KTF: Rodina, kterou na jiné fakultě nepotkáte

První měsíce každého nového roku přinášejí nejen pro maturanty zamyšlení nad vlastní budoucností. V tuto chvíli všechny vysoké školy napnout veškeré síly a začne „boj“. My z KTF často v tuto chvíli slýcháme otázku, proč jít studovat právě na naši fakultu. Proč studovat teologii, dějiny umění nebo naše jiné „praktické“ obory? (Pro doplnění, kromě již zmíněných oborů u nás lze studovat také dějiny evropské kultury a aplikovanou etiku.) Pro studium těchto oborů vidíme důvody mnohé, ale zde použiji slova nejpovolanějších, totiž jednoho z našich studentů.
Publikováno: 7. 3. 2019 15:00

Na poslední bakalářské promoci dějin křesťanského umění během studentského projevu zazněl velmi reálný pohled na budoucí uplatnění studenta  samotného i jeho spolužáků. Někteří práci v oboru naleznou, jiní ne. Ale slovy onoho studenta, všichni se díky studiu dokáží na umělecké předměty, obrazy i architekturu dívat již jinak. Nevidí pouze zeď, nevidí pouze barevné plátno. Vidí důvody, proč tato díla vznikla, jejich okolnosti i vlivy. Naši absolventi již vidí svět jinýma očima. Snad i takovýma, díky kterým se jej budou snažit udělat lepším, budou se snažit o zachování kulturních památek, a to ať při výkonu svého povolání nebo při společenské angažovanosti či volnočasových aktivitách. A stejně tak, dle mého názoru, lze toto tvrzení analogicky použít i pro naše teologické obory. Tito absolventi hledí na svět i na Boha jinýma, poučenýma očima. Jsou schopni o něm hlouběji uvažovat i veřejně a otevřeně hovořit. A to ať budou absolventy své první vysoké školy nebo se vydají cestou dálkového studia a naváží na své předchozí vzdělání i životní zkušenosti.

A to vše díky fakultě, která svou velikostí patří k nejmenším, tím však ale ke skutečně rodinným, na níž studenti najdou dostatek prostoru k vyslovení svého názoru, osobním konzultacím s pedagogy i studentskému vyžití při dalším životě našeho společenství – KTFestu, Mikulášské, exkurzích i exerciciích ad. A s těmito argumenty do onoho „boje“ o studenty vstupujeme my. Pro někoho to může být málo. Pro nás to jsou ale dary, za které jsme rádi a děkujeme za ně Bohu.

Podávání přihlášek na naší fakultě pro akademický rok 2019/2020 vstoupilo do posledního měsíce. Přihlášky na všechny naše obory lze podávat do 31. března přes naši webovou stránku. Nejen pro maturanty jsou připraveny prezenční obory Katolická teologie, Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury. Pro ty, kterým jejich pracovní či rodinné vytížení neumožňuje denní studium, KTF nabízí studium Teologických nauk nebo navazujícího magisterského studia Aplikované etiky.

(Zdroj: PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy KTF UK)

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020