Dvacet jedna bodů k zamyšlení pro účastníky summitu

Svatý otec se dnes s účastníky summitu o ochraně nezletilých v církvi podělil o několik "vodítek", které by pro ně mohly být užitečné. Jedná se o 21 bodů k zamyšlení, které vzešly v rámci příprav na tento summit přímo od biskupských konferencí. Papež je shrnul do jednoho seznamu, který byl distribuován dnes dopoledne delegátům.
Publikováno: 21. 2. 2019 18:15

Body k zamyšlení
 
1.    Vypracovat praktickou příručku, ve které budou specifikovány kroky, které mají být přijaty autoritami v klíčových okamžicích od vzniku případu.


2.    Zřídit naslouchací skupinu složenou z vyškolených odborníků, kteří budou moci vyhodnotit případy možného zneužívání.


3.    Stanovit kritéria pro přímé zapojení biskupa nebo představeného řádu.


4.    Nastavit společné postupy pro vyšetřování obvinění, ochranu obětí a právo obviněného na obhajobu.


5.    Informovat orgány trestně činné a vyšší církevní orgány v souladu s občanskými a kanonickými normami.


6.    Pravidelně zkoumat nařízení a normy týkající se ochrany prostředí pro nezletilé ve všech pastoračních strukturách; protokoly a normy založené na zásadách spravedlnosti a lásky, které musí být propojeny tak, aby činnost církve i v této oblasti byla v souladu s jejím posláním.


7.    Zřídit specifické protokoly pro vyřizování obvinění proti biskupům.


8.    Doprovázet, chránit a starat se o oběti, nabídnout jim veškerou nezbytnou podporu pro úplné uzdravení.


9.    Zvyšovat povědomí o příčinách a důsledcích sexuálního zneužívání prostřednictvím trvalé formace biskupů, představených řádů, kněží a osob v pastorační službě.


10.  Připravit pastorační péči pro komunity zraněné zneužíváním a cesty pokání a obnovy pro pachatele.


11.  Posílit spolupráci se všemi lidmi dobré vůle a se zástupci sdělovacích prostředků, aby se mohla rozpoznat a rozlišit pravdivá obvinění od falešných případů, obvinění od pomluvy, aby se zabránilo zahořklosti, narážkám, fámám a pomluvám (srov. Promluva k Římské kurii, 21. 12. 2018).


12.   Zvýšit minimální věk pro vstup do manželství na šestnáct let.


13.   Zavést ustanovení, která upravují a usnadňují účast laických odborníků ve vyšetřování a v různých úrovních jurisdikce kanonických procesů týkajících se sexuálního zneužívání a / nebo moci.


14.   Právo na obhajobu je nezbytné pro zachování principu přirozeného a církevního práva presumpce neviny až do prokázání viny obviněného. Proto je nutné zabránit publikování seznamů obviněných, a to i ze strany diecézí, před předběžným vyšetřováním a konečným odsouzením.


15.   Dodržovat tradiční princip přiměřenosti trestu s ohledem na spáchaný trestný čin. Rozhodnout, jestli kněží a biskupové, vinní ze sexuálního zneužívání nezletilých, mají opustit kněžskou službu.


16.   Zavést pravidla pro seminaristy, kandidáty ke kněžství a pro zasvěcený život a připravit pro ně vstupní a navazující vzdělávací programy, které jim pomohou rozvinout jejich lidskou, duchovní a psychosexuální zralost, stejně tak jako jejich mezilidské vztahy a chování.


17.   U kandidátů ke kněžství a pro zasvěcený život provést psychologické hodnocení kvalifikovanými a akreditovanými odborníky.


18.   Zavést normy, které budou upravovat přesun seminaristů nebo kandidátů řeholního života z jednoho semináře do druhého; stejně tak jako přesun kněží či řeholníků do jiné diecéze nebo kongregace.


19.   Vypracovat závazná pravidla chování pro všechny kněze, řeholníky, církevní pracovníky a dobrovolníky, která by nastavovala hranice v osobních vztazích. Specifikovat nutné požadavky na zaměstnance a dobrovolníky a zkontrolovat jejich rejstřík trestů.


20.   Podávat veškeré informace a údaje o nebezpečí zneužívání a jeho důsledcích, o tom jak rozpoznat příznaky zneužívání a jak hlásit podezření ze sexuálního zneužívání. To vše musí probíhat ve spolupráci s rodiči, učiteli, odborníky a civilními orgány.


21.   Tam, kde to ještě nebylo učiněno, ustanovit skupinu snadno přístupnou obětem, kde mohou ohlásit eventuální zločiny. Tato skupina by měla mít určitou nezávislost s ohledem k místním církevním autoritám a měla by být složena z odborníků (kněží i laiků), kteří jsou schopni věnovat pozornost církve těm, kteří se v této oblasti cítí uraženi nevhodným chováním ze strany duchovních.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František se v Assisi setká s chudými lidmi

Papež František se 12. listopadu vypraví na soukromou návštěvu Assisi, aby se zde setkal s chudými lidmi z celé Evropy, v předvečer Světového dne chudých, který připadá na 33. neděli v liturgickém mezidobí, letos tedy na 14. listopad.
16.10.2021

Už vím - Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?

Přinášíme další video v rámci pořadu P. Romana Vlka s názvem "UŽ VÍM", ve kterém odpovídá na otázky dětí.
15.10.2021

Pálffyho palác hostí unikátní výstavu o sv. Ludmile

Jedinečnou výstavu věnovanou přemyslovské kněžně sv. Ludmile si budou moci od 15. října zájemci prohlédnout v Pálffyho paláci na pražské Malé Straně zdarma.
15.10.2021

Kardinál Schönborn: Co nám chce Bůh sdělit skrze člověka

Papež zvolil novou formu biskupské synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka, skrze lidské utrpení. Upozorňuje na to kardinál Christoph Schönborn, který byl v Římě jako delegát rakouské církve na zahájení synodálního procesu.
15.10.2021

Biskupství plzeňské chce zlepšit hospodaření na svých pozemcích. Projekt Živá půda mu pomáhá k udržitelnému zemědělství.

Biskupství plzeňské se rozhodlo změnit způsob hospodaření na vrácených zemědělských pozemcích. Spojilo se s odborníky z projektu Živá půda, kteří po revizi stavu pozemků navrhli konkrétní opatření a způsob hospodaření, který povede ke zlepšení stavu půdy a jejímu zhodnocení. Jedná se o první projekt takového rozsahu, který využívá potenciál církevních restitucí k zastavení degradace půdy a navrácení života do zemědělské krajiny.
14.10.2021