24 hodin pro Pána v pátek 29.3.

V pátek 29. a sobotu 30. března 2019 proběhne postní iniciativa 24 hodin pro Pána. Papež František vyzývá k tomu, aby byl v každé diecézi otevřen alespoň jeden kostel, kde bude možné přijmout svátost smíření nebo se pomodlit před vystavenou eucharistií. Přinášíme možnosti, kde je možné se zapojit.
Publikováno: 26. 3. 2019 12:00

Foto: Radka Blajdová / ČBK

Brněnská diecéze

 • Brno - kostel sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) - pátek 29.3. od 9.00 do 20.00 hodin možnost zpovědi a současně bude vystavena eucharistie.
 • Brno - katedrála sv. Petra a Pavla - pátek 29.3. od 20.00 do 22.00 Nikodémova noc, tj. chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.

Královéhradecká diecéze

 • Hradec Králové - kaple sv. Josefa v kostele P.M. Nanebevzaté - pátek 29.3. od 19.00 do 19.00 adorace
 • Pardubice - kostel sv. Bartoloměje - pátek 29.3. Program: 13.00-17.15 adorace, 17.15-18.00 křížová cesta, 18.00-18.45 mše sv., 18.45-19.00 adorace, 19.00-20.00 modlitby matek.
 • Vysoké Mýto - chrám sv. Vavřince - pátek 29.3. od 18.15 do soboty 30.3. 17.30 adorace, svátost smíření či rozhovor s knězem v pátek od 19.30 do 21.00 a v sobotu od 16.30 do 17.30, pátek a sobota v 17.30 mše sv.
 • Přibyslav - pátek 29.3. od 19.00 do 24.00 adorace
 • Stříbrné Hory - sobota 30.3. od 18.30 do19.00 adorace
 • Žižkovo Pole - sobota 30.3. od 19.15 do 19.45 adorace
 • Dolní Jablonná - sobota 30.3. od 18.30 do 20.00 adorace

Litoměřická diecéze

 • Jablonec nad Nisou - pátek 29.3. od 9.00 adorace v zimní kapli (výstav Nejsvětější svátosti), 16.30 pobožnost Křížové cesty v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,  17.00 mše sv. a poté výstav Nejsvětější svátosti až do soboty 30.3. do 8.00, kdy bude následovat mše sv.

Olomoucká arcidiecéze

 • Olomouc - kostel sv. Mořice - pátek 29.3. od 9.00 do 12.00 adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření 
 • Olomouc - kostel sv. Michala - pátek 29.3. od 15.00 do 16.00 adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření, následuje mše svatá
 • Olomouc - kostel Zvěstování Páně (kapucíni) - pátek 29.3. od 16.00 do 22.00 adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření, 17.00 mše svatá
 • Šumperk - kostel sv. Jana Křtitele - pátek 29.3. od 19.00 až do soboty 30.3. do 19.00 24hodinová modlitba. Příležitost ke svaté zpovědi bude nabídnuta v pátek od 20.00 do 22.00 a v sobotu pak od 9.00 do 11.00 a od 17.00 do 19.00.
 • Vsetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie - pátek 29.3. v 7.00 ranní mše svatá, po které bude následovat 24hodinová adorace s prosbou za obrácení hříšníků a na smír za hříchy a která bude trvat až do soboty 30.3. do ranní bohoslužby v 7.00. Souběžně bude možné přijmout svátost smíření.
 • Valašské Meziříčí - kostel Nanebevzetí Panny Marie - pátek 29.3. v 16.45 křížová cesta  a večerní mše sv., po které bude následovat eucharistická adorace přes noc až do soboty 30.3. do 17.00.
 • Prostějov - kostel Povýšení sv. Kříže - pátek 29.3. bude Nejsvětější svátost oltářní vystavena k adoraci po ranní mši svaté až do křížové cesty začínající v 17.30, současně bude možné přijmout svátost smíření.
 • Kyjov - kostel Nanebevzetí Panny Marie - pátek 29.3. od 15.00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní, 15.05 modlitba breviáře, 15.15 pobožnost k Božímu milosrdenství, 17.55 křížová cesta, 18.30 mše sv., 22.00 svátostné požehnání. Po celou dobu bude příležitost ke zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru.
 • Staré Město na Uherskohradišťsku - kostel Svatého Ducha - pátek 29.3. od 17.00 do 18.00 tichá adorace před Nejsvětější svátostí, 18.00 mše svatá a od 19.00 do 21.00 další adorace, ve druhé polovině moderovaná společenstvím mládeže. Během všech adorací je nabídnuta příležitost ke svátosti smíření.

