KTF: Rodina, kterou na jiné fakultě nepotkáte

První měsíce každého nového roku přinášejí nejen pro maturanty zamyšlení nad vlastní budoucností. V tuto chvíli všechny vysoké školy napnout veškeré síly a začne „boj“. My z KTF často v tuto chvíli slýcháme otázku, proč jít studovat právě na naši fakultu. Proč studovat teologii, dějiny umění nebo naše jiné „praktické“ obory? (Pro doplnění, kromě již zmíněných oborů u nás lze studovat také dějiny evropské kultury a aplikovanou etiku.) Pro studium těchto oborů vidíme důvody mnohé, ale zde použiji slova nejpovolanějších, totiž jednoho z našich studentů.
Publikováno: 7. 3. 2019 14:00

Na poslední bakalářské promoci dějin křesťanského umění během studentského projevu zazněl velmi reálný pohled na budoucí uplatnění studenta  samotného i jeho spolužáků. Někteří práci v oboru naleznou, jiní ne. Ale slovy onoho studenta, všichni se díky studiu dokáží na umělecké předměty, obrazy i architekturu dívat již jinak. Nevidí pouze zeď, nevidí pouze barevné plátno. Vidí důvody, proč tato díla vznikla, jejich okolnosti i vlivy. Naši absolventi již vidí svět jinýma očima. Snad i takovýma, díky kterým se jej budou snažit udělat lepším, budou se snažit o zachování kulturních památek, a to ať při výkonu svého povolání nebo při společenské angažovanosti či volnočasových aktivitách. A stejně tak, dle mého názoru, lze toto tvrzení analogicky použít i pro naše teologické obory. Tito absolventi hledí na svět i na Boha jinýma, poučenýma očima. Jsou schopni o něm hlouběji uvažovat i veřejně a otevřeně hovořit. A to ať budou absolventy své první vysoké školy nebo se vydají cestou dálkového studia a naváží na své předchozí vzdělání i životní zkušenosti.

A to vše díky fakultě, která svou velikostí patří k nejmenším, tím však ale ke skutečně rodinným, na níž studenti najdou dostatek prostoru k vyslovení svého názoru, osobním konzultacím s pedagogy i studentskému vyžití při dalším životě našeho společenství – KTFestu, Mikulášské, exkurzích i exerciciích ad. A s těmito argumenty do onoho „boje“ o studenty vstupujeme my. Pro někoho to může být málo. Pro nás to jsou ale dary, za které jsme rádi a děkujeme za ně Bohu.

Podávání přihlášek na naší fakultě pro akademický rok 2019/2020 vstoupilo do posledního měsíce. Přihlášky na všechny naše obory lze podávat do 31. března přes naši webovou stránku. Nejen pro maturanty jsou připraveny prezenční obory Katolická teologie, Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury. Pro ty, kterým jejich pracovní či rodinné vytížení neumožňuje denní studium, KTF nabízí studium Teologických nauk nebo navazujícího magisterského studia Aplikované etiky.

(Zdroj: PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy KTF UK)

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022