banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti charitních sociálních služeb

V srpnu 2018 byla ukončena realizace dvouletého projektu Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti charitních sociálních služeb, který realizovala Charita Česká republika a jehož partnery byly všechny arcidiecézní a diecézní Charity v ČR a Česká katolická charita.
Publikováno: 22. 2. 2019 11:30

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit napříč Českou republikou a dát vzniknout nové síti systematické metodické podpory sociálních služeb. Jednalo se o první celostátní projekt Charity ČR, který do svých aktivit zahrne všechny místní Charity poskytující sociální služby. Aktivity projektu byly podpořeny dotací ve výši téměř 10 milionů korun, která byla rozdělena mezi složky Charity ČR - 8 arcidiecézních a diecézních Charit a Českou katolickou charitu. Projekt svými aktivitami posílil odbornost a kompetence několika stovek sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

V rámci projektu bylo realizováno 27 auditů kvality sociálních služeb a téměř 2000 metodických konzultací. Podporu sociálním službám zajišťoval tým sociálních pracovníků-metodiků v arci/diecézních charitách, kteří mezi sebou sdíleli zkušenosti a informace v rámci odborného kolegia.

Výstupy projektu byly prezentovány v rámci konference Dobrá praxe v sociálních službách, které se zúčastnilo na 100 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách z jednotlivých Charit a také odborníci z řad inspektorů kvality sociálních služeb.

Projekt Ke kvalitě v charitě (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399) byl financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Na projekt navázal v současnosti realizovaný projekt Ke kvalitě v Charitě II (CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576), v rámci nějž jsou taktéž realizovány audity kvality a metodické konzultace zaměřené na zvýšení kvality sociálních služeb. Nově se tento návazný projekt zaměřuje i na realizaci stáží a zvýšení prestiže sociální práce a povědomí o nabídce a charakteru sociální práce.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021