Zemřel Mons. Winfried Pilz, německý kněz a rodák z Varnsdorfu

Dne 23. února 2019 ve věku nedožitých 79 let zemřel Mons. Winfried Pilz německý římskokatolický kněz, autor duchovních písní a organizátor Tříkrálové sbírky v Německu.
Publikováno: 25. 2. 2019 15:15

Winfried Pilz se narodil 4. července 1940 ve Varnsdorfu. Po druhé světové válce musel se svojí rodinou opustit domov v Československu a odejít do Německa. V roce 1966 byl vysvěcen na kněze v Kolíně nad Rýnem a působil jako kněz kolínské arcidiecéze. Téměř 18 let byl rektorem vzdělávacího střediska Haus Altenberg v Altenbergu u Kolína nad Rýnem a zároveň zastával funkci arcidiecézního kaplana pro mládež. Později působil jako referent střediska pro mládež v Düsseldorfu. V Altenbergu, kde se nacházel mezi lety 1133 a 1806 cisterciácký klášter, navázal v 70. a 80. letech 20. století na motto „Ora et labora“ a položil zde základy k akcím určeným pro práci s mládeží, které se nazývají „Ora-et-labora-Wochen“. V letech 1990–2000 působil jako farář v Kaarstu.

Od roku 2000 do 2010 byl Mons. Pilz prezidentem misijní organizace „Die Sternsinger“ a řídil tak Tříkrálové sbírky v celém Německu. Roku 2007 byl zvolen prezidentem německé misijní rady „Deutscher Katholischer Missionsrat“. V letech 2010 až 2012 byl duchovním správcem německojazyčné katolické komunity v Praze. V roce 2012 odešel do důchodu a usídlil se v saském Leutersdorfu, jenž hraničí s jeho rodným městem Varnsdorfem, kde příležitostně sloužil mše svaté a pořádal kulturní akce v kostele svatého Františka z Assisi ve Studánce a okolí. Winfried Pilz je v německojazyčné oblasti znám i jako autor mnoha duchovních písní, kromě jiného i německé verze chvalozpěvu sv. Františka „Laudato si'“. Byl moudrým a kreativním pastýřem plným entusiasmu. Zemřel 23. února 2019 v Görlitz. 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019