Ostravsko-opavská diecéze

 • Bruntál - farní kostel Panny Marie - pátek 29.3. od 16.00 do 17.00 svátost smíření, od 16.00 do 16.30 hodin modlitba růžence, od 16.30 do 17.00 adorace a v 17.00 mše svatá.
 • Odry - kostel sv. Bartoloměje - pátek 29.3. v 16.30 modlitba růžence, 17.00 mše svatá, 18.00 adorace Nejsvětější svátosti, 19.00 večer chval, od 20.00 celonoční adorace v kapli na faře. Sobota 30.3. v 7.30 modlitba růžence, 8.00 mše svatá, 9.00 adorace Nejsvětější svátosti, 15.00 korunka k Božímu milosrdenství a požehnání.
 • Jablunkov - kostel Těla a Krve Páně - pátek 29.3. 2019 od 17.00 do 24.00 a sobota 30.3. od 6.00 do 18.00.
 • Frýdek - kostel sv. Jana Křtitele - pátek 29.3. od 9.00 do 17.00 a a od 19.00 do 21.00.
 • Ludgeřovice - kostele sv. Mikuláše - pátek 29.3. od 16.00 do 24.00 a v sobotu 30.3. od 6.00 do 17.00.
 • Jeseník - v pátek 29.3. od 18.00 do 22.00 a v sobotu 30.3. od 8.00 do 18.00. 
 • Vápenná - 24 hodin
 • Rejvíz - 24 hodin
 • Karviná
 • Albrechtice - klášterní kaple Svaté rodiny - Boromejky - pátek 29.3. od 18.00 do soboty 30.3. do 18.00
 • Krnov - klášterní kaple Narození Panny Marie - Minorité - pátek 29.3. od 18.00 do 22.00 a v sobotu 30.3. od 8.00 do 18.00.
 • Místek - kostel sv. Jakuba - pátek 29.3 od 19.00 do 22.00 a sobota 30.3 od 8.00 do 17.00.
 • Rychaltice - pátek 29.3 od 17.30 do 20.00.

 • Palkovice - pátek 29.3 od 18.30 do 21.00.

 • Kozlovice - pátek 29.3 od 18.30 do soboty 30.3 do 7.30.

 • Kopřivnice - kostel sv. Bartolomějev pátek 29.3. od 19.00 do 24.00 a v sobotu 30. 3. 2019 od 8.00 do 17.00.

 • Slavkov u Opavy - kostel sv. Anny - v pátek 29. 3. v 17.30 mše svatá, od 18.00 schola Slavkov a od 19.00 schola Litultovice. V sobotu 30. 3. v 9.00 mše svatá, od 14.00 mládež děkanátu Opava, v 14.30 závěr. Po celou dobu bude otevřen kostel k modlitbě a vystavena Nejsvětější svátost k adoraci.

 • Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosko) - v pátek 29.3. od 9.00 do 21.00 a v sobotu 30.3. od 7.00 do 9.00 bude výstav Nejsvětější svátosti k adoraci a příležitost ke svátosti smíření či rozhovoru s knězem.


Plzeňská diecéze

 • Ostrov - pátek 29. 3. od 18.00 do sobty 30.3. do 18.30. V průběhu adorace bude možnost osobního rozhovoru, přímluvné modlitby, nebo možnost Svátostí smíření v časech v pátek od 19.00 do 23.00 a v sobotu od 7.00 do 17.00.

Pražská arcidiecéze

(Zdroj: tiskoví mluvčí a weby jednotlivých diecézí)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019