Program apoštolské cesty papeže Františka do Bulharska a Severní Makedonie

Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo program apoštolské cesty papeže Františka do Bulharska a Severní Makedonie, kterou vykoná ve dnech 5. až 7. května.
Publikováno: 8. 3. 2019 13:00

neděli 5. května ráno zamíří Svatý otec do Sofie, kde ihned po příletu proběhne oficiální část návštěvy – tedy zdvořilostní setkání s prezidentem Bulharské republiky a státními představiteli. Odpoledne římský biskup zavítá do katedrály sv. Alexandra Něvského, kde se setká s bulharským pravoslavným patriarchou, s nímž se pomodlí před trůnem sv. Cyrila a Metoděje. Na náměstí Alexandra Něvského pak bude papež František sloužit mši svatou.

Na pondělí 6. května se plánuje výjezd do středobulharského městečka Rakovski. Ještě před odletem do Plovdivské oblasti však papež František navštíví uprchlický tábor. V Rakovski, které bylo střediskem bulharského katolického společenství, bude v kostele Nejsvětějšího Srdce slavit eucharistii s prvním svatým přijímáním místních dětí. Do Sofie se vrátí po obědě s bulharskými biskupy a setkání s katolickou komunitou, aby se spolu s bulharskými náboženskými představiteli účastnil modlitby za mír.

úterý 7. května ráno opustí papež František Bulharsko a vydá se do Skopje, hlavního a největšího města Severní Makedonie. Při jednodenním pobytu v této nevelké zemi čeká papeže Františka opravdu intenzivní program, během něhož pronese pět promluv. Zahájí jej setkání se státními představiteli a bude pokračovat návštěvou památníku Matky Terezy, mší svatou, ekumenickým a mezináboženským setkáním s mládeží a konečně setkáním s kněžími, řeholníky a jejich příbuznými v katolické katedrále.

Neděle 5. května 2019

ŘÍM‐SOFIE

07:00 Odlet z letiště Řím/Fiumicino do Sofie

10:00 Přílet na mezinárodní letiště v Sofii

OFICIÁLNÍ UVÍTÁNÍ

SETKÁNÍ S PREMIÉREM ve vládním salónku na letišti

UVÍTACÍ CEREMONIÁL na náměstí před prezidentským palácem

ZDVOŘILOSTNÍ NÁVŠTĚVA U PREZIDENTA REPUBLIKY v prezidentském paláci

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI STÁTNÍ SPRÁVY, OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A S DIPLOMATICKÝM SBOREM na náměstí Atanas Burov – promluva Svatého otce

NÁVŠTĚVA PATRIARCHY A SVATÉHO SYNODU v paláci Svatého synodu – pozdrav Svatého otce

SOUKROMÁ MODLITBA PŘED PŘED TRŮNEM SV. CYRILA A METODĚJE v katedrále sv. Alexandra Něvského

REGINA COELI na náměstí Alexandra Něvského - Regina Coeli

16:45 MŠE SVATÁ na náměstí Alexandra Něvského – homilie Svatého otce

Pondělí 6. května 2019

SOFIE‐RAKOVSKI‐SOFIE

NÁVŠTĚVA TÁBORA PRO UPRCHLÍKY

09:30 Odlet do města Rakovski

MŠE SVATÁ S PRVNÍM SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM v kostele Nejsvětějšího Srdce – homilie Svatého otce

Oběd s bulharskými biskupy v klášteře františkánských sester

SETKÁNÍ S MÍSTNÍ KATOLICKOU KOMUNITOU v kostele sv. Michala Archanděla – promluva Svatého otce

17:15 Odlet do Sofie

MODLITBA ZA MÍR SE SVATÝM OTCEM A SE ZÁSTUPCI RŮZNÝCH KONFESÍ na náměstí Nezávislosti – modlitba Svatého otce

Úterý 7. května 2019

SOFIE‐SKOPJE‐ŘÍM

ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL na letišti v Sofii

08:20 Odlet do Skopje

08:15 Přílet na mezinárodní letiště ve Skopje

OFICIÁLNÍ UVÍTÁNÍ

UVÍTACÍ CEREMONIÁL na nádvoří prezidentského paláce

SETKÁNÍ S PREMIÉREM v prezidentském paláci

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI STÁTNÍ SPRÁVY, OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A S DIPLOMATICKÝM SBOREM v Mozaikové síni prezidentského paláce – promluva Svatého otce

NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU MATKY TEREZY ZA PŘÍTOMNOSTI NÁBOŽENSKÝCH PŘEDSTAVITELŮ A SETKÁNÍ S CHUDÝMI – modlitba Svatého otce

MŠE SVATÁ na náměstí Makedonie – homilie Svatého otce

Oběd s papežským doprovodem

EKUMENICKÉ A MEZINÁBOŽENSKÉ SETKÁNÍ S MLÁDEŽÍ v pastoračním centru – promluva Svatého otce

SETKÁNÍ S KNĚŽÍMI A ŘEHOLNÍKY A JEJICH PŘÍBUZNÝMI v katedrále – promluva Svatého otce

ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL na mezinárodním letišti ve Skopje

18:30 Odlet do Říma/Ciampino

20:30 Přílet na mezinárodní letiště v Římě/Ciampino

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Papež František: Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoli násilí na nezletilých

Až 800 milionů dětí ve světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového počtu tří miliard jeho uživatelů. Web je však také místem, kde se nejvíce rozbujela pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých.
14.11.2019

Papež František: Půdu pro růst víry připravili laici

Pravidelná středeční audience se konala paralelně v aule Pavla VI., kde před začátkem papež pozdravil asi 250 nemocných, a na náměstí sv. Petra, kde se shromáždilo asi 14.000 poutníků. Ve své katechezi se Svatý otec věnoval 18. kapitole Skutků apoštolů a nazval ji „Priscilla a Akvila ho vzali k sobě. (Sk 18,26) Manželský pár ve službě evangelia.“
14.11.2019

Rok 2020 bude Rokem Bible

Na neděli 17. listopadu, tj. týden před Slavností Ježíše Krista Krále, připadá tradiční Den Bible, jehož cílem je podpořit šíření Bible v našich zemích. Příští rok vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit o první neděli adventní 1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 30. září 2020.
14.11.2019

Bohoslužba v lateránské bazilice zakončila národní pouť

Česká národní pouť k připomínce 30. výročí svatořečení Anežky České skončila dnes odpoledne mší svatou v bazilice svatého Jana v Lateránu. Bohoslužbu celebroval biskup litoměřický Jan Baxant, homilii pronesl biskup českobudějovický Vlastimil Kročil. Ve svém kázání se zaměřil především na téma svobody.
13.11.2019

Papež František českým poutníkům: Kéž se za vás sv. Anežka přimlouvá

Dnešní pravidelné audience se na náměstí sv. Petra zúčastnilo na čtyři tisíce poutníků z České republiky, kteří papeži předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku 1,2 milionu Kč pro chudé. Ve svém pozdravu Svatý otec připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil poutníky z naší vlasti, aby žili s novým nadšením podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají.
13.11.2019