24 hodin pro Pána v pátek 29.3.

V pátek 29. a sobotu 30. března 2019 proběhne postní iniciativa 24 hodin pro Pána. Papež František vyzývá k tomu, aby byl v každé diecézi otevřen alespoň jeden kostel, kde bude možné přijmout svátost smíření nebo se pomodlit před vystavenou eucharistií. Přinášíme možnosti, kde je možné se zapojit.
Publikováno: 26. 3. 2019 12:00

Foto: Radka Blajdová / ČBK

Brněnská diecéze

 • Brno - kostel sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) - pátek 29.3. od 9.00 do 20.00 hodin možnost zpovědi a současně bude vystavena eucharistie.
 • Brno - katedrála sv. Petra a Pavla - pátek 29.3. od 20.00 do 22.00 Nikodémova noc, tj. chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.

Královéhradecká diecéze

 • Hradec Králové - kaple sv. Josefa v kostele P.M. Nanebevzaté - pátek 29.3. od 19.00 do 19.00 adorace
 • Pardubice - kostel sv. Bartoloměje - pátek 29.3. Program: 13.00-17.15 adorace, 17.15-18.00 křížová cesta, 18.00-18.45 mše sv., 18.45-19.00 adorace, 19.00-20.00 modlitby matek.
 • Vysoké Mýto - chrám sv. Vavřince - pátek 29.3. od 18.15 do soboty 30.3. 17.30 adorace, svátost smíření či rozhovor s knězem v pátek od 19.30 do 21.00 a v sobotu od 16.30 do 17.30, pátek a sobota v 17.30 mše sv.
 • Přibyslav - pátek 29.3. od 19.00 do 24.00 adorace
 • Stříbrné Hory - sobota 30.3. od 18.30 do19.00 adorace
 • Žižkovo Pole - sobota 30.3. od 19.15 do 19.45 adorace
 • Dolní Jablonná - sobota 30.3. od 18.30 do 20.00 adorace

Litoměřická diecéze

 • Jablonec nad Nisou - pátek 29.3. od 9.00 adorace v zimní kapli (výstav Nejsvětější svátosti), 16.30 pobožnost Křížové cesty v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,  17.00 mše sv. a poté výstav Nejsvětější svátosti až do soboty 30.3. do 8.00, kdy bude následovat mše sv.

Olomoucká arcidiecéze

 • Olomouc - kostel sv. Mořice - pátek 29.3. od 9.00 do 12.00 adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření 
 • Olomouc - kostel sv. Michala - pátek 29.3. od 15.00 do 16.00 adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření, následuje mše svatá
 • Olomouc - kostel Zvěstování Páně (kapucíni) - pátek 29.3. od 16.00 do 22.00 adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření, 17.00 mše svatá
 • Šumperk - kostel sv. Jana Křtitele - pátek 29.3. od 19.00 až do soboty 30.3. do 19.00 24hodinová modlitba. Příležitost ke svaté zpovědi bude nabídnuta v pátek od 20.00 do 22.00 a v sobotu pak od 9.00 do 11.00 a od 17.00 do 19.00.
 • Vsetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie - pátek 29.3. v 7.00 ranní mše svatá, po které bude následovat 24hodinová adorace s prosbou za obrácení hříšníků a na smír za hříchy a která bude trvat až do soboty 30.3. do ranní bohoslužby v 7.00. Souběžně bude možné přijmout svátost smíření.
 • Valašské Meziříčí - kostel Nanebevzetí Panny Marie - pátek 29.3. v 16.45 křížová cesta  a večerní mše sv., po které bude následovat eucharistická adorace přes noc až do soboty 30.3. do 17.00.
 • Prostějov - kostel Povýšení sv. Kříže - pátek 29.3. bude Nejsvětější svátost oltářní vystavena k adoraci po ranní mši svaté až do křížové cesty začínající v 17.30, současně bude možné přijmout svátost smíření.
 • Kyjov - kostel Nanebevzetí Panny Marie - pátek 29.3. od 15.00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní, 15.05 modlitba breviáře, 15.15 pobožnost k Božímu milosrdenství, 17.55 křížová cesta, 18.30 mše sv., 22.00 svátostné požehnání. Po celou dobu bude příležitost ke zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru.
 • Staré Město na Uherskohradišťsku - kostel Svatého Ducha - pátek 29.3. od 17.00 do 18.00 tichá adorace před Nejsvětější svátostí, 18.00 mše svatá a od 19.00 do 21.00 další adorace, ve druhé polovině moderovaná společenstvím mládeže. Během všech adorací je nabídnuta příležitost ke svátosti smíření.

