Kardinál Dominik Duka v sobotu odvolal ze služby kněze z případu pana Jiřího Kylara.

Generální vikář pražské arcidiecéze, biskup Zdenek Wasserbauer, se 28. března 2019 setkal s panem Jiřím Kylarem, který minulý týden oznámil jméno kněze podezřelého ze spáchání deliktu sexuálního zneužívání. Kolegium jmenované dle směrnice ČBK následně doporučilo jeho odvolání.
Publikováno: 31. 3. 2019 21:30

Ilustrační foto

Pan Jiří Kylar na konci uplynulého týdne oznámil biskupu Wasserbauerovi jméno kněze, o kterém opakovaně v poslední době hovořil v médiích jako o pachateli sexuálních deliktů z období jeho dospívání. Mons. Wasserbauer obratem svolal jednání Kolegia k šetření důvodnosti nařčení vzneseného vůči duchovnímu nebo pracovníkovi církevní instituce. Členové kolegia 28. března 2019 pana Kylara vyslechli a dospěli k závěru, že se jedná o podezření důvodné, a arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka jako ordinář rozhodl o okamžitém odvolání dotyčného kněze ze služby.

Výpověď  pana Kylara námi všemi v Kolegiu nesmírně pohnula. Vzhledem k tomu, co musel prožít, má můj obrovský respekt, vážím si ho za to, jak se s tím dokázal vypořádat. Cítím velkou odpovědnost udělat maximum nejen pro něj, v tom nejzákladnějším lidském rozměru, ale i zasadit se o to, aby Kontaktní centrum pro oběti začalo fungovat co nejdříve a abychom v církvi dál intenzivně pracovali na opatřeních, která povedou k účinné prevenci,“ říká biskup Zdenek Wasserbauer.

Kolegium k šetření důvodnosti nařčení jmenoval a ustanovil kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, s účinností od 1. ledna 2019 v souladu se Společnou směrnicí ČBK a Konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve.

(Zdroj: apha.cz)

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019