Bylo zahájeno přihlašování na Noc kostelů 2019

Letošní Noc kostelů připadá na pátek 24. května a v České republice se bude konat již po jedenácté. Od února bylo zahájeno přihlašování kostelů a modliteben a diecéze také vyzývají k objednání propagačních materiálů. Mottem letošního ročníku je verš z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek.“ (Iz 30,29).
Publikováno: 15. 2. 2019 15:00

Noc kostelů je příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a modliteben a ve večerní a noční atmosféře jim tak nabídnout možnost poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.

V loňském roce, kdy se konal jubilejní desátý ročník, se v ČR do Noci kostelů zapojilo celkem 1515 kostelů a modliteben, do kterých organizátoři zaznamenali bezmála půl milionu návštěvnických vstupů za jediný večer. Připraveno bylo více než sedm a půl tisíce programů pro všechny skupiny návštěvníků.

Noc kostelů se těší velké oblibě a kromě ČR a Rakouska, kde tato myšlenka v roce 2005 vznikla, se Noc kostelů koná také na Slovensku (od roku 2011), dále v Estonsku (od roku 2012) a v roce 2016 se k ní připojilo také Švýcarsko.

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019

K připojení do Noci kostelů 2019 jsou pozvány všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR.

K přihlášení kostela do Noci kostelů 24. 5. 2019 je třeba:

1. respektovat CÍLE a TEZE 

2. vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM.

3. duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2019 a aktualizaci informací o kostele.

Při přihlášení si můžete na webu objednat propagační materiály, uzávěrka objednávek je většinou do konce března, ev. dubna.

Kontakty na koordinátory NK za jednotlivé diecéze najdete na webu NK.

Vzhledem k tomu, že většina diecézí připravuje poutnický pas či brožuru, ve které zve návštěvníky na programy Noci kostelů v celé diecézi, je potřeba zaslat programy koordinátorům co nejdříve do daného termínu.

  • Brněnská diecéze

Diecéze chystá brožurku s programem brněnských kostelů a širokého okolí. Uzávěrka programů je do 10.4. Materiály budou zdarma k dispozici k vyzvednutí na biskupství od dubna, brožurka pak na přelomu května. Vlastní brožury připravuje Třebíčsko a Jihlavsko.

„Novinky letošní NK jsou v jednání. Plánuje se cyklotrasa v okolí Brna a dále okruh po mariánských kostelech v Brně,“ uvedla koordinátorka za diecézi Marie Pospíšilová.

  • Českobudějovická diecéze

Poutnické pasy budou připraveny pouze oblastně, nepřipravuje se společný pro celou diecézi. Informace ohledně programů je nutné zaslat do 18.4. Objednávky materiálů, které budou k dispozici za symbolickou úhradu dle tipu, jsou možné do konce dubna. Koordinátorem NK za diecézi je Štěpán Hadač.

Novinkou NK by v letošním roce mohl být nový doprovodný materiál, např. sešitky s evangelii, ale zatím není rozhodnuto. 

  • Královéhradecká diecéze

Diecéze opět chystá poutnický pas, uzávěrka programů je do 10.3. Ke stejnému datu je také potřeba objednat propagační materiály, které budou do určité částky zdarma. „Jako v loňském roce proběhne v Hradci Králové opět Noc kostelů na kole,“ uvedla koordinátorka za královehradeckou diecézi Jitka Pokorná.

  • Litoměřická diecéze

Diecéze připravuje společnou brožurku/poutnický pas a její uzávěrka je 20.3. Základní propagační materiály budou díky krajské dotaci a MKČR k dispozici zdarma. „Termín pro objednání materiálů není pevně stanoven, ale ideální by bylo do poloviny dubna kvůli distribuci. Pokud se však někdo přihlásí později a materiály ještě budou, určitě mu je rádi poskytneme,“ uvádí koordinátorka pro litoměřickou diecézi Kristýna Solničková.

Novinky diecéze prozatím žádné nechystá, co se týče materiálů, rádi by rozšířili nabídku, ale vše bude záviset na finančních prostředcích. Připravuje se opět výtvarná soutěž pro děti a fotografická soutěž pro dospělé (od 16 let). Fotosoutěž má téma jako v každém roce: „Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu“ a v případě tématu výtvarné soutěže je na facebookové stránce biskupství vytvořena anketka.

  • Olomoucká arcidiecéze

Poutnický pas společný za celou arcidiecézi se nechystá, bude k dispozici pouze poutnický pas pro město Olomouc a pro město Prostějov a dále pro Zlín a okolí, kteří si zlíňáci připravují sami. Propagační materiály se objednávají do 15.3. Jako vždy budou plakáty zdarma v jakémkoli množství, ostatní propagační materiály jsou s malým doplatkem.

