Letošní postní rozjímání Raniera Cantalamessy jsou inspirovaná sv. Augustinem

Dnes přednese papežský kazatel otec Raniero Cantalamessa první z pátečních postních rozjímání, která jsou v letošním roce inspirována spisem sv. Augustina „Vejdi do sebe“. Přestože mnozí vědí, že Bůh existuje, často si Jeho přítomnost neuvědomují. Proto je potřeba „nového probuzení“, abychom si Jeho přítomnost uvědomili a žili v ní.
Publikováno: 15. 3. 2019 10:30

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

„Žijeme jako v odstředivce zapnuté na plnou rychlost. Neustále ´vycházíme ze sebe´ skrze pět bran, kterými jsou naše smysly. A netýká se to jen mladých,“ podává otec Raniero Cantalamessa obraz o současné společnosti. 

Proto téma letošních postních rozjímání, které se budou konat každý pátek ve Vatikánu, vychází ze spisu sv. Augustina „Vejdi do sebe“.

„Existuje jedno ´vyjití ze sebe´, které je dobré a které často doporučuje papež František. Je to vyjití směrem k bližnímu, kterému přinášíme evangelijní zvěst, vyjití na existenciální periferii světa,“ vysvětluje dále Cantalamessa a dodává, že „existuje další vyjití, které je škodlivé a odosobňující, tj. když nejsme schopni uniknout hluku a rozptylování, nejsme schopni vstoupit do svého srdce a zde rozmlouvat s Bohem. A právě smyslem postní doby je, nám v tomto pomoci.“

Otec Cantalamessa dále vysvětlil, že tato postní rozjímání navazují na jeho adventní promluvy inspirované slovy 42. žalmu „Má duše žízní po Tobě, Bože“.

„Bůh je stále přítomný, ale většinou si to neuvědomujeme. Jedna věc je vědět, že Bůh existuje, a něco jiného je uvědomovat si Jeho přítomnost, žít v Jeho přítomnosti, ´coram Deo´, jak se dříve říkalo,“ vysvětlil Raniero Cantalamessa a dodal, že „mezi těmito dvěma postoji je něco, co se podobá tomu, co se děje při ranním probuzení. Během noci věci kolem nás existovaly, zůstaly tak, jak jsme je večer před tím zanechaly: postel, okno, pokoj. Ale teprve nyní, když se probouzíme, tyto věci začínají existovat pro nás, protože si je uvědomujeme, všimneme si jich. Před tím, jakoby neexistovaly. A totéž se děje s Bohem. Je potřeba probuzení, znovu ´nastartovat´svědomí, abychom si Boha všimli. A tato letošní postní zamyšlení by ráda tomuto ´probuzení´ chtěla pomoci.“

(Zdroj: SIR)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020