Letošní postní rozjímání Raniera Cantalamessy jsou inspirovaná sv. Augustinem

Dnes přednese papežský kazatel otec Raniero Cantalamessa první z pátečních postních rozjímání, která jsou v letošním roce inspirována spisem sv. Augustina „Vejdi do sebe“. Přestože mnozí vědí, že Bůh existuje, často si Jeho přítomnost neuvědomují. Proto je potřeba „nového probuzení“, abychom si Jeho přítomnost uvědomili a žili v ní.
Publikováno: 15. 3. 2019 9:30

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

„Žijeme jako v odstředivce zapnuté na plnou rychlost. Neustále ´vycházíme ze sebe´ skrze pět bran, kterými jsou naše smysly. A netýká se to jen mladých,“ podává otec Raniero Cantalamessa obraz o současné společnosti. 

Proto téma letošních postních rozjímání, které se budou konat každý pátek ve Vatikánu, vychází ze spisu sv. Augustina „Vejdi do sebe“.

„Existuje jedno ´vyjití ze sebe´, které je dobré a které často doporučuje papež František. Je to vyjití směrem k bližnímu, kterému přinášíme evangelijní zvěst, vyjití na existenciální periferii světa,“ vysvětluje dále Cantalamessa a dodává, že „existuje další vyjití, které je škodlivé a odosobňující, tj. když nejsme schopni uniknout hluku a rozptylování, nejsme schopni vstoupit do svého srdce a zde rozmlouvat s Bohem. A právě smyslem postní doby je, nám v tomto pomoci.“

Otec Cantalamessa dále vysvětlil, že tato postní rozjímání navazují na jeho adventní promluvy inspirované slovy 42. žalmu „Má duše žízní po Tobě, Bože“.

„Bůh je stále přítomný, ale většinou si to neuvědomujeme. Jedna věc je vědět, že Bůh existuje, a něco jiného je uvědomovat si Jeho přítomnost, žít v Jeho přítomnosti, ´coram Deo´, jak se dříve říkalo,“ vysvětlil Raniero Cantalamessa a dodal, že „mezi těmito dvěma postoji je něco, co se podobá tomu, co se děje při ranním probuzení. Během noci věci kolem nás existovaly, zůstaly tak, jak jsme je večer před tím zanechaly: postel, okno, pokoj. Ale teprve nyní, když se probouzíme, tyto věci začínají existovat pro nás, protože si je uvědomujeme, všimneme si jich. Před tím, jakoby neexistovaly. A totéž se děje s Bohem. Je potřeba probuzení, znovu ´nastartovat´svědomí, abychom si Boha všimli. A tato letošní postní zamyšlení by ráda tomuto ´probuzení´ chtěla pomoci.“

(Zdroj: SIR)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021