Letošní postní rozjímání Raniera Cantalamessy jsou inspirovaná sv. Augustinem

Dnes přednese papežský kazatel otec Raniero Cantalamessa první z pátečních postních rozjímání, která jsou v letošním roce inspirována spisem sv. Augustina „Vejdi do sebe“. Přestože mnozí vědí, že Bůh existuje, často si Jeho přítomnost neuvědomují. Proto je potřeba „nového probuzení“, abychom si Jeho přítomnost uvědomili a žili v ní.
Publikováno: 15. 3. 2019 10:30

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

„Žijeme jako v odstředivce zapnuté na plnou rychlost. Neustále ´vycházíme ze sebe´ skrze pět bran, kterými jsou naše smysly. A netýká se to jen mladých,“ podává otec Raniero Cantalamessa obraz o současné společnosti. 

Proto téma letošních postních rozjímání, které se budou konat každý pátek ve Vatikánu, vychází ze spisu sv. Augustina „Vejdi do sebe“.

„Existuje jedno ´vyjití ze sebe´, které je dobré a které často doporučuje papež František. Je to vyjití směrem k bližnímu, kterému přinášíme evangelijní zvěst, vyjití na existenciální periferii světa,“ vysvětluje dále Cantalamessa a dodává, že „existuje další vyjití, které je škodlivé a odosobňující, tj. když nejsme schopni uniknout hluku a rozptylování, nejsme schopni vstoupit do svého srdce a zde rozmlouvat s Bohem. A právě smyslem postní doby je, nám v tomto pomoci.“

Otec Cantalamessa dále vysvětlil, že tato postní rozjímání navazují na jeho adventní promluvy inspirované slovy 42. žalmu „Má duše žízní po Tobě, Bože“.

„Bůh je stále přítomný, ale většinou si to neuvědomujeme. Jedna věc je vědět, že Bůh existuje, a něco jiného je uvědomovat si Jeho přítomnost, žít v Jeho přítomnosti, ´coram Deo´, jak se dříve říkalo,“ vysvětlil Raniero Cantalamessa a dodal, že „mezi těmito dvěma postoji je něco, co se podobá tomu, co se děje při ranním probuzení. Během noci věci kolem nás existovaly, zůstaly tak, jak jsme je večer před tím zanechaly: postel, okno, pokoj. Ale teprve nyní, když se probouzíme, tyto věci začínají existovat pro nás, protože si je uvědomujeme, všimneme si jich. Před tím, jakoby neexistovaly. A totéž se děje s Bohem. Je potřeba probuzení, znovu ´nastartovat´svědomí, abychom si Boha všimli. A tato letošní postní zamyšlení by ráda tomuto ´probuzení´ chtěla pomoci.“

(Zdroj: SIR)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019