Církev bude mít 9 nových blahoslavených

Papež František dnes přijal na audienci kardinála Angela Becciu, prefekta Kongregace pro svatořečení, a schválil nové dekrety, které se týkají 9 nových blahoslavených. Mezi novými kandidáty blahořečení je 7 rumunských biskupů z období komunistického režimu v Rumunsku a italský misionář Alfredo Cremonesi zabitý v Barmě. Dále Svatý otec uznal hrdinské ctnosti 4 řeholnic a jednoho diecézního kněze. 
Publikováno: 19. 3. 2019 15:30

Na foto: Alfredo Cremonesi

Maria Emilia Riquelme y Zayas

Mezi nově ohlášenými dekrety je potvrzení zázraku na přímluvu španělské ctihodné Boží služebnice Marie Emilie
Riquelme y Zayas (1847-1940), zakladatelky Kongregace sester misionářek Nejsvětější svátosti a neposkvrněné Panny Marie. 

 

Valerio Traiano Frenţiu a další rumunští biskupové 

Svatý stolec uznal mučednictví rumunských biskupů, kteří byli zabiti z nenávisti k víře na různých místech Rumunska v letech 1950-1970. Jsou to tito Boží služebníci: Valerio Traiano Frenţiu, Vasile Aftenie, Giovanni Suciu, Tito Livio Chinezu, Giovanni Bălan, Alessandro Rusu e Giulio Hossu.

Alfredo Cremonesi

Dále papež potvrdil mučednictví Božího služebníka Alfreda Cremonesiho (1902-1953), italského kněze Papežského institutu pro zahraniční misie (PIME), který byl zabit z nenávisti pro víru ve vesnici Donoku v Barmě/Myanmaru. Přestože byl vyzván, aby opustil nebezpečné místo, zůstal se svým svěřeným lidem.

Francesco Maria Di Francia

Papež František také uznal hrdinské ctnosti italského diecézního kněze Francesca Marie Di Francia (1853-1913), zakladatele Kongregace sester kapucínek Posvátného Srdce.

 

Maria Hueberová

Další ženou, jejíž hrdinské ctnosti papež potvrdil, je řeholnice Maria Hueberová (1653-1705), který žila v Brixenu, dnešní Itálii. Maria byla zakladatelkou Kongregace sester terciářek sv. Františka. V Brixenu také založila v roce 1700 školu pro dívky v nouzi, které učila číst, psát a šít. 

Maria Teresa Camerová

Hrdinské ctnosti byly uznané také další italské řeholnici Marii Terese Camerové (1818-1894), zakladatelce Kongregace dcer Panny Marie milosrdné, kterou založila dva roky před svojí smrtí. Do té doby byla zapsaná u voršilek. Maria Teresa Gabrieliová

Dále byly uznané hrdinské ctnosti italské řeholnice Marie Teresie Gabrieliové (1837-1908), spoluzakladatelce Kongregace Chudých sester – Institutu Palazzolo.

Jana Františka od Svatého Ducha

Poslední ženou, jejíž hrdinské ctnosti uznal Svatý otec, je Jana Františka od Svatého Ducha (Giovanna Francesca dello Spirito Santo), vlastním jménem Luisa Ferrariová (1888-1984). Tato italská řeholnice založila Institut františkánských misijních sester vtěleného Slova.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články