Papež o cestě do Maroka: Bůh chce mezi námi bratrství

Při dnešní audienci shrnul papež František svoji apoštolskou cestu do Maroka, kterou uskutečnil ve dnech 30.-31. března. Do této převážně muslimské země přijel jako „služebník naděje“ a ve své katechezi zdůraznil, že sloužit naději znamená stavět mosty mezi národy.
Publikováno: 3. 4. 2019 14:45

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Po stopách dvou světců 

Na začátku své katecheze papež František zmínil, že při cestě do Maroka se vydal „ve stopách“ dvou svatých: sv. Františka z Assisi, který před 800 lety přinesl poselství míru a bratrství sultánovi al-Malíkovi al-Kamilovi, a sv. Jana Pavla II., který v roce 1985 tuto zemi navštívil a ve Vatikánu poté také přijal krále Hassana II. 

Další krok na cestě dialogu a setkání 

Poté uvedl, že hodně lidí si kladlo otázku: Proč papež jede za muslimy a ne za katolíky? A proč vlastně Bůh dopouští, že existuje tolik náboženství?“ Přestože existuje mnoho náboženství, všechny „se dívají směrem k nebi, na Boha“. „Nebeský Otec toto ´dovolil´a my se ´rozdílů´ nesmíme zaleknout, naopak, musíme pracovat na ´bratrství´,  a to především s ´dětmi Abrahamovými´, kterými jsme my stejně jako muslimové,“ vysvětlil Svatý otec význam své apoštolské cesty, která se tak stala dalším krokem na cestě dialogu a setkání

Papež dále připomněl několik významných mezinárodních summitů, které se v posledních letech v této zemi konaly, a uvedl, že s králem Muhammadem VI. potvrdili základní náboženskou úlohu v obraně lidské důstojnosti, v úsilí o mír, spravedlnost a ochranu stvoření a péči o náš společný domov„V tomto duchu jsme také společně podepsali Deklaraci o jedinečnosti a posvátnosti svatého města Jeruzaléma, aby bylo možné zachovat toto svaté město jako dědictví lidskosti a místo mírového setkání, především pro věřící tří monoteistických náboženství,“ dodal Svatý otec.

Nestaňme se otroky přídavných jmen

Papež Bergoglio dále připoměl návštěvu Mauzolea Muhammeda V. v Institutu pro vzdělávání imámů a věnoval pozornost problematice migrace. Právě v Marrákeši byl vloni v prosinci ratifikován „Globální pakt o bezpečné a řízené migraci“, který je důležitým krokem k převzetí odpovědnosti mezinárodního společenství.

Ohledně migrantů papež dodal: „Nerad říkám migranti, lepší je říci ´migrující osoby´. Víte proč? Protože migrant, v italštině doslova ´migrující´, je přídavným jménem a pro osoby bychom měli používat podstatná jména. Zapadli jsme do kultury adjektiv: používáme tolik přídavných jmen a často zapomínáme na podstatná jména, která tvoří podstatu. Přídavné jméno se připojuje k podstatnému, k člověku. Dáváme tím najevo, že k němu máme respekt.“

Papež znovu připomněl čtyři slovesa: „přijmout, chránit, podporovat a integrovat“, které nechtějí snižovat sociální programy, ale ukazují na společnou cestu. 

Setkání s křesťany uprostřed islámské země

Svatého otce se během této cesty velmi dotklo setkání s křesťanskou komunitou: jednak během návštěvy venkovského Centra sociálních služeb, které spravují sestry vincentky, dále při setkání s kněžími, zasvěcenými osobami a Ekumenickou radou církví v katedrále v Rabatu a při nedělní eucharistii ve sportovním areálu hlavního města. 

„Je to malé stádo, v Maroku, a proto jsem si vzpomněl na dvě evangelijní podobenství: o soli, světle a kvasu (srv. Mt 5,13-16; 13,33), které jsme četli na začátku této audience,“ připomněl papež a dodal, že „to, co je důležité, není množství, ale sůl, která má chuť, světlo, které svítí, a kvas, který má sílu prokvasit celé těsto. A toto nepochází od nás, ale od Boha, od Ducha Svatého, který z nás činí svědky Krista, tam kde jsme.“

V závěru audience papež připomněl nedělní mši svatou, které se zúčastnily tisíce lidí cca 60 různých národností. Svatý otec tuto událost nazval jedinečným zjevením Božího lidu v srdci islámské země“ , a zdůraznil, že Bůh chce, aby všechny Jeho děti měly účast na Jeho radosti, na oslavě odpuštění a usmíření, neboť pouze ti, kdo jsou znovuzrození a žijí v objetí tohoto Otce, se můžou stát služebníky naděje ve světě“.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Rozhovor s velvyslancem Václavem Kolajou v italském tisku

Tento týden publikovala italská tisková agentura ACI Stampa v souvislosti s blížícím se výročím sametové revoluce a českou národní poutí do Říma obsáhlý rozhovor s českým velvyslancem ve Vatikánu Václavem Kolajou. Jakým způsobem fungovaly vztahy mezi Svatým stolcem a Československem v období komunismu? A proč si v době železné opony Československo vysloužilo titul jednoho z nejvíce protikatolicky zaměřených států? To jsou některé z otázek, na které český velvyslanec odpovídal.
16.08.2019

Tři novici Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele složili dočasné sliby

Během včerejší slavnosti Nanebevzetí Panny Marie složili v bazilice na Svaté Hoře u Příbrami novici br. Pavel Hodousek, P. Jan Kuník a br. Lukáš Michalovič do rukou provinciála Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele P. Václava Hypiusa dočasné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti.
16.08.2019

Programové tipy Radia Proglas na 34. týden 2019

V týdnu od 19. srpna se můžete například těšit na reportáž o kurzu přežití, který absolvovali výherci soutěže Hrdina Barvínku, nebo na rozhovor s Mons. Václavem Malým k připomínce 21. srpna 1968.
15.08.2019

Nanebevzetí Panny Marie slavíme již více než 16 století

Na dnešní den 15. srpna připadá Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Odkdy a proč si vlastně tento svátek připomínáme? Jak se na tuto skutečnost dívají jiné církve?
15.08.2019

Biskup Vlastimil Kročil: Novému proboštu vyprošuji od Boha milost a sílu

Ve středu 14. 8. 2019 uvedl diecézní biskup Vlastimil Kročil vikáře Ivo Prokopa do úřadu jindřichohradeckého probošta. V úřadu chce nový probošt navázat na službu předchůdců.
15.08.2019