Zemřel Mons. Winfried Pilz, německý kněz a rodák z Varnsdorfu

Dne 23. února 2019 ve věku nedožitých 79 let zemřel Mons. Winfried Pilz německý římskokatolický kněz, autor duchovních písní a organizátor Tříkrálové sbírky v Německu.
Publikováno: 25. 2. 2019 15:15

Winfried Pilz se narodil 4. července 1940 ve Varnsdorfu. Po druhé světové válce musel se svojí rodinou opustit domov v Československu a odejít do Německa. V roce 1966 byl vysvěcen na kněze v Kolíně nad Rýnem a působil jako kněz kolínské arcidiecéze. Téměř 18 let byl rektorem vzdělávacího střediska Haus Altenberg v Altenbergu u Kolína nad Rýnem a zároveň zastával funkci arcidiecézního kaplana pro mládež. Později působil jako referent střediska pro mládež v Düsseldorfu. V Altenbergu, kde se nacházel mezi lety 1133 a 1806 cisterciácký klášter, navázal v 70. a 80. letech 20. století na motto „Ora et labora“ a položil zde základy k akcím určeným pro práci s mládeží, které se nazývají „Ora-et-labora-Wochen“. V letech 1990–2000 působil jako farář v Kaarstu.

Od roku 2000 do 2010 byl Mons. Pilz prezidentem misijní organizace „Die Sternsinger“ a řídil tak Tříkrálové sbírky v celém Německu. Roku 2007 byl zvolen prezidentem německé misijní rady „Deutscher Katholischer Missionsrat“. V letech 2010 až 2012 byl duchovním správcem německojazyčné katolické komunity v Praze. V roce 2012 odešel do důchodu a usídlil se v saském Leutersdorfu, jenž hraničí s jeho rodným městem Varnsdorfem, kde příležitostně sloužil mše svaté a pořádal kulturní akce v kostele svatého Františka z Assisi ve Studánce a okolí. Winfried Pilz je v německojazyčné oblasti znám i jako autor mnoha duchovních písní, kromě jiného i německé verze chvalozpěvu sv. Františka „Laudato si'“. Byl moudrým a kreativním pastýřem plným entusiasmu. Zemřel 23. února 2019 v Görlitz. 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020