V Římě začal summit na téma sexuální zneužívání nezletilých

V Římě dnes začalo čtyřdenní setkání věnované problematice sexuálního zneužívání nezletilých v církvi. Celkově se ho účastní asi 190 osob – kromě předsedů biskupských konferencí a patriarchů východních církví i biskupové, kteří nepřísluší k žádné biskupské konferenci, řeholníci a řeholnice a zástupci římské kurie a Rady kardinálů. Českou biskupskou konferenci zde zastupuje její předseda – kardinál Dominik Duka.
Publikováno: 21. 2. 2019 11:00

Foto: Vatican News

Členové organizačního výboru summitu se ještě ve středu večer setkali s reprezentanty skupin sdružujících oběti sexuálního zneužívání. Podle prozatímního ředitele tiskového střediska Svatého stolce Alessandra Gisottiho se setkání zúčastnilo 12 lidí, mužů i žen, z různých částí světa a trvalo přes dvě hodiny. Vatikánský tiskový mluvčí jim poděkoval za jejich „upřímnost, hloubku a sílu svědectví, které pomohou lépe pochopit závažnost a naléhavost problémů, jimž se toto setkání bude věnovat."
 

Summit byl ve čtvrtek ráno zahájen společnou modlitbou. “Nikdo mne nevyslechl, ani moji rodiče, ani moji přátelé, ani později církevní představitelé. Nechtěli slyšet mne a můj pláč. A já se ptám: proč? Ptám se, proč mne neslyšel Bůh,” tato slova vložil jménem obětí do úvodní modlitby P. Hans Zollner, vedoucí Centra pro ochranu nezletilých na Papežské gregoriánské univerzitě. O traumatu prožitém v dětství vypověděli ve videozáznamu čtyři muži (z Jižní Ameriky, ze Spojených států, z Evropy a z Asie) a jedna africká žena.

Poté následovala krátká úvodní promluva papeže Františka. "Neseme si na toto setkání břemeno pastorační a církevní odpovědnosti, které nás nutí společně diskutovat, synodálně, upřímně a hluboce o tom, jak čelit tomuto zlu, které postihuje církev a lidstvo. Svatý Boží lid se na nás dívá, neočekává od nás jednoduché a předvídatelné odsudky, ale přípravu konkrétních a efektivních opatření. Potřebujeme konkrétnost," řekl mimo jiné Svatý otec.
 
Program setkání je rozdělen na dopolední a odpolední zasedání. Během dopoledne zazní dva referáty,  po kterých bude čas na otázky a následně práce v 11 skupinách rozdělených podle jazyků. Celý první den je věnován tématu odpovědnosti biskupů. Dnes dopoledne bude na toto téma hovořit kardinál Luis Antonio Tagle z Filipín a arcibiskup Charles Scicluna z Malty. Odpolední zasedání zahájí přednáška kardinála Salazara Gómeze z Kolumbie, na kterou naváže opět práce ve skupinách. 

Promluvy je možné sledovat živě na stránce Vatican News.

Zdroj: Vatican News
 
 
 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019