Papež přijal na audienci delegaci poslanců z ČR a SR

Dnes dopoledne v 9.45 přijal papež František na audienci delegaci poslanců z ČR a SR u příležitosti 1150. výročí smrti sv. Cyrila. Kromě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka a předsedy slovenské Národní rady Andreje Danka se audience zúčastnili také biskupové Ladislav Hučko a Antonín Basler z ČR a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský společně s eparchou Peterem Rusnákem. Promluvu papeže Františka přinášíme v celém znění.
Publikováno: 22. 3. 2019 14:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Ctihodné dámy a pánové!

Jsem rád, že vás mohu přivítat při příležitosti 1150. výročí smrti sv. Cyrila, jehož mise, kterou uskutečnil společně se sv. Metodějem, nesmazatelně ovlivnila historii, umění a kulturu vašich zemí. Toto významné výročí je příznivou příležitostí k prohloubení duchovního a kulturního bohatství zděděného od soluňských bratří a je vaším morálním dědictvím, jež má být chráněno a stále více doceňováno. Vaše historie nás učí, že křesťanství bylo vždy zdrojem naděje a oživující síly, zejména v těch nejtemnějších a nejtěžších obdobích. 

Překlad Bible do staroslověnštiny byl darem jak pro náboženský život, tak i pro kulturní rozvoj vašich zemí. Svatí Cyril a Metoděj přinesli kromě přímého přístupu k Písmu svatému v místním jazyce také slovanskou abecedu tzv. hlaholici. Proto jejich biblicko-křesťanské poselství přispělo ke vzniku právního státu jak ve vašich zemích, tak i v okolních zemích. Pro křesťanství, šířené díky kázání a slavení liturgie, toto znamenalo pro vaši společnost epochální zlom.

Rozsáhlé evangelizační dílo, realizované s apoštolskou horlivostí sv. Cyrila a jeho svatého bratra ve vašich zemích, představuje vzor inkulturace, který je ve svých základních prvcích stále platný. Evangelium ve skutečnosti neoslabuje to, co je v různých místních kulturách autentické, ale pomáhá lidem a společenstvím rozpoznat a realizovat dobro, pravdu a krásu. Takže jako představitelé lidu a institucí jste povoláni, abyste znovu objevili vnitřní pouto, které existuje mezi Evangeliem a vaší kulturní identitou, znovu docenili vaše křesťanské kořeny, abyste budovali společnost, ve které budete moci uplatňovat vzájemné přijetí a vzájemnou solidaritu. Svatý Cyril dokázal propojovat vztahy založené na poznání a srdečnosti mezi národy, stal se pojítkem mezi rozdílnými kulturami a církevními tradicemi. 

Přeji si, aby tak významné duchovní a kulturní dědictví vzbudilo ve vašich spoluobčanech touhu po setkání a otevřenosti vůči druhým. Jedná se o to, abychom uměli žít společně v rozdílnosti prostřednictvím dialogu, vzájemného sdílení, abychom stavěli mosty a odstraňovali bariéry nedůvěry a předsudků. Těmito postoji se stáváme svědky solidarity a tvůrci pokoje. Přeji vám, abyste prostřednictvím této důležité veřejné funkce byli každý den protagonisty bratrství, jasnými a bezúhonnými propagátory všeobecného dobra, abyste nabízeli naději těm, kteří vás zvolili pro tak velmi zodpovědné úkoly. 

Panna Marie, tak velmi uctívaná ve vaší zemi, ať vám pomáhá svojí mateřskou ochranou. Prosím vás, modlete se za mě, a ze srdce vyprošuji Pánovo požehnání pro vaše země a všechny vaše záměry směřující k dobru a pokroku.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019

Papež František svolává summit o globální výchově

Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval nejen všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se i na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal písemné poselství a jeho stručnější video verzi.
13.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.
13.09.2019

Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
13.09.2019

Roadshow ,,Představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 14. října 2019 roadshow, na kterém představí Integrovaný regionální operační program po roce 2021.
13.09.2019