Programové tipy Radia Proglas na 9. týden 2019

V týdnu od 25. února do 3. března naladíte na Proglasu například nový vzdělávací cyklu Ekleziologie, soutěžní Barvínek nebo rozhovor s dětským kardiologem Viktorem Tomkem.
Publikováno: 22. 2. 2019 12:30

V aktuálním týdnu vysílá Proglas následující bohoslužby: v úterý 26. února v 18.00 mši svatou z baziliky svatého Kříže v Kežmarku prostřednictvím slovenského rádia Lumen, ve čtvrtek 28. února v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 1. března v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně, v neděli 3. března v 9.00 mši svatou z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích.

V týdnu zazní také modlitba růžence – v pondělí (radostný) a ve středu (slavný) v 18.00, v úterý (bolestný), ve čtvrtek (světla), v pátek (bolestný) a v sobotu (slavný) od 22.30.

V pátek se můžete krátce po 15. hodině připojit k modlitbě Křížové cesty.

Na začátku února začala velká půlroční soutěž Hrdina Barvínku. Zatím jste mohli získávat bonusové body díky selfíčkům a fotkám na téma „co je pro vás odvaha“ – a teď už nás čeká telefonické soutěžení. Chcete se zapojit a vyhrát víkendový kurz přežití s polárníkem a cestovatelem Jaroslavem Pavlíčkem? Stačí, když si v úterý 26. února od 16.00 nažhavíte telefony.

Pozvání do studia Proglasu přijal tentokrát dětský kardiolog Viktor Tomek, který se specializuje na prenatální diagnostiku vrozených srdečních vad ještě nenarozených dětí. Co dnes kardiologové umí a kam postoupila současná medicína? Doktor Viktor Tomek operoval rovněž syrské děti i malé pacienty se srdeční vadou v Africe. Poslouchejte týdeník Okolo stolu ve středu 27. února od 9.00.

Týdeník Mezi slovy ve čtvrtek 28. února bude věnován otázce, jak v člověku zkušenost s vlastním otcem formuje jeho osobní vnímání Boha a vztah k němu. Je toto nastavení trvalé a neměnné? Dá se uzdravit? Poslouchejte od 9.00.

Vrcholné schůzce představitelů biskupských konferencí světa, kterou svolal papež František do Vatikánu k tématu ochrany obětí sexuálního a jiného zneužívání v církvi, bude věnováno další vydání pořadu Všimli jsme si v pátek 1. března od 9.00.

Nauka o církvi, tedy ekleziologie, je vědní obor, který je součástí systematické (dogmatické) teologie. Jejím hlavním úkolem je popsat původ, podstatu a budoucnost církve, její strukturu a úkoly. Má své nezastupitelné místo zvláště v dnešní chaotické době, kdy potřebujeme poznat identitu církve, způsoby, jakými se vyvíjela a pochopit procesy a posloupnosti, které k tomu vedly. Z každého období vývoje církve si můžeme vzít pozitivní i negativní zkušenosti a použít je vhodným způsobem i v dnešní době, je to tedy nauka velmi užitečná. Vše je o to důležitější, že církev tvoříme i my sami.

Ve 14 dílech vzdělávacího cyklu, který připravuje královehradecké studio Proglasu, vás bude touto problematikou provázet emeritní děkan Katolické teologické fakulty UK, P. Prokop Brož. Jednotlivé části se postupně zaměří na teorii identity, dále na vývoj a směřování církve v průběhu dějin, církev z různých pohledů, zkusí rozkrýt strukturu církve, její poslání pro svět a nakonec prozkoumá úlohu Panny Marie v životě církve. Cyklus uslyšíte od 1. března každý pátek ve 20.15.

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audiorchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

(Autorka anonce: Sabina Hauserová, Radio Proglas) 

 

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019