banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti charitních sociálních služeb

V srpnu 2018 byla ukončena realizace dvouletého projektu Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti charitních sociálních služeb, který realizovala Charita Česká republika a jehož partnery byly všechny arcidiecézní a diecézní Charity v ČR a Česká katolická charita.
Publikováno: 22. 2. 2019 12:30

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit napříč Českou republikou a dát vzniknout nové síti systematické metodické podpory sociálních služeb. Jednalo se o první celostátní projekt Charity ČR, který do svých aktivit zahrne všechny místní Charity poskytující sociální služby. Aktivity projektu byly podpořeny dotací ve výši téměř 10 milionů korun, která byla rozdělena mezi složky Charity ČR - 8 arcidiecézních a diecézních Charit a Českou katolickou charitu. Projekt svými aktivitami posílil odbornost a kompetence několika stovek sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

V rámci projektu bylo realizováno 27 auditů kvality sociálních služeb a téměř 2000 metodických konzultací. Podporu sociálním službám zajišťoval tým sociálních pracovníků-metodiků v arci/diecézních charitách, kteří mezi sebou sdíleli zkušenosti a informace v rámci odborného kolegia.

Výstupy projektu byly prezentovány v rámci konference Dobrá praxe v sociálních službách, které se zúčastnilo na 100 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách z jednotlivých Charit a také odborníci z řad inspektorů kvality sociálních služeb.

Projekt Ke kvalitě v charitě (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399) byl financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Na projekt navázal v současnosti realizovaný projekt Ke kvalitě v Charitě II (CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576), v rámci nějž jsou taktéž realizovány audity kvality a metodické konzultace zaměřené na zvýšení kvality sociálních služeb. Nově se tento návazný projekt zaměřuje i na realizaci stáží a zvýšení prestiže sociální práce a povědomí o nabídce a charakteru sociální práce.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
04.06.2019

6. kulatý stůl MMR ČR k politice soudržnosti

13. února 2019 proběhl již 6. kulatý stůl k politice soudržnosti ČR po roce 2020 pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
22.02.2019