banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti charitních sociálních služeb

V srpnu 2018 byla ukončena realizace dvouletého projektu Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti charitních sociálních služeb, který realizovala Charita Česká republika a jehož partnery byly všechny arcidiecézní a diecézní Charity v ČR a Česká katolická charita.
Publikováno: 22. 2. 2019 11:30

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit napříč Českou republikou a dát vzniknout nové síti systematické metodické podpory sociálních služeb. Jednalo se o první celostátní projekt Charity ČR, který do svých aktivit zahrne všechny místní Charity poskytující sociální služby. Aktivity projektu byly podpořeny dotací ve výši téměř 10 milionů korun, která byla rozdělena mezi složky Charity ČR - 8 arcidiecézních a diecézních Charit a Českou katolickou charitu. Projekt svými aktivitami posílil odbornost a kompetence několika stovek sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

V rámci projektu bylo realizováno 27 auditů kvality sociálních služeb a téměř 2000 metodických konzultací. Podporu sociálním službám zajišťoval tým sociálních pracovníků-metodiků v arci/diecézních charitách, kteří mezi sebou sdíleli zkušenosti a informace v rámci odborného kolegia.

Výstupy projektu byly prezentovány v rámci konference Dobrá praxe v sociálních službách, které se zúčastnilo na 100 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách z jednotlivých Charit a také odborníci z řad inspektorů kvality sociálních služeb.

Projekt Ke kvalitě v charitě (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399) byl financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Na projekt navázal v současnosti realizovaný projekt Ke kvalitě v Charitě II (CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576), v rámci nějž jsou taktéž realizovány audity kvality a metodické konzultace zaměřené na zvýšení kvality sociálních služeb. Nově se tento návazný projekt zaměřuje i na realizaci stáží a zvýšení prestiže sociální práce a povědomí o nabídce a charakteru sociální práce.

Autor článku:
Eva Schönherrová