Ostravsko-opavská diecéze

 • Bruntál - farní kostel Panny Marie - pátek 29.3. od 16.00 do 17.00 svátost smíření, od 16.00 do 16.30 hodin modlitba růžence, od 16.30 do 17.00 adorace a v 17.00 mše svatá.
 • Odry - kostel sv. Bartoloměje - pátek 29.3. v 16.30 modlitba růžence, 17.00 mše svatá, 18.00 adorace Nejsvětější svátosti, 19.00 večer chval, od 20.00 celonoční adorace v kapli na faře. Sobota 30.3. v 7.30 modlitba růžence, 8.00 mše svatá, 9.00 adorace Nejsvětější svátosti, 15.00 korunka k Božímu milosrdenství a požehnání.
 • Jablunkov - kostel Těla a Krve Páně - pátek 29.3. 2019 od 17.00 do 24.00 a sobota 30.3. od 6.00 do 18.00.
 • Frýdek - kostel sv. Jana Křtitele - pátek 29.3. od 9.00 do 17.00 a a od 19.00 do 21.00.
 • Ludgeřovice - kostele sv. Mikuláše - pátek 29.3. od 16.00 do 24.00 a v sobotu 30.3. od 6.00 do 17.00.
 • Jeseník - v pátek 29.3. od 18.00 do 22.00 a v sobotu 30.3. od 8.00 do 18.00. 
 • Vápenná - 24 hodin
 • Rejvíz - 24 hodin
 • Karviná
 • Albrechtice - klášterní kaple Svaté rodiny - Boromejky - pátek 29.3. od 18.00 do soboty 30.3. do 18.00
 • Krnov - klášterní kaple Narození Panny Marie - Minorité - pátek 29.3. od 18.00 do 22.00 a v sobotu 30.3. od 8.00 do 18.00.
 • Místek - kostel sv. Jakuba - pátek 29.3 od 19.00 do 22.00 a sobota 30.3 od 8.00 do 17.00.
 • Rychaltice - pátek 29.3 od 17.30 do 20.00.

 • Palkovice - pátek 29.3 od 18.30 do 21.00.

 • Kozlovice - pátek 29.3 od 18.30 do soboty 30.3 do 7.30.

 • Kopřivnice - kostel sv. Bartolomějev pátek 29.3. od 19.00 do 24.00 a v sobotu 30. 3. 2019 od 8.00 do 17.00.

 • Slavkov u Opavy - kostel sv. Anny - v pátek 29. 3. v 17.30 mše svatá, od 18.00 schola Slavkov a od 19.00 schola Litultovice. V sobotu 30. 3. v 9.00 mše svatá, od 14.00 mládež děkanátu Opava, v 14.30 závěr. Po celou dobu bude otevřen kostel k modlitbě a vystavena Nejsvětější svátost k adoraci.

 • Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosko) - v pátek 29.3. od 9.00 do 21.00 a v sobotu 30.3. od 7.00 do 9.00 bude výstav Nejsvětější svátosti k adoraci a příležitost ke svátosti smíření či rozhovoru s knězem.


Plzeňská diecéze

 • Ostrov - pátek 29. 3. od 18.00 do sobty 30.3. do 18.30. V průběhu adorace bude možnost osobního rozhovoru, přímluvné modlitby, nebo možnost Svátostí smíření v časech v pátek od 19.00 do 23.00 a v sobotu od 7.00 do 17.00.

Pražská arcidiecéze

(Zdroj: tiskoví mluvčí a weby jednotlivých diecézí)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pražská arcidiecéze vstupuje do nového roku s dvěma generálními vikáři

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.
17.01.2020

Programové tipy Radia Proglas na 4. týden 2020

V týdnu od 20. ledna se můžete těšit na premiérové Čtení na pokračování z knihy Radka Habáně Hádej, kdo se vrátil, nebo na speciální Myšlenky na den k týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
17.01.2020

Open Doors: Každý osmý křesťan je pronásledovaný

260 milionů křesťanů bylo v minulém roce vystaveno nátlaku a násilí kvůli své víře. Píše o tom výroční zpráva evangelické nevládní organizace Open Doors.
17.01.2020

V americkém Texasu se bude konat děkovná mše za víru českých přistěhovalců

V kostele Svatého Cyrila a Metoděje v texaském městě Dubina (USA) bude celebrovat v pátek 14. února 2020 ve 14.00 hodin (den patroncinia kostela) mši svatou biskup Brendan Cahill z diecéze Victoria. K biskupovi se na mši připojí také kněží z České katolické nadace v Texasu - Czech Catholic Foundation of Texas (CCFT) a tři kněží z České republiky, kteří nyní působí v USA.
17.01.2020

Dokoledováno. Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme!

Papírové „tříkrálové“ koruny jsou složeny v skříních, královské pláště rozvěšeny na ramínka, alby vráceny do kostela. Letos je dokoledováno. Poslední tříkrálové koledníky s pokladničkami pro charitní Tříkrálovou sbírku bylo možné ještě tu a tam spatřit v pondělí a v úterý, teď už na obecních a městských úřadech probíhá rozpečeťování pokladniček a sčítání jejich obsahu. A dosavadní dílčí výsledky dávají tušit, že částka vybraná pro lidi v nouzi nejspíš překročí loňský rekord.
16.01.2020