Dvacet jedna bodů k zamyšlení pro účastníky summitu

Svatý otec se dnes s účastníky summitu o ochraně nezletilých v církvi podělil o několik "vodítek", které by pro ně mohly být užitečné. Jedná se o 21 bodů k zamyšlení, které vzešly v rámci příprav na tento summit přímo od biskupských konferencí. Papež je shrnul do jednoho seznamu, který byl distribuován dnes dopoledne delegátům.
Publikováno: 21. 2. 2019 19:15

Body k zamyšlení
 
1.    Vypracovat praktickou příručku, ve které budou specifikovány kroky, které mají být přijaty autoritami v klíčových okamžicích od vzniku případu.


2.    Zřídit naslouchací skupinu složenou z vyškolených odborníků, kteří budou moci vyhodnotit případy možného zneužívání.


3.    Stanovit kritéria pro přímé zapojení biskupa nebo představeného řádu.


4.    Nastavit společné postupy pro vyšetřování obvinění, ochranu obětí a právo obviněného na obhajobu.


5.    Informovat orgány trestně činné a vyšší církevní orgány v souladu s občanskými a kanonickými normami.


6.    Pravidelně zkoumat nařízení a normy týkající se ochrany prostředí pro nezletilé ve všech pastoračních strukturách; protokoly a normy založené na zásadách spravedlnosti a lásky, které musí být propojeny tak, aby činnost církve i v této oblasti byla v souladu s jejím posláním.


7.    Zřídit specifické protokoly pro vyřizování obvinění proti biskupům.


8.    Doprovázet, chránit a starat se o oběti, nabídnout jim veškerou nezbytnou podporu pro úplné uzdravení.


9.    Zvyšovat povědomí o příčinách a důsledcích sexuálního zneužívání prostřednictvím trvalé formace biskupů, představených řádů, kněží a osob v pastorační službě.


10.  Připravit pastorační péči pro komunity zraněné zneužíváním a cesty pokání a obnovy pro pachatele.


11.  Posílit spolupráci se všemi lidmi dobré vůle a se zástupci sdělovacích prostředků, aby se mohla rozpoznat a rozlišit pravdivá obvinění od falešných případů, obvinění od pomluvy, aby se zabránilo zahořklosti, narážkám, fámám a pomluvám (srov. Promluva k Římské kurii, 21. 12. 2018).


12.   Zvýšit minimální věk pro vstup do manželství na šestnáct let.


13.   Zavést ustanovení, která upravují a usnadňují účast laických odborníků ve vyšetřování a v různých úrovních jurisdikce kanonických procesů týkajících se sexuálního zneužívání a / nebo moci.


14.   Právo na obhajobu je nezbytné pro zachování principu přirozeného a církevního práva presumpce neviny až do prokázání viny obviněného. Proto je nutné zabránit publikování seznamů obviněných, a to i ze strany diecézí, před předběžným vyšetřováním a konečným odsouzením.


15.   Dodržovat tradiční princip přiměřenosti trestu s ohledem na spáchaný trestný čin. Rozhodnout, jestli kněží a biskupové, vinní ze sexuálního zneužívání nezletilých, mají opustit kněžskou službu.


16.   Zavést pravidla pro seminaristy, kandidáty ke kněžství a pro zasvěcený život a připravit pro ně vstupní a navazující vzdělávací programy, které jim pomohou rozvinout jejich lidskou, duchovní a psychosexuální zralost, stejně tak jako jejich mezilidské vztahy a chování.


17.   U kandidátů ke kněžství a pro zasvěcený život provést psychologické hodnocení kvalifikovanými a akreditovanými odborníky.


18.   Zavést normy, které budou upravovat přesun seminaristů nebo kandidátů řeholního života z jednoho semináře do druhého; stejně tak jako přesun kněží či řeholníků do jiné diecéze nebo kongregace.


19.   Vypracovat závazná pravidla chování pro všechny kněze, řeholníky, církevní pracovníky a dobrovolníky, která by nastavovala hranice v osobních vztazích. Specifikovat nutné požadavky na zaměstnance a dobrovolníky a zkontrolovat jejich rejstřík trestů.


20.   Podávat veškeré informace a údaje o nebezpečí zneužívání a jeho důsledcích, o tom jak rozpoznat příznaky zneužívání a jak hlásit podezření ze sexuálního zneužívání. To vše musí probíhat ve spolupráci s rodiči, učiteli, odborníky a civilními orgány.


21.   Tam, kde to ještě nebylo učiněno, ustanovit skupinu snadno přístupnou obětem, kde mohou ohlásit eventuální zločiny. Tato skupina by měla mít určitou nezávislost s ohledem k místním církevním autoritám a měla by být složena z odborníků (kněží i laiků), kteří jsou schopni věnovat pozornost církve těm, kteří se v této oblasti cítí uraženi nevhodným chováním ze strany duchovních.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

30. ročník Katolické charismatické konference

„Zůstaňte v mé lásce“ (J 15,9) byl mottem již 30. ročníku Katolické charismatické konference, která se konala ve dnech 10.-14. července na brněnském Výstavišti. Hlavním hostem letošního jubilejního ročníku byl slovenský řeholní kněz a misionář P. Michal Zamkovský CSsR a zahraničním hostem Miriam Swaffieldová, která pomáhá studentům v jejich cestě s Bohem a učí je evangelizovat. Program konference tvoří přednášky, adorace, možnost svátosti smíření, neformální setkání, společná a přímluvná modlitba a bohoslužby. Konference se účastní také více než tisícovka dětí, pro které připravují mladí dobrovolníci, tzv. „pomeranči“, paralelní dětskou konferenci.
15.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 29. týden 2019

V týdnu od 15. července se můžete těšit na Kafemlýnek věnovaný fenoménu Pomalé módy nebo Barvínek o geocachingu.
12.07.2019

Litomyšlské dny barokní tradice se uskuteční už po čtvrté

Pod záštitou České biskupské konference, ministerstva kultury a dalších institucí pořádá Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl ve dnech 11. až 18. srpna 2019 v pořadí již čtvrtý ročník duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, jehož hlavním cílem je zprostředkovat člověku 21. století dědictví barokní doby, a to skrze nejrůznější duchovní i kulturní akce. Jedná se o jeden z největších kulturních projektů v České republice přímo pořádaných farností, který každoročně přitáhne stovky návštěvníků.
12.07.2019

Katolický týdeník: Víra na stříbrném plátně

Filmy mohou, stejně jako další média a sdělovací prostředky, duchovně promlouvat ke svému publiku. Jejich vliv navíc stále roste, a nabízí tak příležitost k oslovení velkého množství lidí.
12.07.2019

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner chce povzbudit věřící na národní pouti v ukrajinské Zarvanici

S povzbuzením a také s pozdravy z České republiky vystoupí v sobotu 13. července 2019 olomoucký arcibiskup Jan Graubner na národní pouti v ukrajinské Zarvanici, kam jej pozvali ukrajinští biskupové. Pouť je letos věnovaná 30. výročí vystoupení ukrajinské řeckokatolické církve z ilegality a také modlitbě za mír na Ukrajině. Arcibiskup dále navštíví místa, kde už dlouhá léta pomáhají pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO). Jejich společná cesta potrvá od 11. do 17. července.
11.07.2019