„Novinkou bude poutní cesta po kostelech arcibiskupa Rudolfa Jana, jehož výročí letos slavíme. Povede po kostelech, které arcibiskup založil, obnovil, opravil nebo má nějakou jinou spojitost s jeho osobou - např. srdce v dómské kryptě apod.,“ uvedl koordinátor NK za arcidiecézi Luboš Nágl.

  • Ostravsko-opavská diecéze

Diecéze poutnický pas nechystá, ale opět připravuje vydání Poutnických novin. Farnosti, které mají zájem do Poutnických novin otisknout zajímavé programové tipy, tak musí učinit do 25.3. na mailovou adresu: nockostelu@doo.cz

Přihlašování kostelů bylo spuštěno a jsou již první farnosti, které se přihlásily. Propagační materiály lze objednat do 25. 3., po tomto termínu je možné již jen přihlášení bez objednání materiálů. Tyto materiály budou přihlášeným poskytnuty zdarma (kromě nového banneru) na koordinační schůzce pořadatelů konané 25.4. na biskupství. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na koordinátorku Magdalénu Kocychovou.

  • Plzeňská diecéze

Připravuje se brožura s mapou a přehledem všech míst a programů dostupných při letošní Noci kostelů na území plzeňské diecéze. „Informace do ní je potřeba dodat do 15.3. a ke stejnému datu je také potřeba objednat propagační materiály, které budou k dispozici zdarma. Brožurka vyjde začátkem května,“ uvedla koordinátorka NK za diecézi Ludmila Němečková.

  • Pražská arcidiecéze

„Pražská arcidiecéze připravuje brožuru s programy kostelů celé diecéze a vzhledem k tomu, že se zde do NK zapojuje přes 300 kostelů, je potřeba, aby pořadatelé zaslali své programy do 10.3., kdy je uzávěrka. Návštěvníkům bude opět k dispozici karta, na které můžou sbírat razítka z jednotlivých objektů. Materiály je potřeba objednat do 25.3., brožury, karta na razítka a plakáty budou zdarma,“ uvedla koordinátorka NK Zuzana Kakušková.

(Zdroj: diecézní mluvčí a koordinátoři NK, www.nockostelu.cz)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Komentář C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše

Přinášíme vám komentář profesora Ctirada Václava Pospíšila, teologa a kněze, ve kterém se zamýšlí (nejen) nad doku-dramatem Poslední dny Ježíše Krista, který nedávno odvysílala Česká televize.
26.02.2021

COMECE: Princip nediskriminace nesmí rozostřovat limity EU

Zvláštní péče o dítě před i po jeho narození je součástí mezinárodních právních standardů. Ani legislativa Evropské unie ani Evropská konvence o lidských právech nepředvídají právo na potrat. Zákony o interrupcích jsou v kompetenci právních systémů jednotlivých členských zemí - to jsou hlavní argumenty, s nimiž se vedení Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) ohradilo proti rezoluci Evropského parlamentu z 26. listopadu ohledně změny potratového zákona v Polsku.
26.02.2021

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop na adrese eshop.cirkev.cz. V novém e-shopu je možné zakoupit nejen knihy, ale i mešní víno, liturgické předměty či klášterní produkty, nyní nově vše v jednom společném nákupním košíku. Přinese také zásadní změnu v distribuci zboží, a to díky tisícovkám výdejních míst Zásilkovny po celé ČR a na Slovensku, čímž se zvýší a zlevní dostupnost sortimentu celého Karmelitánského nakladatelství.
25.02.2021

Bývalý vatikánský velvyslanec v Bagdádu o nadcházející cestě Svatého otce do Iráku

Během své funkce apoštolského nuncia sloužil kardinál Fernando Filoni mezi lety 2001 až 2006 také v Iráku. Po vypuknutí války odmítl opustit svůj úřad a zůstal v zemi po celou dobu konfliktu, navzdory četným výbuchům a sebevražedným útokům. Plánovaná návštěva papeže Františka se uskuteční ve dnech 5. - 8. března. Bude to vůbec poprvé, co papež tuto zemi navštíví, a podle kardinála Filoniho bude jeho cesta „dobrou příležitostí k mezináboženskému dialogu“ a k tomu, „aby dodal křesťanům nadšení a odvahu“.
25.02.2021

Připomínáme si 71. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Na dnešní připadá 71. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení ze strany Státní policie.
25.02.2021