Kardinál Dominik Duka v sobotu odvolal ze služby kněze z případu pana Jiřího Kylara.

Generální vikář pražské arcidiecéze, biskup Zdenek Wasserbauer, se 28. března 2019 setkal s panem Jiřím Kylarem, který minulý týden oznámil jméno kněze podezřelého ze spáchání deliktu sexuálního zneužívání. Kolegium jmenované dle směrnice ČBK následně doporučilo jeho odvolání.
Publikováno: 31. 3. 2019 21:30

Ilustrační foto

Pan Jiří Kylar na konci uplynulého týdne oznámil biskupu Wasserbauerovi jméno kněze, o kterém opakovaně v poslední době hovořil v médiích jako o pachateli sexuálních deliktů z období jeho dospívání. Mons. Wasserbauer obratem svolal jednání Kolegia k šetření důvodnosti nařčení vzneseného vůči duchovnímu nebo pracovníkovi církevní instituce. Členové kolegia 28. března 2019 pana Kylara vyslechli a dospěli k závěru, že se jedná o podezření důvodné, a arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka jako ordinář rozhodl o okamžitém odvolání dotyčného kněze ze služby.

Výpověď  pana Kylara námi všemi v Kolegiu nesmírně pohnula. Vzhledem k tomu, co musel prožít, má můj obrovský respekt, vážím si ho za to, jak se s tím dokázal vypořádat. Cítím velkou odpovědnost udělat maximum nejen pro něj, v tom nejzákladnějším lidském rozměru, ale i zasadit se o to, aby Kontaktní centrum pro oběti začalo fungovat co nejdříve a abychom v církvi dál intenzivně pracovali na opatřeních, která povedou k účinné prevenci,“ říká biskup Zdenek Wasserbauer.

Kolegium k šetření důvodnosti nařčení jmenoval a ustanovil kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, s účinností od 1. ledna 2019 v souladu se Společnou směrnicí ČBK a Konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve.

(Zdroj: apha.cz)

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019