Zemřel Mons. Winfried Pilz, německý kněz a rodák z Varnsdorfu

25. 02. 2019 Rubrika: Zahraniční
Dne 23. února 2019 ve věku nedožitých 79 let zemřel Mons. Winfried Pilz německý římskokatolický kněz, autor duchovních písní a organizátor Tříkrálové sbírky v Německu.

Winfried Pilz se narodil 4. července 1940 ve Varnsdorfu. Po druhé světové válce musel se svojí rodinou opustit domov v Československu a odejít do Německa. V roce 1966 byl vysvěcen na kněze v Kolíně nad Rýnem a působil jako kněz kolínské arcidiecéze. Téměř 18 let byl rektorem vzdělávacího střediska Haus Altenberg v Altenbergu u Kolína nad Rýnem a zároveň zastával funkci arcidiecézního kaplana pro mládež. Později působil jako referent střediska pro mládež v Düsseldorfu. V Altenbergu, kde se nacházel mezi lety 1133 a 1806 cisterciácký klášter, navázal v 70. a 80. letech 20. století na motto „Ora et labora“ a položil zde základy k akcím určeným pro práci s mládeží, které se nazývají „Ora-et-labora-Wochen“. V letech 1990–2000 působil jako farář v Kaarstu.

Od roku 2000 do 2010 byl Mons. Pilz prezidentem misijní organizace „Die Sternsinger“ a řídil tak Tříkrálové sbírky v celém Německu. Roku 2007 byl zvolen prezidentem německé misijní rady „Deutscher Katholischer Missionsrat“. V letech 2010 až 2012 byl duchovním správcem německojazyčné katolické komunity v Praze. V roce 2012 odešel do důchodu a usídlil se v saském Leutersdorfu, jenž hraničí s jeho rodným městem Varnsdorfem, kde příležitostně sloužil mše svaté a pořádal kulturní akce v kostele svatého Františka z Assisi ve Studánce a okolí. Winfried Pilz je v německojazyčné oblasti znám i jako autor mnoha duchovních písní, kromě jiného i německé verze chvalozpěvu sv. Františka „Laudato si'“. Byl moudrým a kreativním pastýřem plným entusiasmu. Zemřel 23. února 2019 v Görlitz. 

Autor článku: Monika Klimentová