Papež přijal na audienci delegaci poslanců z ČR a SR

22. 03. 2019 Rubrika: Papež František
Dnes dopoledne v 9.45 přijal papež František na audienci delegaci poslanců z ČR a SR u příležitosti 1150. výročí smrti sv. Cyrila. Kromě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka a předsedy slovenské Národní rady Andreje Danka se audience zúčastnili také biskupové Ladislav Hučko a Antonín Basler z ČR a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský společně s eparchou Peterem Rusnákem. Promluvu papeže Františka přinášíme v celém znění.

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Ctihodné dámy a pánové!

Jsem rád, že vás mohu přivítat při příležitosti 1150. výročí smrti sv. Cyrila, jehož mise, kterou uskutečnil společně se sv. Metodějem, nesmazatelně ovlivnila historii, umění a kulturu vašich zemí. Toto významné výročí je příznivou příležitostí k prohloubení duchovního a kulturního bohatství zděděného od soluňských bratří a je vaším morálním dědictvím, jež má být chráněno a stále více doceňováno. Vaše historie nás učí, že křesťanství bylo vždy zdrojem naděje a oživující síly, zejména v těch nejtemnějších a nejtěžších obdobích. 

Překlad Bible do staroslověnštiny byl darem jak pro náboženský život, tak i pro kulturní rozvoj vašich zemí. Svatí Cyril a Metoděj přinesli kromě přímého přístupu k Písmu svatému v místním jazyce také slovanskou abecedu tzv. hlaholici. Proto jejich biblicko-křesťanské poselství přispělo ke vzniku právního státu jak ve vašich zemích, tak i v okolních zemích. Pro křesťanství, šířené díky kázání a slavení liturgie, toto znamenalo pro vaši společnost epochální zlom.

Rozsáhlé evangelizační dílo, realizované s apoštolskou horlivostí sv. Cyrila a jeho svatého bratra ve vašich zemích, představuje vzor inkulturace, který je ve svých základních prvcích stále platný. Evangelium ve skutečnosti neoslabuje to, co je v různých místních kulturách autentické, ale pomáhá lidem a společenstvím rozpoznat a realizovat dobro, pravdu a krásu. Takže jako představitelé lidu a institucí jste povoláni, abyste znovu objevili vnitřní pouto, které existuje mezi Evangeliem a vaší kulturní identitou, znovu docenili vaše křesťanské kořeny, abyste budovali společnost, ve které budete moci uplatňovat vzájemné přijetí a vzájemnou solidaritu. Svatý Cyril dokázal propojovat vztahy založené na poznání a srdečnosti mezi národy, stal se pojítkem mezi rozdílnými kulturami a církevními tradicemi. 

Přeji si, aby tak významné duchovní a kulturní dědictví vzbudilo ve vašich spoluobčanech touhu po setkání a otevřenosti vůči druhým. Jedná se o to, abychom uměli žít společně v rozdílnosti prostřednictvím dialogu, vzájemného sdílení, abychom stavěli mosty a odstraňovali bariéry nedůvěry a předsudků. Těmito postoji se stáváme svědky solidarity a tvůrci pokoje. Přeji vám, abyste prostřednictvím této důležité veřejné funkce byli každý den protagonisty bratrství, jasnými a bezúhonnými propagátory všeobecného dobra, abyste nabízeli naději těm, kteří vás zvolili pro tak velmi zodpovědné úkoly. 

Panna Marie, tak velmi uctívaná ve vaší zemi, ať vám pomáhá svojí mateřskou ochranou. Prosím vás, modlete se za mě, a ze srdce vyprošuji Pánovo požehnání pro vaše země a všechny vaše záměry směřující k dobru a pokroku.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Radka Blajdová