Kající liturgie: Obnovit narušenou důvěru a znovu získat své bratry

23. 02. 2019 téma: Ochrana nezletilých v církvi Rubrika: Papež František
Podobenství o marnotratném synu máme natolik oposlouchané, že možná zapomínáme vidět sami sebe jako marnotratné syny – kázal během odpolední kající liturgie předseda Ghanské biskupské konference, arcibiskup Philip Naameh. V homilii, která následovala po kajícím vyznání vin a zpytování svědomí, si kladl se svými biskupskými spolubratry otázku, zda dostávají tomu, co jim bylo svěřeno.

Foto: Vatican Media

Těžko bychom mohli odpovědět na tuto otázku upřímným „ano“, o tom není pochyb. Příliš často jsme zůstávali neteční, dívali jsme se na druhou stranu, vyhýbali se konfliktům…“ řekl dále v souvislosti s nedostatky odpovědného jednání vůči těm, kdo byli „brutálně znásilňováni na těle a na duchu. Nemělo by nás proto překvapovat, když nás potká podobný osud jako marnotratného syna, který přišel o svůj sociální status a reputaci," pokračoval ghanský arcibiskup. Spíše než stěžovat si, bychom se měli ptát, co dělat jinak a odkud začít:

Pohleďme opět na marnotratného syna v evangeliu. Jeho situace se začíná obracet k lepšímu, když se rozhodne být velmi pokorný, vykonávat velmi prosté úkoly a neočekávat žádná privilegia. Jeho situace se zlepší, když přizná, že udělal chybu, vyzná ji otci, mluví o ní otevřeně a je připraven přijmout následky. A takto otec zakusí velkou radost z návratu svého ztraceného syna a napomůže tomu, aby se také bratři navzájem přijali.“

Arcibiskup Naameh k tomu poznamenal, že v případě biskupů tento postoj souzní s tematikou minulých tří dní, tedy s přijetím odpovědnosti, povinnosti zodpovídat se a nastolení transparentnosti. Setkání samozřejmě nemůže vyřešit všechno a je jen jedním krokem z mnoha. "Podobně jako před navrátivším se synem z podobenství stojí před biskupy úkol znovu získat své bratry, obnovit narušenou důvěru a ochotu společně pracovat pro Boží království," řekl v homilii při kající liturgii dále ghanský arcibiskup Philip Naameh.

Záznam z kající liturgie na videu níže:

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku: Tomáš Tetiva