určitě mu je rádi poskytneme,“ uvádí koordinátorka pro litoměřickou diecézi Kristýna Solničková.

Novinky diecéze prozatím žádné nechystá, co se týče materiálů, rádi by rozšířili nabídku, ale vše bude záviset na finančních prostředcích. Připravuje se opět výtvarná soutěž pro děti a fotografická soutěž pro dospělé (od 16 let). Fotosoutěž má téma jako v každém roce: „Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu“ a v případě tématu výtvarné soutěže je na facebookové stránce biskupství vytvořena anketka.

  • Olomoucká arcidiecéze

Poutnický pas společný za celou arcidiecézi se nechystá, bude k dispozici pouze poutnický pas pro město Olomouc a pro město Prostějov a dále pro Zlín a okolí, kteří si zlíňáci připravují sami. Propagační materiály se objednávají do 15.3. Jako vždy budou plakáty zdarma v jakémkoli množství, ostatní propagační materiály jsou s malým doplatkem.

„Novinkou bude poutní cesta po kostelech arcibiskupa Rudolfa Jana, jehož výročí letos slavíme. Povede po kostelech, které arcibiskup založil, obnovil, opravil nebo má nějakou jinou spojitost s jeho osobou - např. srdce v dómské kryptě apod.,“ uvedl koordinátor NK za arcidiecézi Luboš Nágl.

  • Ostravsko-opavská diecéze

Diecéze poutnický pas nechystá, ale opět připravuje vydání Poutnických novin. Farnosti, které mají zájem do Poutnických novin otisknout zajímavé programové tipy, tak musí učinit do 25.3. na mailovou adresu: nockostelu@doo.cz

Přihlašování kostelů bylo spuštěno a jsou již první farnosti, které se přihlásily. Propagační materiály lze objednat do 25. 3., po tomto termínu je možné již jen přihlášení bez objednání materiálů. Tyto materiály budou přihlášeným poskytnuty zdarma (kromě nového banneru) na koordinační schůzce pořadatelů konané 25.4. na biskupství. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na koordinátorku Magdalénu Kocychovou.

  • Plzeňská diecéze

Připravuje se brožura s mapou a přehledem všech míst a programů dostupných při letošní Noci kostelů na území plzeňské diecéze. „Informace do ní je potřeba dodat do 15.3. a ke stejnému datu je také potřeba objednat propagační materiály, které budou k dispozici zdarma. Brožurka vyjde začátkem května,“ uvedla koordinátorka NK za diecézi Ludmila Němečková.

  • Pražská arcidiecéze

„Pražská arcidiecéze připravuje brožuru s programy kostelů celé diecéze a vzhledem k tomu, že se zde do NK zapojuje přes 300 kostelů, je potřeba, aby pořadatelé zaslali své programy do 10.3., kdy je uzávěrka. Návštěvníkům bude opět k dispozici karta, na které můžou sbírat razítka z jednotlivých objektů. Materiály je potřeba objednat do 25.3., brožury, karta na razítka a plakáty budou zdarma,“ uvedla koordinátorka NK Zuzana Kakušková.

(Zdroj: diecézní mluvčí a koordinátoři NK, www.nockostelu.cz)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021