Papež o cestě do Maroka: Bůh chce mezi námi bratrství

Při dnešní audienci shrnul papež František svoji apoštolskou cestu do Maroka, kterou uskutečnil ve dnech 30.-31. března. Do této převážně muslimské země přijel jako „služebník naděje“ a ve své katechezi zdůraznil, že sloužit naději znamená stavět mosty mezi národy.
Publikováno: 3. 4. 2019 14:45

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Po stopách dvou světců 

Na začátku své katecheze papež František zmínil, že při cestě do Maroka se vydal „ve stopách“ dvou svatých: sv. Františka z Assisi, který před 800 lety přinesl poselství míru a bratrství sultánovi al-Malíkovi al-Kamilovi, a sv. Jana Pavla II., který v roce 1985 tuto zemi navštívil a ve Vatikánu poté také přijal krále Hassana II. 

Další krok na cestě dialogu a setkání 

Poté uvedl, že hodně lidí si kladlo otázku: Proč papež jede za muslimy a ne za katolíky? A proč vlastně Bůh dopouští, že existuje tolik náboženství?“ Přestože existuje mnoho náboženství, všechny „se dívají směrem k nebi, na Boha“. „Nebeský Otec toto ´dovolil´a my se ´rozdílů´ nesmíme zaleknout, naopak, musíme pracovat na ´bratrství´,  a to především s ´dětmi Abrahamovými´, kterými jsme my stejně jako muslimové,“ vysvětlil Svatý otec význam své apoštolské cesty, která se tak stala dalším krokem na cestě dialogu a setkání

Papež dále připomněl několik významných mezinárodních summitů, které se v posledních letech v této zemi konaly, a uvedl, že s králem Muhammadem VI. potvrdili základní náboženskou úlohu v obraně lidské důstojnosti, v úsilí o mír, spravedlnost a ochranu stvoření a péči o náš společný domov„V tomto duchu jsme také společně podepsali Deklaraci o jedinečnosti a posvátnosti svatého města Jeruzaléma, aby bylo možné zachovat toto svaté město jako dědictví lidskosti a místo mírového setkání, především pro věřící tří monoteistických náboženství,“ dodal Svatý otec.

Nestaňme se otroky přídavných jmen

Papež Bergoglio dále připoměl návštěvu Mauzolea Muhammeda V. v Institutu pro vzdělávání imámů a věnoval pozornost problematice migrace. Právě v Marrákeši byl vloni v prosinci ratifikován „Globální pakt o bezpečné a řízené migraci“, který je důležitým krokem k převzetí odpovědnosti mezinárodního společenství.

Ohledně migrantů papež dodal: „Nerad říkám migranti, lepší je říci ´migrující osoby´. Víte proč? Protože migrant, v italštině doslova ´migrující´, je přídavným jménem a pro osoby bychom měli používat podstatná jména. Zapadli jsme do kultury adjektiv: používáme tolik přídavných jmen a často zapomínáme na podstatná jména, která tvoří podstatu. Přídavné jméno se připojuje k podstatnému, k člověku. Dáváme tím najevo, že k němu máme respekt.“

Papež znovu připomněl čtyři slovesa: „přijmout, chránit, podporovat a integrovat“, které nechtějí snižovat sociální programy, ale ukazují na společnou cestu. 

Setkání s křesťany uprostřed islámské země

Svatého otce se během této cesty velmi dotklo setkání s křesťanskou komunitou: jednak během návštěvy venkovského Centra sociálních služeb, které spravují sestry vincentky, dále při setkání s kněžími, zasvěcenými osobami a Ekumenickou radou církví v katedrále v Rabatu a při nedělní eucharistii ve sportovním areálu hlavního města. 

„Je to malé stádo, v Maroku, a proto jsem si vzpomněl na dvě evangelijní podobenství: o soli, světle a kvasu (srv. Mt 5,13-16; 13,33), které jsme četli na začátku této audience,“ připomněl papež a dodal, že „to, co je důležité, není množství, ale sůl, která má chuť, světlo, které svítí, a kvas, který má sílu prokvasit celé těsto. A toto nepochází od nás, ale od Boha, od Ducha Svatého, který z nás činí svědky Krista, tam kde jsme.“

V závěru audience papež připomněl nedělní mši svatou, které se zúčastnily tisíce lidí cca 60 různých národností. Svatý otec tuto událost nazval jedinečným zjevením Božího lidu v srdci islámské země“ , a zdůraznil, že Bůh chce, aby všechny Jeho děti měly účast na Jeho radosti, na oslavě odpuštění a usmíření, neboť pouze ti, kdo jsou znovuzrození a žijí v objetí tohoto Otce, se můžou stát služebníky naděje ve světě“.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Mariánský sloup se vrátil na Staroměstské náměstí

Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské Staroměstské náměstí vrátil mariánský sloup.
04.06.2020

Fotogalerie: Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Socha Panny Marie je zpátky na Staroměstském náměstí. Prohlédněte si fotografie z dnešní instalace.
04.06.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020